INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć i njegu je neprofitna socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Srijeda, 04 Kolovoz 2010 13:57

Održivi razvoj u područjima povratka

Udruga Mi je od listopada 2004. uključena kao implementacijski partner Care International-a u projekt “Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi”.

Projekt je financiran od strane Europske Unije, provodio se u partnerstvu tri udruge, GONG-a, ZaMir-neta i Care International-a na području šibensko-kninske i zadarske županije u vremenskom trajanju od 18 mjeseci.
Donatori: CARE
Projekt je započeo 15. svibnja 2004., a trajao je do kraja listopada 2005.

U sklopu projekta "Održivi razvoj u područjima povratka" ("Sustainable Development in Return Areas - Civil Society Project" / SDRA-CS), Udruga Mi je angažirana od strane CARE-a za edukaciju i tehničku pomoć za jačanje strukture i rada udruga.

Udruge kojima će biti ponuđena suradnja su:
1. Udruga Una, Donji Srb
2. Udruga Prospero, Gračac
3. Udruga invalida Sv. Bartolomej, Knin
4. Čovjekoljublje, Knin
5. Ženska inicijativa pri SDF-u, Knin
6. Udruga za pomoć mentalno retardiranim osobama Šibensko-kninske županije, Šibenik
7. Udruga Žir, otok Žirje
8. DUGA, Šibenik
9. Udruga za razvoj Skradina "Civis Scardone", Skradin

Projekt se temelji na regionalnom iskustvu partnera u dosadašnjim procesima izgradnje zajednice, a cilj mu je uspostavljanje održivosti jačanjem kapaciteta lokalnih nevladinih udruga (grada Knina, Šibenika i Skradina u šibensko-kninskoj županiji te Gračaca i Donjeg Srba u zadarskoj županiji); jačanjem kapaciteta organa lokalne uprave, Mjesnih odbora i Vijeća nacionalnih manjina (u Gračacu, Kninu, Šibeniku, Skradinu i Benkovcu), kao i podizanje razine osviještenosti čitavog stanovništva s područja provođenja projekta.

Udruga Mi provodi projektne aktivnosti usmjerene: a) na jačanje kapaciteta lokalnih udruga na način da su u stanju pružiti kvalitetnu uslugu, kvalitetno zastupati interese svojih korisnika, i efikasnije međusobno surađivati, b) poticanje partnerstva privatnog, javnog i civilnog sektora u procesu održivog razvoja lokalne zajednice.

Jačanje kapaciteta lokalnih udruga provodi se organiziranjem i provođenjem konzultacija na terenu kao i organiziranjem i provođenjem zajedničkih treninga.

Konzultacije na terenu provode se u obliku mentorstva uz korištenje savjetodavnog oblika rada bavljenjem specifičnim organizacijskim pitanjima svake udruge ponaosob. Svakoj udruzi na raspolaganju su konzultantske usluge putem osobnog kontakta jednom u dva mjeseca, a telefonski i putem elektronske pošte – svakog radnog dana. Do sada su održane dvije zajedničke radionice, a pokrile su područja Financijskog poslovanja udruga i Izradu prijedloga projekta i proračuna. Pohađala su ih po dva predstavnika devet odabranih udruga i to: Udruga mentalno retardiranih osoba šibensko kninske županije - Šibenik, Udruga za promicanje likovne kulture «Faust» - Šibenik, Udruga za poticanje ekološkog osvještavanja «Žir», Žirje, Udruga za očuvanje Skradina «Civis Scardone» - Skradin, «Čovjekoljublje», «Sv. Bartolomej» i Ženska inicijativa pri SDF-u- Knin, «Prospero» - Gračac i «Una» - Donji Srb. Istim udrugama omogućene su navedene konzultantske usluge.

Radionica: Javno zagovaranje
15. i 16. travnja (petak i subota) 2005.
hotel Skradinski buk, Skradin
Voditelj radionice: Milan Bijelić, Udruga “Domaći” Karlovac; Konzultant lok. samouprave za sudjelovanje građana

PLAN AKTIVNOSTI:

  • Promišljanje i razumijevanje pojma zagovaranja
  • Zagovaranje kroz postojeće / primjenjive  oblike komunikacije i suradnje sa lok. samoupravom
  • Oblici komunikacije lok. samouprave i građana / nevladinog sektora
  • Potreba za zagovaranjem u odnosu na provođenje projekta / programa pojedinih udruga
  • Elementi kampanje javnog zagovaranja
  • Definiranje ciljeva i indikatora uspješnosti javnog zagovaranja
  • Definiranje saveznika (koalicije) u kampanji  i eventualnih protivnika
  • Određivanje osnovnih aktivnosti kampanje zagovaranja i operativnog plana
  • Rezimiranje, ponavljanje, pitanja i odgovori, diskusija
  • Zaključci


Radionica u Vodicama
"Pisanje projektnog prijedloga i izrada proračuna"
Radionica će se održati dana 18. i 19. 02. (petak i subota)
u hotelu Kristina u Vodicama
Voditelj radionice: Edi Žitnik, udruga MI

Sajam udruga u Gračacu
Trajanje : Od 27.10.2005. - 27.10.2005.
Korisnici : Udruge / Građanstvo

Radionica: Uključivanje i menadžment volontera
Trajanje : Od 03.11.2005. - 04.11.2005.
Voditeljice: Nives Ivelja i Duška Milinković,  Udruga MI
Vodice, Hotel Punta
Teme:
- Volonterstvo – svjetska i domaća iskustva
- Stavovi i predrasude o volontiranju
- Komunikacijske vještine
- Prepoznavanje potreba volontera i korisnika
- Elementi volonterskog programa: regrutacija, selekcija, upute i edukacija, vođenje i praćenje, evaluacija, motivacija
- Praktične metode u educiranju volontera
- Uloge u organizaciji
- Opis posla volontera
- Usklađivanje volontera i zaposlenog osoblja
- Volonterski pravilnik i ugovor
- Metode motiviranja volontera
- Vrijednosti civilnog društva

Sajam u Skradinu
Trajanje : Od 12.11.2005. - 12.11.2005.
Korisnici : Građanstvo / Udruge


Pročitano 4249 puta