INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Ponedjeljak, 30 Svi 2011 11:31

Završeni projekti 2010. godine

Program se provodi u sklopu UN-ovog Fonda za ostvarivanje Milenijskih ciljeva razvoja za 21. stoljeće (MDG-F). U Hrvatskoj je program vezan za postizanje 3 nacionalna Milenijska cilja razvoja: Suzbijanje siromaštva, Obrazovanje za sve i Ravnopravnost spolova. Fond financira španjolska Vlada od 2006. god.

Udruga Mi u suradnji s UNHCR-om i u 2010.  nastavila je projekt Izgradnje održivih lokalnih zajednica na području posebne državne skrbi. Do mjeseca travnja sve lokalne zajednice projekata / projektne ideje i provedbene organizacije u deset ciljanih općina u ratom zahvaćenom području su identificirani. Napravljena je procjena potreba zajednice, kontakata i sastanaka s lokalnim dionicima, pružena početna pomoć ustanovama s obzirom na dizajn i razvoj njihovih ideja u projekte. Savjetovali smo ih te im dali podršku u suradnji s drugim organizacijama ili skupinama u okviru projektnih aktivnosti gdje god je to bilo moguće. Ove početne aktivnosti provedene su u suradnji s terenskim uredom UNHCR-a, kao i u zajednici kroz redovite posjete i komunikaciju.

Održana je dvodnevna radionica za voditelje organizacija i to u Zagrebu od 24. -25. svibnja 2010. Svrha radionice bila je predstaviti dobre prakse i projekte, podijeliti trenutne projektne ciljeve, odrediti aktivnosti i ideje među sudionicima te uspostaviti koordinaciju  s Udrugom MI u odnosu na tehnički dio realizacije (ugovori, odgovornosti i druge uprave postupke)

Naziv projekta: Smokva – dalmatinski brand

ervenik

Naziv udruge: Udruga „Korak“,
Područje odvijanja projekta: Radučić, Općina Ervenik, Šibensko – kninska županija

Cilj:
Na području Općine Ervenik postoje dobri uvjeti za uzgoj smokve, cilj projekta bio je predstaviti smokvu kao voćnu vrstu interesantnu za uzgoj i preradu u ovom kraju, podizanjem većih nasada smokava interesantnih za komercijalna gospodarstva. Ovaj projekt valorizacije uzgoja smokve, udruga Korak provodi zajedno u suradnji sa Institutom za jadranske kulture  i melioraciju krša iz Splita, Agro turističkom zadrugom Krka iz Ivoševaca koja posjeduje modernu sušaru za voće, te za cilj ima povezivanje obrazovnih institucija, poduzetnika i poljoprivrednika i kreiranja vrijednosnog lanca u proizvodnji smokve, temeljeno na konceptu „od polja do stola“ (from „farm to fork“). Poticanje razvoja i promocije smokvarstva na području Općine Ervenik, temeljeno na ovom konceptu, treba se postići trajno motiviranje Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Opg-a) za proizvodnju smokve, koje će kroz predstavljeni vrijednosni lanac tržištu ponuditi prepoznatljiv proizvod zajamčenih svojstava, a obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima stjecanje sigurnog dohotka.

Aktivnosti su bile usmjerene na predstavljanje projekta poljoprivrednicima i predstavnicima općine, te rad na  njegovoj zajedničkoj implementaciji. Završne aktivnosti su se odnosile na prezentaciju i predstavljanju projekta svim zainteresiranim sudionicima. Na kraju prezentacija projekta, poljoprivrednicima sa područja Općine Ervenik je podijeljeno 1.200 sadnica smokve, umjetno gnojivo i prikladna publikacija, tiskana u 100 primjeraka s glavnim smjernicama u proizvodnji i preradi smokve.

Rezultati koji se očekuju nakon provedbe projekta su povećanje broja stabala smokve, povećana proizvodnja smokava i proizvoda od smokava, a s time povezano, povećani plasman proizvoda od smokava, posebno za vrijeme turističke sezone.

Naziv projekta: ZAJEDNO

Naziv udruge: Udruga POKRETAČgospic

Područje odvijanja projekta: Grad Gospić, Ličko-senjska županija

Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti Obiteljskih poljoprivrednig gospodarstava na području općine Gospić

Kroz aktivnosti obilaska terena i ranije prikupljenih podataka odlučili smo nabaviti dio opreme za spremanje sijena za 2 obiteljska gospodarstva. Za sve poljoprivrednike na području Ličko-senjske županije a u suradnji s Hrvatskim seljačkim savezom organizirali smo u Korenici okrugli stol na temu Ulazak OPG-a u porezni sustav. Udruga Pokretač još će kroz 2-3 godine nastaviti program informiranja, savjetovanja i opremanja OPG-a, sukladno financijskim i ljudskim resursima. Dugoročni cilj nam je prepustiti ovu problematiku udruzi Hrvatski seljački savez.

