Podrška organizacijama civilnoga društva Zadra

Donatori: OSCE
Ukratko opis:
U sklopu projekta predstavnici zadarskih udruga imali su priliku razviti plan i strategiju unaprjeđenja suradnje s lokalnom upravom i drugim institucijama, kao i s poslovnim subjektima na području Zadra.

zadar_smanjenaUdruga MI imala je ulogu konzultanta i moderatora, dok će učinkovita izrada strategije suradnje ovisiti o sudjelovanju predstavnika zadarskih udruga, kao i predstavnika drugih organizacija i institucija.

Također, u okviru projektnih aktivnosti, udruga MI provela je edukacije za udruge s ciljem poboljšanja njihovog poslovanja, a planirane su i javne tribine s temama vezanim za suradnju udruga s građanima, poduzećima i lokalnom upravom i samoupravom.

Ovo je bila prilika za Grad Zadar da se kreiraju jasni odnosi u kojima (aktivne) organizacije civilnog društva sve više postaju lokalni resurs za rješavanje problema u zajednici (ovisno o njihovom području rada), a ne samo opterećenje proračuna čija se svrha ne poznaje dovoljno. S druge strane udruge imaju priliku za unaprjeđenje poslovanja tako da kroz bolje samoorganiziranje i povezivanje mogu postati značajan čimbenik i partner u razvoju svoje sredine. Osim toga mogu ostvariti kvalitetniju i sustavnu komunikaciju sa svojom lokalnom vlasti.

Uvođenje procedura suradnje organizacija civilnog društva s drugim organizacijama i institucijama ponajviše je izazov u procesima lokalnog razvoja, u usporedbi s regionalnim ili nacionalnim, jer se intenzitet odnosa, potreba, problema i prioriteta građana i raznih društvenih skupina najviše i najdinamičnije odigrava direktno upravo u gradovima i općinama.

Aktivnosti tijekom projekta

Suradnja profitnog i neprofitnog-nevladinog sektora, postojeći načini suradnje i mogućnosti daljnjeg unaprjeđenja
Tijekom studenog 2006. godine, održana je tribina na kojoj su kao gosti-izlagači bili predstavnici zadarskih tvrtki te predstavnica udruge MI – Duška Milinković koja radi na programu korporativne društvene odgovornosti.  Cilj ove tribine, na koju su pozivani predstavnici udruga grada Zadra, predstavnici lokalne samouprave, kao i predstavnici medija, jest promocija doprinosa tvrtki za opće dobro te diskusija o mogućnostima i poteškoćama u suradnji između profitnog i neprofitnog sektora u procesima socijalno-ekonomskog razvoja.

Prezentacija projekta u gradskoj vijećnici Zadra

U travnju 2006. godine, u velikoj vijećnici Grada Zadra predstavljen je projekt podrške zadarskim udrugama u cilju unaprjeđenja međusektorske suradnje. Na prezentaciji je bilo prisutno čak oko četrdeset predstavnika zadarskih udruga, nekoliko predstavnika lokalnih vlasti te predstavnici UNHCR-a, OESS-a (kao financijera) i udruge MI. Zbog dobrog odaziva mogli smo zaključiti da postoji značajan interes i potreba na području Zadra ka unaprjeđenju rada udruga te boljoj međusobnoj i međusektorskoj suradnji.

U ime Grada, kao domaćina, prezentaciju je dobrodošlicom i uvodnim govorom podrške projektu otvorio zamjenik gradonačelnika, gosp. Dražen Grgurović. U prvom dijelu prisutnima su izloženi okviri nacionalne strategije razvoja civilnog društva u odnosu na međusektorsku suradnju - s naglaskom na partnerstvo javnog i nevladinog sektora (posebno na lokalnom i regionalnom nivou). Također, izložen je i plan projektnih aktivnosti u Zadru s načinom uključivanja zadarskih udruga i njihove uloge tijekom procesa.

Tijekom drugog dijela izlaganja, koji je bio posvećen pitanjima, komentarima i sugestijama, razvila se dinamična diskusija o mogućnostima i preprekama u ostvarivanju kvalitetnije suradnje. Stavovi i komentari o trenutnoj situaciji i mogućnostima su varirali od kritičnih, pa do pozitivnih i optimističnih. U svakom slučaju, tijekom diskusije su bili izrečeni vrlo konstruktivni prijedlozi o mogućnostima i potrebi unaprjeđenja suradnje kako među udrugama, tako i između udruga i lokalnih vlasti, odnosno relevantnih upravnih odjela. Iskazan je veliki interes prisutnih za aktivnim sudjelovanjem u projektnim aktivnostima, a događanje su popratili i brojni predstavnici medija.

Radionica - "Od ideje do projekta"

zadara_smanjena_2Udruga Mi održala je cjelodnevnu radionicu u mjesecu svibnju. Na radionici je sudjelovalo 30 prestavnika iz zadarskih udruga kao i predstavnici Grada.

Osnivačka skupština Foruma udruga Zadra
Zadar, 04. 10. 2006
Održana je osnivačka skupština Foruma udruga
Dnevni red:

1.    Donošenje odluke o osnivanju Foruma
2.    Usvajanje pravilnika o radu Foruma
3.    Izbor predstavnika u Izvršno tijelo Foruma
4.    Prihvaćanje prijedloga Povelje o suradnji grada Zadra i nevladinog, neprofitnog sektora
5.    Razno

Izabrani predstavnici su:
Dubravka Finka, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata
Kristijan Mičić, Zadar Snova
Davor Fadić, Z.V.U.K.

Okrugli stol "Modeli i mogućnosti suradnje institucija i udruga"
Gradska knjižnica Zadar– Multimedijalna dvorana
19.10.2006.

Prezentacija postojećih modela suradnje institucija udruga i diskusija o preprekama i mogućnostima ostvarivanja novih suradnji uz sudjelovanje predstavnika lokalne samouprave Grada Splita i udruga šibenika i Zadra.

Gosti - izlagači:
•    Vesna Zec, Grad Split – Pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
•    Emilio Menđušić, Koordinator Foruma udruga grada šibenika
•    Nives Ivelja, Udruga MI Split

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.