INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Utorak, 10 Kolovoz 2010 14:39

Projekti 2006. godina

Projekt financira UNHCR sredstvima Kraljevine Nizozemske . Tijekom 2006. provedeno je 10 loaklnih projekata.

OBROVAC

Naziv projekta: MEDIJSKI CENTAR ZA MLADE
Naziv udruge: UTK FAUST VRANČIĆ
Cilj lokalnog projekta:
poboljšanje kvalitete života u zajednici prvenstveno za djecu i mlade,
Rezultati: Osiguran prostor za aktivnosti djece i mladih, mnogo lokalnih sudionika uključeno u projekt, smanjile su se političke i etičke napetosti kroz aktivnosti  od zajedničkog interesa; opremljen multimedijalni centar za mlade.

 

POLAČA

Naziv projekta: IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA
Naziv organizacije: INICIJATIVA GRAĐANA OPĆINE POLAČA
Cilj lokalnog projekta
: stalna briga o djeci uz vježbanje i igre; razvijanje sposobnosti čime se izravno osigurava promocija zdravlja, uz pomoć odgojno-obrazovnih institucija
Opis projekta: ovim projektom ukazuje se na stalnu brigu o djeci predškolskog i školskog uzrasta, kao i na njihov razvoj. Isto tako važno je napomenuti da je ovakva briga o djeci uvjet za zdravo življenje u zajednici, te napredak i budućnost zajednice.
Rezultat ovog projekta:  usvajanje znanja o očuvanju zdravlja, razvijanje i njegovanje navika i promocija općih vrijednosti. Omogućen je timski rad djeci te boravak u prirodi.
  

UDBINA

Naziv projekta: DJECA I MLADI ZASLUŽUJU VIŠE
Naziv udruge: „LUMEN“ Lička udruga mladih entuzijasta


smanjenaCilj lokalnog projekta: Povećanje kvalitete života i sportske kulture kroz organizirane sadržaje
Opis projekta:  Povećanjem sadržaja te organiziranjem natjecanja, smatramo riješili bi problem neorganiziranog korištenja slobodnog vremena te povećali kvalitetu života, sportsku kulturu mladih ali i svih stanovnika Udbine.  Koristi ne bi imala samo ciljana skupina stanovništva već i roditelji kao i cijela zajednica.

Da bi se to postiglo potrebno je urediti dječji park i neke postojeće stvari adaptirati. Prva stvar koju treba napraviti  je već postojeću ogradu popraviti, nadopuniti park vrtuljkom i ljuljačkama. U parku postoje pješčanik bez pijeska pa je potrebno nabaviti pijesak. Na rubove pješčanika treba pričvrstiti daske kako bi se mogli koristit kao klupe za sjedenje dok se djeca igraju u pješčaniku. U parku je potrebno postaviti klupe za roditelje koji dolaze s djecom i koševe za smeće kako bi djeca imala gdje bacati papire od grickalica i drugi manji otpad. smanjena_2Za školsku djecu i mlade na igralištu u sklopu škole nadopunili bi sadržaj  betonskim stolovima za stolni tenis i mrežama za golove jer su postojeće potrgane.  Postavili bi klupe u krugu škole i žardinjere sa stalkom  za bicikle. U razgovoru s roditeljima djece, učiteljima, nastavnicima, ravnateljem škole i dječjeg vrtića ( s kojima i radimo ovaj projekt) te  mladima uvidjeli smo spomenute potrebe i načine kojim bi iste riješili.

Rezultati koje očekujemo bit će sigurniji park za djecu upotpunjen dodatnim sadržajem za igru. Veći broj djece koji će se koristiti navedenim sadržajima te više vremena koje će tamo provoditi. Djeca i mladi će manje vremena provoditi u kafićima i osamljeni igrajući se za računalima čime će se povećati socijalni kontakt i riješiti neke od aktualnih problema mlade populacije koje smo već spomenuli. Organizacijom turnira potaknut ćemo organiziranje sličnih natjecanja i idućih godina.

 

DONJI LAPAC

Naziv projekta: FUTURA LAPAC
lapac2Naziv udurge: KUD Kraljica Katarina
Cilj lokalnog projekta: podrška građana kroz  aktivizam i angažman, promicanje suradnje lokalnih Srba i Hrvata doseljenika
Rezultati: Razvijena zajednica centra koju vodi lokalna nevladina organizacija (članovi iz manjinskih grupa doseljenih Hrvata), u organizaciji su omogućene aktivnosti za starije osobe u suradnji s umirovljenicima i udrugama za mlade u suradnji s lokalnim grupa mladih; Centru su dodijeljene prostorije od strane lokalne vlasti ujedno i prilagođene za aktivnosti

  