Naziv projekta: Zajedništvom i socijalnim poduzetništvom do razvoja zajednice

Naziv udruge: Udruga Prospero

Područje odvijanja projekta: Općina Korenica, Općina Lovinac, Općina Gračac

Cilj: Primjenom poduzetničkih načela u neprofitnom sektoru unaprijediti kvalitetu življenja u zajednici i potaknuti proizvodnju i samozapošljavanje u tradicijskim obrtima (tkanje i keramika).

graacNakon provedbe projekta u sklopu kojega smo educirali, radu na  tkalačkom stanu šesnaest osoba i radu na keramici sedamnaest osoba, imamo zainteresirane osobe koje će dalje raditi u tim zanimanjima u svojoj kućnoj radinosti. Tri osobe na tkanju i tri osobe na keramici. Pokrenuti će proizvodnju u svojoj kućnoj radinosti u cilju samozapošljavanja. Kupnjom peći većeg obujma ostvarili smo veću proizvodnju i isplativost proizvodnje u udruzi i na taj smo način osigurali samofinanciranje udruge i nesmetanu provedbu programa udruge i sufinanciranje projekata koji su danas neminovni bar u iznosu između 10-20 %. Osobe koje će proizvoditi keramičke proizvode u svojoj kućnoj radinosti moći će peći proizvode u velikoj peći u Udruzi. Program Međugeneracijske solidarnosti i dnevni boravak Sveti Rok kroz  keramičku  radionicu animirao je svoje korisnike kroz kreativni rad, sedam osoba.  Educirali smo mještane Lovinca i Svetog Roka proizvodnji suvenira od gline i obogatili turističku ponudu suvenirima s kulturnim i povijesnim obilježjima Lovinca i Svetog Roka.

Mještana Lovinca i Svetog Roka na radionicama keramike osnovnu obuku prošlo je pet osoba. Buduća voditeljica  radionice i domaćica dnevnog boravka Biljana Čižmek prošla je cjelovitu edukaciju proizvodnje suvenira, modeliranja gline tehnika lijevanja gline u gipsane kalupe, obrada i glaziranje proizvoda tako da je spremna voditi daljnje  radionice u „Dnevnom boravku Sveti Rok“.  U udruzi Nit educirali smo članove udruge Nit proizvodnji predmeta od gline. Sedam članica udruge prisustvovalo je radionicama i naučile su osnovne tehnike rada u izradi keramičkih suvenira. Budući voditelji radionice Marjana Nahod dalje će moći vršiti edukaciju ostalih članova udruge i korisnika s područja općine Korenica i okolice. U sklopu radionica osmislili smo suvenire karakteristične za područje Korenice i  pokrenuli organiziranu proizvodnju keramike u njihovoj radionici. Napravljene proizvode u sklopu radionice udruga Nit će plasirati na području Korenice i Plitvičkih jezera u cilju održivosti udruge.

Nastavljamo dalje s aktivnostima u sklopu edukacije u tradicijskim obrtima tkanju i keramici. Žene koje su se educirale kroz ovaj projekt, osnovati će uz pomoć Udruge  u 2011. god. socijalnu zadrugu, kako bi lakše i jednostavnije plasirali svoje proizvode.

Naziv projekta: Turizam kao poticaj zapošljavanju

Naziv udruge: UDRUGA MLADIH ATLAS

Područje odvijanja projekta: Općina Kistanje
Cilj: Proširenje turističke ponude općine Kistanje i povećanje zaposlenosti u turističkim djelatnostima
Podciljevi:    
- Pokrenuti aktivnosti za avanturistički turizam na rijeci Krki (kajaking i kanuing)
- Urediti biciklističku stazu i organizirati biciklističku utrku
- Pokrenuti rad turističkog info-pulta i prezentacijsko-prodajnog mjesta za suvenire   

