INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Srijeda, 10 Prosinac 2014 09:45

Projekt "Za bolji početak"


Projekt “Za bolji početak” dio je obuhvatnog UNICEF- ovog programa i akcije pod nazivom: Igraj za naše boje – naša zajednica za najmlađe
čiji je cilj da svako dijete u zajednici dobije priliku ispuniti svoje potencijale i životne snove.

 

Akcijom se želi angažirati stručnjake i donositelje odluka u lokalnim zajednicama da svojim osobnim i profesionalnim angažmanom, uz podršku UNICEF-a, doprinesu poboljšanju uvjeta za djecu u svojim sredinama, povezati sve kojima je stalo do promjena za djecu i koji su spremni raditi da bi ostvarili pozitivne promjene koje će podržati razvoj svakog djeteta: uključiti svako dijete u jednako dostupne usluge predškolskog odgoja, zdravstvene usluge i usluge stručnjaka za rani razvoj i rane intervencije u djetinjstvu; svakom roditelju i skrbniku osigurati pristup svim potrebnim informacijama o ranom razvoju djece te potrebnu podršku za odrastanje svog djeteta u svojoj zajednici.

Obrazloženje:

Izvješća Ureda pravobraniteljice za djecu i istraživanja UNICEF-a o dostupnosti usluga potpore ranom razvoju djece upućuju na problem dostupnosti usluga djeci i obiteljima iz ranjivih skupina, što se primarno odnosi na obitelji s djecom s teškoćama, siromašne obitelji kao i obitelji iz romske zajednice. Pružatelji usluga iz javnog i civilnog sektora u području socijalne skrbi, zdravstva i obrazovanja osim problema dostupnosti usluga ističu također i teškoće koordinacije. Roditelji smatraju da su usluge za djecu teško dostupne i priuštive te ujedno ne nalaze potrebnu potporu za sebe u roditeljskoj ulozi.

Niski ekonomski status roditelja uzrokuje dvostruki rizik: s jedne strane se otežava pozitivno roditeljstvo (roditeljski stres, nedostatak neformalne podrške, smanjeno povjerenje u stručnjake), a s druge strane se percipira slabija dostupnost i priuštivost usluga za potporu roditeljstvu kao i drugim uslugama za djecu i obitelji u zajednici.

Programi rane intervencije za djecu s teškoćama su ograničeni i nedovoljno razvijeni iako imaju ključni značaj za premošćivanje razlika među djecom.
Među etnički manjinskim skupinama u RH, romska manjinska zajednica nalazi se u najtežem socijalnom položaju zbog siromaštva te socijalne isključenosti radi čega djeca romskih obitelji nemaju jednake šanse kao i njihovi vršnjaci.

Projektne aktivnosti:

Projekt “Za bolji početak” potiče koordinacijske aktivnosti na razini pojedine županije i omogućuje tehničku pomoć manjem broju lokalnih inicijativa (u obliku mikro-projekata) u pristupu dostupnim donacijama i realizaciji aktivnosti. Pored toga, u procesu mapiranja organiziraju se informacije o dostupnosti usluga za roditelje i djecu za potporu ranom razvoju.
Projektom se žele stvoriti uvjeti za razvoj dostupnih potrebnih usluga za djecu i njihove roditelje. Rezultati projekta prvenstveno su usmjereni zajednicama na razini županije. Intencija je rezultate projekta oblikovati s ciljem trajnog korištenja ključnim dionicima, prvenstveno tijelima uprave na razini županije te jedinicama lokalne samouprave.

• Podaci mapiranja predstavit će se te dati na korištenje svakoj od uključenih županija
• Potaknut će se koordinacijske skupine s ciljem oblikovanja partnerskih mikro-projekata
• Osigurat će se tehnička pomoć u oblikovanju i provedbi mikro-projekata
• Informacije o mogućnostima financiranja i potpore uslugama ranom razvoju djece podijelit će se među zainteresiranim dionicima na razini svake od uključenih županija
• UNICEF će osigurati sredstva za po 3 mikro-projekta u svakoj županiji.

Lokalne inicijative će se identificirati tijekom postupka mapiranja i potvrditi u suradnji s UNICEF-om. Kriteriji prihvatljivosti uključuju:

• uspostavljanje nove usluge za djecu i njihove roditelje u potpori ranom razvoju
• izbor korisnika iz prioritetnih skupina (djeca s teškoćama, djeca siromašnih obitelji, djeca iz udaljenih i izoliranih zajednica, djeca iz romske zajednice)
• partnerstvo više dionika iz različitih sektora
• uključivanje zajednice i javnosti u provedbu projekata
• potporu lokalne/regionalne uprave i samouprave.

Koordinacijska tijela na razini županije se pozivaju na praćenje provedbe projekta te na poduzimanje aktivnosti u svojim županijama, podrškom razvoju usluga te stvaranjem koalicija na razini zajednice koje se zalažu za jednake mogućnosti za svu djecu.

Program se realizira u skladu s ciljevima partnerstva UNICEF-a i Vlade RH za period 2012. – 2016. te u okviru planiranih aktivnosti dvogodišnjeg radnog plana. Izbor područja djelovanja tri županije temelji se na procjeni indeksa razvijenosti i specifičnih okolnosti u županijama.

Akcija “Igraj za naše boje – naša zajednica za najmlađe” uključuje više projekata i aktivnosti od kojih su neke u pripremnoj a neke u provedbenoj fazi: Rastimo zajedno, Rastimo zajedno plus, Korak prema inkluziji, Tražilica za usluge rane intervencije, edukacija za primalje, potpora dojenju, rodilišta prijatelji djece…

Pročitano 3055 puta