BELI MANASTIR

Naziv projekta: ZA NAŠ GRAD- BELI MANASTIR
Naziv organizacije: Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I.
Cilj lokalnog projekta:

•    Povećati socijalnu koheziju i potaknuti pozitivan razvoj poslijeratne lokalne zajednice Grada Belog Manastira uz aktivno sudjelovanje mladih unutar zajednice
•    Poticati mlade na aktivno učešće u edukaciji o nenasilju te promoviranje vrijednosti nenasilne komunikacije
•    Poticati suradnju između udruga i institucija

Opis projekta: Smatramo da bi iniciranje stvaranja grupe mladih koja bi prošla trening za trenere za proaktivno i prosocijalno djelovanje u lokalnoj zajednici omogućilo rješavanje dijela problema koji svoje korijene vuku iz bliže prošlosti. S obzirom da smo u procesu tranzicije prema demokraciji potrebno je osnažiti mlade ljude kako bi potaknuli razvoj svoje lokalne zajednice tj. zajednice u kojoj žive.

Rezultat:
•    Proveden petodnevni trening za trenere na temu nenasilna komunikacija
•    Provedeno oko 20  radionica «Mladi za mlade»
•    Educirani i osnaženi mladi za vođenje radionica
Potaknuti mladi na preuzimanje inicijativa u lokalnoj zajednici

 

SUNJA

Naziv projekta: POKRETANJE DRUŠTVENO- EKONOMSKOG ŽIVOTA U SELU KINJAČKA
Naziv udruge: MO Kinjačka (Općina Sunja)
Cilj projekta: Kroz osnovnu razinu funkcioniranja lokalne samouprave (MO Kinjačka) pojačati interes lokalnog stanovništva da aktivno djeluje u cilju vlastitog i lokalnog prosperiteta
sunjaOpis projekta
Ekonomska i socijalna situacija je  teška kako u cijeloj općini, pa tako i na području Kinjačke zbog nemogućnosti zapošljavanja. Stanovništvo je stoga prinuđeno baviti se nekim vidom poljoprivredne proizvodnje. Međutim, postojeći resursi za poljoprivrednu proizvodnju su nedovoljno iskorišteni, a osim toga lokalno stanovništvo nema saznanja o modernijim metodama i praksama u poljoprivredi. Postoje poljoprivredni objekti koji se sada ne koriste, a bili su u funkciji prije i za vrijeme rata kao tovilišta svinja i teladi. U cilju povećanja prihoda lokalnog stanovništva, bilo bi potrebno organizirati i educirati poljoprivredne proizvođače te uspostaviti kontinuiranu suradnju s lokalnim vlastima, kako bi se neiskorišteni objekti stavili u funkciju. Vezano za lokalnu infrastrukturu, selo nema riješenu vodovodnu mrežu koja napaja selo Kinjačku, kao i još 5 dodatnih sela koja su priključena na istu mrežu. Vodovodna mreža je napravljena prije 30 godina, međutim dotrajala je i potrebna je rekonstrukcija. U selu ne postoji javna rasvjeta. Slivne vode se ne odvode u kanalima i time stalno oštećuju lokalnu cestu, a otežavaju ponegdje i pristup kućanstvima. Većih poteškoća u međunacionalnim odnosima u selu nije bilo, međutim nije postojala niti ozbiljnija suradnja u cilju rješavanja zajedničkih problema.  Novoosnovani Mjesni odbor Kinjačka je pokrenut na osnovu inicijative aktivnih mještana (uključujući i Općinskog vijećnika koji živi u selu) te su u njemu zastupljeni i povratnici -  domicilni stanovnici, kao i naseljenici iz BiH. Mjesni odbor ima punu podršku lokalnih vlasti i njegov osnovni cilj je redovno organizirati mještane oko rješavanja zajedničkih problema na području sela, kao i doprinjeti općem ekonomskog boljitku mještana.

Rezultat: Mjesni odbor korištenjem prostora ima uvjete za kontinuiran rad i bolju komunikaciju s lokalnim stanovništvom. Lokalno stanovništvo dobiva informaciju i educirano je o potencijalnim mogućnostima poljoprivredne proizvodnje i pčelarstva u svrhu unaprjeđenja proizvodnje, samozapošljavanja i povećanja životnog standarda. Kao rezultat svih aktivnosti, općenito gledano, komunikacija i društveni život u lokalnoj sredini dobio je na kvaliteti međusobnih odnosa i budućih inicijativa


gracacGRAČAC


Naziv projekta: ŽENE U OBNOVI I OČUVANJU TRADICIJE
Naziv udruge:UDRUGA PROSPERO GRAČAC
Cilj projekta: Promocija autohtonih ličkih proizvoda i poticanje na samozapošljavanje u sklopu tradicijskih obrta u kućnoj radinosti
Opis projekta: U četvrtom mjesecu ove godine Cerovačke pećine ponovno su otvorene za posjetitelje . Djelatnici Parka prirode Velebit kažu da turisti koji dođu  nisu zadovoljni budući nema dodatne ponude. Mišljena smo da te turiste ne bi smjeli zapostaviti i dozvoliti im da vidjevši Cerovačke pećine sjednu u svoj autobus i odu dalje. gracac2