Općina Kistanje na niti jednoj turističkoj karti nije ucrtana kao turistička destinacija iako na njenom teritoriju postoje mnoga prirodna i kulturno-povijesna bogatstva. Upravo u želji da promijenimo navedeno stanje započeli smo s nizom projekata čiji je cilj prezentacija i afirmacija turizma i poboljšanje turističke ponude općine Kistanje. Naši prethodni projekti „Ne bacajmo smeće kuda voda teće“ koji se odnosio na čišćenje i uređenje speleoloških objekata i projekt „Kistanje – novi turistički biser“ bili su pilot projekti početka ozbiljnijeg promišljanja o razvoju kistanjskog turizma. Ovim projektom započela je druga faza kojom se želi promovirati posebno avanturistički turizam (mogućnosti kanuinga i biciklizma) koji je sve više zastupljen među mlađom populacijom koja traži pustolovna odredišta bez ekskluzivnog smještaja kakvog u Kistanjama ali i bližoj okolici nema.kistanje

Kao najveća postignuća ovog projekta smatramo donošenje nekih dokumenata čiju smo izmjenu tražili odnosno ishodovanje dozvola od strane Nacionalnog parka „Krka“ za provedbu aktivnosti unutar njihovih granica. Izmjenom ove Odluke stvoreni su uvjeti za postavljanje kamene kućice – info-pulta, sukladno projektu na javnoj površini bez plaćanja naknade Općini Kistanje jer takva sredstva nisu planirana u proračunu niti projekta niti udruge. Izglasavanjem ovakve promjene istovremeno smo otvorili prostor i drugim subjektima (udrugama, vjerskim zajednicama) koje provode korisne projekte za korištenje javnih površina bez plaćanja skupe naknade. Do sada su obrtnici koji od svoje djelatnosti imaju određen profit i neprofitne organizacije bile u jednakom položaju i plaćale jednaku naknadu za korištenje javne površine dok je ovom izmjenom naknada za aktivnosti od javnog interesa kakve  redovno provode udruge oslobođena plaćanja naknade najma javne  površine. U brojnom dopisivanju s Upravom Javne ustanove Nacionalni park „Krka“ ali i lobiranjem u Šibensko-kninskoj županiji od Nacionalnog parka „Krka“ dobili Odobrenje za postavljanje drvenih biciklističkih putokaza oko jezera u blizini rijeke Krke (kod Manastira) i Odobrenje za prometovanje kanua uzvodno od brodskog pristaništa na manastiru Krka u vidu jednokratnih dozvola. Smatramo ovo velikim uspjehom jer smo uspjeli naš projekt realizirati unutar strogo zaštićenog područja Nacionalnog parka.  Sve predradnje su obavljene te je nabavljena potrebna oprema sukladno projektu (motorna pila, kosilica) te su izrađeni drveni paneli i putokazi. Nabavljeno je 5 mountain bike bicikla koji se trenutno nalaze u prostorijama udruge a već se koriste na način da se organiziranim skupinama ustupaju na korištenje. Nabavljen je gumeni kanuu sa svom popratnom opremom i isti će uz dozvoli Nacionalnog parka biti korišten na rijeci Krki čim to vremenski uvjeti i temperatura dozvole. Kamena kučica je izgrađena, potrebni je još nabaviti namještaj te obaviti pripremne radove za postavljanje iste u centru Kistanja – na najprometnijoj lokaciji. Postignuti su usmeni dogovori sa proizvođačima suvenira (Kućna radinost Karanović, Komuna Mondo Nuovo, Kućna radinost za proizvodnju suvenira od kamena „Lana“, Palić metal d.o.o., Golomejić plast i Tadej-prom) za izlaganje suvenira u prostoru info pulta – kamene kućice).  Navedeni proizvođači suvenira svoje će proizvode izložiti u kućici a pored svakog će biti postavljena deklaracija o proizvođaču kako bi kupac mogao kontaktirati oko kupovine istih. Prednost će se dati suvenirima koji predstavljaju tradicionalno-kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu kistanjskog kraja.

udbinaNaziv projekta: I mi želimo znati

Naziv udruge: Udruga POKRETAČ

Područje odvijanja projekta: Općina Udbina, Ličko-senjska županija

Glavni cilj projketa je jačanje konkurentnosti Obiteljskih poljoprivrednig gospodarstava na području općine Udbina
Kroz aktivnost obilaska terena i ranije prikupljenih podataka odlučili smo nabaviti dio opreme za spremanje sijena za 3 obiteljska gospodarstva. Za sve poljoprivrednike na području općina Udbina, Vrhovine i Plitvička jezera organizirali smo niz predavanja vezanih za ulazak OPG-a u porezni sustav.

Naziv projekta: Stara tara, novo tkanje

Naziv organizacije: Klub žena Dvor

Područje odvijanja projekta: Općina Dvor
Cilj projekta „ Stara tara, novo tkanje „ je:
- povećati mogućnosta samozapošljavanja žena tj. njihovo ekonomsko osnaživanje , te
- očuvanje tradicije našeg kraja tkanjem na tkalačkom stanu.dvor

Smatramo da su oba cilja zadovoljena u provedbi ovog projekta i to na sljedeći način.

Na samom početku projekta smo proučavale tržište i nabavljale najpovoljnije ponude za zadovoljavanje potrebnih uvjeta za provođenje projekta (ponude za tkalačke stanove, materijale za tkanje, laptop , fotoaparat, ormar.. ).
Po nabavci započete su praktične kreativne radionice  koje su provodile dvije voditeljice radionica (Vladislava Blažeković i Danijela Mitić). Za učenje tkanja imali smo zainteresirano 6 žena te 6 djece. U srpnju i kolovozu je provedeno za 70 sati kreativnih radionica na dva tkalačka stana. Nakon završetka praktičnih kreativnih radionica započeo je sam proces tkanja, te priprema za prezentaciju otkanih proizvoda na raznim sajmovima, te pronalaženje imena za otkane šalove. Nakon određene količine otkanih proizvoda cca. 20 komada šalova, te odabirom imena za šalove  - DIVa, prezentiran je, kako rad udruge, tako i projekt „ Stara tara , novo tkanje“ sa proizvodaima na lokalnom godišnjem malom gospodarskom sajmu. Gospodarski sajam  „ Plodovi rada „ je održan u sklopu Dana općine Dvor te su na njemu bili prisutni svi gospodarstvenici naše općine ali i županije. Uvršteni smo i u katalog  u kojem su svi važniji gospodarstvenici naše općine, te koji su podjeljeni svim gostima sajma. Na sajmu smo bili prepoznatljivi sa proizvodima te smo uspostavili kontakte sa sudionicima.

Sljedeći korak koji smo poduzeli u promociji našeg projekta ali i otkanih proizvoda je manifestacija „Kestenijada „ u Hrvatskoj Kostajnici koja je prepoznata kao zanimljiva destinacija naše regije i šire. Nedugo nakom „ Kestenijade „ smo pozvane da uveličamo“ UN day“ u organizaciji UNDP i UNHCR koji se ove godine održavao u Petrinji. Čelnici grada Petrinje su bili iznimno zainteresirani za otkane šalove, tako smo pozvani da sudjelujemo  i na Božićnom sajmu koji se održava 3 i 4 prosinca. Nakon događanja tj sajmova započeli smo sa poslovnim planom u organizaciji udruge „ Slap „ i Sonje Vuković . Poslovni plan je još uvijek u izradi, ali smo mi dobile usmene naputke za provedbu. Motivirani drugim ciljem našeg projekta tj. očuvanjem i prezentacijom tradicije našeg kraja organizirali smo večer tradicijske baštine pod nazivom „ Prelo“. Između navedenih aktivnosti odlazile smo u vlastito istraživanje tržišta.

Nastavit će se proizvodnja suvremenih uporabnih proizvida na tkalačkom stanu, pokušat ćemo pronađena tržišta i ugovoriti , a nakon toga dobro i poslovati. Proširivat ćemo i usmjeravati proizvodnju po potrebama i zahtjevima tržišta. Nastavit ćemo i dalje animirati nove članove naše zajednice za naše aktivnosti. Provest ćemo i poslovni plan .

Naziv projekta: Eko info centar

Naziv organizacije: Ekološka udruga «kako je zelena moja dolina» Plaški

plaki
Područje odvijanja projekta (grad, općina, županija): Općina Plaški, Karlovačka županija

Cilj: Otvaranje punkta na kojem bi se sve relevantne informacije o djelovanju neprofitnog sektora mogle dobiti na jednom mjestu, stvoriti nove, kvalitetnijie odnose unutar neprofitnog sektora u našoj općini (Općina Plaški). Poboljšati rad postojećih  udruga i poticati rad novih.