Treba im ponuditi prepoznatljiv i originalan suvenir, kao i tradicijski  lički proizvod (sir, basa, rakija i sl.). Njih  isto tako treba dovesti u Gračac i omogućiti im da vide prirodne ljepote, uživaju u krajoliku, osigurati im smještaj i turističke vodiče koji bi im pokazali spomenike i kulturna dobra. Zbog svega toga osmislili smo program «Lička kuća», u sklopu kojeg bi osim članova naše udruge angažirali i ostalo pučanstvo Općine Gračac, sve to u cilju promocije zajednice i poticanja  turizma i turističkih zanimanja.  Zajedničkim izlaganjem i radom u Ličkoj kući vjerujemo da će doći do zbližavanja i međusobnog pomaganja ljudi koji su različitog etničkog, vjerskog i inog podrijetla.

Rezultat: Javnost je obaviještena o aktivnostima, potencijalni izlagači upoznati su sa mogućnostima izlaganja u Ličkoj kući, Arhitektonski elementi drvenog montažnog objekta trebaju podsjećati na ličku kuću brvnaru. Uređena i popunjena kuća s izlošcima i antikvitetima, postavljen tkalački stan i lončarsko kolo. Svakodnevni rad i prezentacija u sklopu organiziranih dolazaka turista. Udruga  ima mogućnost samofinanciranja prodajom svojih proizvoda. Nezaposlene žene mogu  izlagati i promovirati svoje proizvode

 

DONJI KUKURUZARI

Naziv projekta: VRIJEDNI KAO PČELICE
Provodi organizacija: Pčelarska udruga «Maslačak»
Cilj: Poboljšanje ekonomskog i društvenog života u Knezovljanima i okolnim selima; Povećanje interesa lokalnog stanovništva da aktivno djeluje u cilju vlastitog i lokalnog prosperiteta; Educiranje  i aktiviranje  lokalnog stanovništva u svrhu gospodarskog i društvenog razvoja

Opis projekta:

Ekonomska i socijalna situacija je teška u cijeloj općini.  Nezaposlenost je visoka, dok oni koji su zaposleni rade ili u vojsci ili u poglavarstvu općine (državne službe). Loša ekonomska situacija i nedostatak opcija za  građane  dovela je do određene anemije u lokalnoj sredini, tako da individualna poduzetnost nije zaživila. Ne postoje ideje o osobnom ili zajedničkom napretku, odnosno lokalna sredina nije educirana ili dobila informaciju o poduzetničkim mogućnostima u vlastitoj sredini s postojećim ili minimalnim vanjskim resursima. Međusobni odnosi povratnika i naseljenika su od prije nekog vremena korektniji, međutim zahvaljujući bezizglednoj situaciji – odnosi su bili prilično loši s incidentima međusobne netrpeljivosti, provokacija, nekoliko slučajeva fizičkog nasilja, paljenja i krađa. Za lošu ekonomsko-socijalnu situaciju krivilo se onu «drugu stranu». Mladi, kojih u ovom području ima i relativno dosta u usporedbi sa sličnim sredinama, su u ovakvoj situaciji možda i najviše uskraćeni, s obzirom da pored ostalog, na lokaciji ne postoje nikakvi odgovarajući sadržaji ili objekti: klub mladih, sportska dvorana  itd.

kukuruzariRezultati:
Lokalno stanovništvo je informirano i educirano o potencijalnim mogućnostima poljoprivredne proizvodnje i pčelarstva u svrhu unaprjeđenja proizvodnje, samozapošljavanja i povećanja životnog standarda.  I nakon završetka projekta, udruga «Maslačak» će organizirati predavanja prema interesu i potrebama lokalnog stanovništva, uglavnom na temu unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i mogućnostima samozapošljavanja. Populacija mladog stanovništva ima mogućnost za provođenje samostalnog i osmišljenijeg slobodnog vremena u novoobnovljenom prostoru koji će moći redovno koristiti. Mjesni odbor korištenjem prostora ima uvjete za kontinuiran rad i bolju komunikaciju s lokalnim stanovništvom. Kao rezultat svih aktivnosti, općenito gledano, komunikacija i društveni život u lokalnoj sredini će dobiti na kvaliteti međusobnih odnosa i budućih inicijativa lokalnog stanovništva.