Uvod u stvaranje poduzetništva u neprofitnom sektoru. Prostor koji je nekad korisio Crveni križ i bio prilično devastiran, primjereno smo uredili i opremili za potrebe civilnog sektora. Prostor za ovakvu namjenu u zajednici nije postojao do sada. Sad smo dobili prostor za organizaciju radionica, prezentacija, izložba i različitih edukacija koje su se do sada održavale u neprimjerenim uvjetima. U planiraranom roku završena je adaptacija prostora za potrebe Eko info centra. Za svečanost otvaranja upriličena je primjerena izložba nekolicine budućih korisnika (umjetnici i poljoprivrednici).

Ideja je da se prostor dobije telefonsku liniju i internetsku vezu kako bi još bolje služio svrsi kojoj je namjenjen.

Naziv projekta: Eko – etno razvoj

Naziv udruge: DUBIČKO UDRUŽENJE ŽENA „DUŽ“

Područje odvijanja projekta (grad, općina, županija): Općina Hrv.Dubica, Županija Sisačko – Moslavačka
Cilj našeg projekta je pozitivan učinak na revitalizaciju lokalnog razvoja naše općine. Promocija ekonomskog potencijala te poticanje i edukacija žena za aktivnosti u razvoju eko turizma, poduzetništva i privređivanja uz njegovanje tradicionalnih i kulturnih vrijednosti našeg područja.

Izvanredan interes za sadnju lavande koju uz  vrlo dobre izglede za uspješan uzgoj  s povoljnim ekonomskim učinkom. Budući je ekologija naš najveći potencijal, uređenjem dvorišta, voćnjaka i plaže stvorili smo  prikladan  prostor za našu zajednicu, turiste i ljubitelje prirodedubica.

Postignuća projekta:
-    Izgradnja pristupne staze i čišćenje okoliša
-    Potpuno uređenje dvorišta i postavljanje ograde
-    Sadnja i uređenje eko voćnjaka sa autohtonim sortama voća
-    Uređenje privatne plaže sa stepeništem
-    Redovne radionice oslikavanja i izrade prigodnih suvenira
-    Promotivne radionice i tečajevi o uzgoju lavande
-    Nabavka sadnica i sadnja lavande
-    Dovršetak opremanja skladišnog prostora za kanue i bicikle
-    Ugradnja novih sigurnosnih vrata spremišta

Nastavak naših aktivnosti i dalje je usmjeren na što bolje korištenje ekoloških potencijala našeg područja, poboljšanje položaja žene u našem društvu i kvalitetniji pristup čuvanju naše tradicije s naglaskom na razvoju turizma i rekreacije. Za sljedeću godinu planiramo krenuti s izradom projektne dokumentacije i radovima na rekonstrukciji Etno-kuće s izložbenim prostorom i suvenirnicom.

Naziv projekta: Edukacijom ka poduzetništvu

vojnicNaziv udruge: Ženska grupa Vojnić

Područje odvijanja projekta (grad, općina, županija): Općina Vojnić

Cilj:

Obrazovanje i poticanje poduzetničkog duha, psihosocijalna osviještenost i osnaživanje nezaposlenih žena kroz treninge i edukacije.
Razvoj solidarnosti i promicanje tolerancije među spolovima, posebno kako bi se poticala socijalna
kohezija u lokalnoj zajednici. Uključivanje marginaliziranih i osjetljivih grupa u pripremi i implementaciji projekata ( žene, djeca...) i inovativnih inicijativa koje doprinose mogućnost educiranja za sve dionike lokalne zajednice, te ekonomsko osnaživanje obitelji.
Poticanje dijaloga međukulturalnog razumijevanja kroz uključivanje zainteresiranih strana i iniciranje i provođenje tradicionalnih i novih kulturnih sadržaja u multietničkom prostoru općine Vojnić.

Aktivnosti:

1.    Opremanje i otvorenje Info-centra- ŽGV dobila je od Općine Vojnić prostor za otvaranje Info-centra. U Info centru žene su se okupljale, prošle tečaj informatičke pismenosti, dogovarale se o stvaranju baze podataka o poduzetništvu, kako kontaktirati sa tijelima sa kojima mogu nuditi ili preko kojih mogu plasirati vlastite proizvode ( TZ,PZ, OPG). Info-centar je otvoren za žene  svakodnevno i jedna žena je koordinirala sve aktivnosti u centru i vodila dječju igraonicu.
2.    Tečaj informatičke pismenosti – Tromjesečni tečaj od 48 sati prošlo je 17 žena.
3.    Pihosocijalna edukacija žena - provedena je u Info-centru, provela psihologinja Mirela Despotović. Radionice su obuhvatile psihosocijalnu osviještenost žene kao majke i roditelja, žene u obitelji i žene u zajednici.
4.    Razvoj vještina i sposobnosti kod predškolske djece u trajanju od 3 mjeseca , 3 puta tjedno po 2 sata.
5.    Čuvanje narodnih običaja- potaknuti su tradicionalni zanati i žene su uključene u izradu narodnih nošnji, vezove, heklanje.
6.    Izlet-posjeta ekološkom imanju Zrno- 30 žena iz Općine Vojnić , pripadnice sva tri entiteta, posjetile su eko imanje Zrno.
7.    Uređenje kino dvorane: u kino dvorani je uređenja pozornica, postavljen je novi pod od ariša koji je donirao UNDP-i i zastori koji su plaćeni sredstvima iz ovog projekta. Kino dvorana dobiva i nova rasvjetna tijela koja također donira UNDP.
8.    Uređenje kuhinje: Općina Vojnić kupila je novi šank i gornje kuhinjske elemente, a iz ovog projekta nabavljen je donji dio kuhinje.

Naziv projekta: Mladi u jačanju vukovarske zajednice

Naziv organizacije: Europski dom Vukovar

Područje odvijanja projekta (grad, općina, županija): Grad Vukovar

Cilj projekta:
- poticati mlade na aktivno djelovanje u zajednici za organiziranje i osnivanje Vijeća mladih i podrška u procesuvukovar

- unaprijediti suradnju različitih skupina mladih/klubova, te jačati aktivnu ulogu mladih u lokalnim razvojnim procesima

Dugoročni cilj je dati doprinos u jačanju socijalne kohezije kroz suradnju različitih skupina mladih koje su spremne aktivno sudjelovati u davanju prijedloga i iznalaženju rješenja za kvalitetniji rad cjelokupne zajednice. Osim promoviranja svojih potreba i svojih aktivnosti, mladi imaju sposobnosti i mogućnosti promovirati i potrebe cjelokupne zajednice.

U pripremnom periodu za provedbu aktivnosti na projektu, naglasak smo stavili na medijsko prezentiranje. Najavu aktivnosti i inicijalni sastanak sa volonterima smo napravili na Međunarodni dan mladih (12. kolovoza), kada je prema UN-ovoj Rezoluciji ujedno proglašena i Međunarodna godina mladih pod sloganom: 'Dijalog i međusobno razumijevanje'. Prva od aktivnosti je bila istraživanje potreba mladih u svrhu izrade programa za rad s mladima. Radionicu za pripremu anketara, te za prikupljanje i obradu popunjenih upitnika je vodila mr. Sandra Cvikić. Nakon provedenog istraživanja i obrađenih anketnih upitnika, gospođa Sandra Cvikić je izradila dokument sa rezultatima istraživanja, koji je, ujedno i preporuka za definiranje i izradu Programa za mlade u Gradu Vukovaru. Formirana je radna skupina koja će izraditi Prijedlog programa za Gradski savjet mladih. Paralelno sa gore navedenim aktivnostima krenulo se i u pripremu snimanja filma o potrebama mladih u Vukovaru, te u pripremu završnih aktivnosti na projektu.
Prezentiranje potreba potencijalnih rješenja i vizije mladih o razvoju zajednice je uspješno provedeno 09. prosinca putem obilježavanja Međunarodnog dana volontera. Pod pokroviteljstvom Grada Vukovara, te uz potporu predsjednika RH, gospodina Ive Josipovića, u gradskoj vijećnici smo organizirali prezentaciju filma ‘Dođi, vidi, sudjeluju!’  i okrugli stol 'Mladi u jačanju vukovarske zajednice – volontiranjem do cilja’.

Zajednički zaključak je da i dalje treba promovirati volonterstvo kao vrijednost svakog pojedinca. Isto tako, potrebno je isticati pozitivne primjere rada u zajednici, te stvarati kvalitetne uvjete za međusektorsku suradnju kako bi se zajednica razvijala. Posebno je potrebno raditi na stvaranju i  jačanju socijalne kohezije. EDVU će nastaviti aktivnosti u vezi s ovim projektom na način da i dalje okuplja skupine mladih, s njima radi različite akcijske planove, edukaciju, te da potiče i održava komunikaciju. Poseban naglasak će staviti na rad sa Savjetom za mlade, na poticanje mladih da aktivno sudjeluju u radu Savjeta, te na edukaciji i pripremi novih mladih osoba koje će u budućnosti biti zaineresirane za ovakav oblik aktivizma.

Pročitano 3273 puta