VUKOVAR

Naziv projekta: VUKOVAR GRAD RAZLIČITIH MOGUĆNOSTI
Naziv udruge: KLUB RODITELJA «ZA DJECU VUKOVARA»

Cilj projekta: Javnim zagovaranjem i djelovanjem učiniti Klub roditelja vidljivim i prepoznatljivim u lokalnoj zajednici, te time pridobiti što više građana Vukovara da podrže Klub roditelja i samu ideju nove, integrirane škole.

Opis projekta: Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (iz 2002. godine),  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa predvidjelo je da "pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima i posebnim oblicima školovanja: MODEL A – nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina; MODEL B – dvojezična nastava; MODEL C – njegovanje jezika i kulture; te oblik nastave u kojem se jezik nacionalne manjine uči kao jezik sredine". Pripadnici nacionalne manjine sami predlažu i odabiru model i program u skladu s postojećim zakonima i svojim mogućnostima za realizaciju programa.

U reintegriranom području istočne Hrvatske, a posebice u Vukovaru nastava za srpsku nacionalnu manjinu organizirana je po modelu A, a za ostale nacionalne manjine (rusinsku, ukrajinsku, mađarsku i slovačku) odvija se, mahom, po C modelu. Spomenuti način organizacije osnovnoškolskog obrazovanja u Vukovaru je, posljedično doveo do izrazite podjele djece, na tzv.„hrvatske“ i „srpske“ razrede. Iako su u početku djeca u odjelima i na hrvatskom i na srpskom jeziku i pismu pohađala nastavu u istim školskim zgradama i istim smjenama, polako su se, zbog organizacije nastave (a po izjavama roditelja i zbog sprječavanja sukoba) podijelili u odvojene smjene, ili čak u odvojene zgrade. Tako je trenutno u Vukovaru situacija sljedeća: u tri od sedam osnovnih škola u gradu, djeca u oba programa (na hrvatskom i srpskom jeziku) pohađaju nastavu u istoj školskoj zgradi, ali u suprotnim smjenama, u tri škole nastava je organizirana isključivo na hrvatskom, a u jednoj školi na srpskom jeziku i pismu. U nezavidnom su se položaju našli svi oni roditelji koji  moraju birati kojoj će se «strani» prikloniti (npr. predstavnici drugih manjina, djeca iz miješanih brakova) i u koju će školu (razred) upisati svoju djecu, jer ne postoji alternativa trenutnoj podijeljenosti..

Osim škole ne postoji mjesto gdje bi se djeca te dobi mogla sastajati, družiti i stjecati pozitivna iskustva jedni o drugima kako bi na taj način gradili povjerenje i smanjili predrasude spram «druge strane». Velik je broj žitelja (roditelji, nastavnici,…) koji osjećaju otpor spram ovakve podjele, svjesni kako ona samo pojačava podijeljenost u društvu, i koja na duge staze ne donosi dobro ljudima i zajednici u kojoj žive.

 Na osnovu iskazane potrebe nastavnika, roditelja i djece koji žive i rade na prostoru istočne Slavonije i Baranje i zapadnog Srijema, 2003., Nansen Dijalog Centar pokrenuo je projekt Nova škola. Nakon istraživanja "Ispitivanje odnosa roditelja prema kvaliteti osnovnog školovanja njihove djece u Vukovaru", kojeg je NDC proveo od listopada 2004. do siječnja 2005. na 256. obitelji, u projekt Nova škola aktivno se uključuju roditelji koji su tijekom provedenog dubinskog intervjua iskazali spremnost za daljnju suradnju na projektu. Tijekom vremena projektu se pridružuju i novi roditelji i drugi građani Vukovara koji se u listopadu 2005., uz pomoć NDC, formalno registriraju kao Klub roditelja «Za djecu Vukovara».

Klub roditelja «Za djecu Vukovara» okuplja  roditelje školske djece i druge građane Vukovara koji su uvidjeli, za budućnost, nužnu potrebu rješavanja pitanja nacionalno podijeljenih škola u Vukovaru. Klub se zalaže za oživotvorenje nove, kvalitetnije škole u Vukovaru čiji će nastavni plan i program biti prilagođeniji potrebama školovanja u višenacionalnoj, multikulturalnoj zajednici. Mi roditelji članovi kluba «Za djecu Vukovara» vjerujemo kako samo zajedničkim radom i suradnjom možemo oživiti ovaj grad, a djeca su ta na kojoj budućnost ovoga grada počiva.

 Rezultati: Učiniti djelovanje Kluba roditelja vidljivijim u lokalnoj zajednici te senzibiliziranje šire lokalne zajednice za problem etnički podijeljenih škola u Vukovaru na način dobivanja potpore većeg broja žitelja Vukovara oživotvorenju nove škole u Vukovaru.

Pročitano 2550 puta
Više u ovoj kategoriji: Projekti 2008. godina »