INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Trenutni programi

Trenutni programi (22)

Udruga provodi svoju djelatnost u dva područja:

Razvoj zajednice i demokratizacija-

Izgradnja zajednice i psihosocijalna pomoć

 • 1) Izgradnja održive zajednice
 • 2) Informativni centar za prognanike i izbjeglice
 • 3) Održivi razvoj u područjima povratka
 • 4) Podrška organizacijama civilnog društva Zadra ka unaprjeđivanju međusektorske suradnje
 • 5) Unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i lokalne vlasti Grada Šibenika
 • 6) Mreža socijalne potpore
 • 7) Program za prevenciju suicida

Volonterski centar

Kvaliteta življenja starijih osoba- Mi i mudrost Grada, Centar zlatno doba, Ustanova Mi centar za pomoć i njegu

TRAJANJE

18 mjeseci, 15.4. 2016.-14.10.2017.

PARTNERI:

Nositelj koordinator: Udruga „MI“ - Split

HR Partner: Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

HR Partner: Udruga hrvatskih putničkih agencija

Koordinator: Asocijacija za demokratski prosperitet- ZID

CG Partner: Općina Herceg Novi

VRIJEDNOST

294.966,9 EURO/ 2.212.251,75 kuna

DONATOR

EU program CBC IPA II 2012-2013 CRO MNE

Cross-Border Programme Croatia-Montenegro under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and 2013 and remnants funds from the Montenegrin allocation 2011

OPĆI CILJ

Opći cilj je pridoprinijeti promociji hrvatskih i crnogorskih turističkih potencijala kao cjelovite turističke destinacije unaprjeđujući okruženje za uspostavljanje novih turističkih proizvoda zasnovanih na održivom razvoju programskog područja i unapređenju društvenih veza u prekograničnom području.

SPECIFIČNI CILJ

Specifični cilj je jačanje suradnje između javnog, profitnog i neprofitnog sektora putem razvoja volonturizma kao inovativnog i prepoznatljivog turističkog proizvoda u zajedničkom turističkom prostoru hrvatsko-crnogorskog prekograničnog područja.

OČEKIVANI REZULTATI

1. Promocija prekograničnog područja kroz zajedničke aktivnosti fokusirane na volonturizam kao inovativni turistički proizvod zasnovan na održivom razvoju.

2. Povećana i ojačana prekogranična i međusektorska suradnja između turističke udruge, organizacija civilnog društva te drugih ključnih turističkih dionika u razvoju volonturizma kroz prijenos i dijeljenje praktičnih znanja i iskustava/dobrih praksi te informacija koje doprinose poboljšanim susjedskim odnosima i stvaranju zajedničkog turističkog prostora (uključeno ukupno 25 osoba iz najmanje 10 organizacija/institucija).

3. Ojačani kapaciteti organizatora volontiranja za razvoj i primjenu visokokvalitetnih aktivnosti iz područjâ održivog turizma i projekata volonturizma koji su zasnovani na principima socijalnog poduzetništva te obogaćuju turističku ponudu, promoviraju izvorne lokalne/regionalne vrijednosti i produljuju turističku sezonu (najmanje 30 osoba iz 15 organizacija/institucija, razvijena najmanje 2 volonturistička programa).

4. Ojačani kapaciteti (do 30) malih i srednjih turističkih poduzeća za razvoj turističkih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe i standarde tržišnih niša od posebnog interesa.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Aktivnosti su podijeljene na tri tematske cjeline:

TC1 aktivnosti obuhvaćaju promociju novog koncepta turističkog proizvoda u prekograničnoj regiji putem zajedničke komunikacijske strategije i promidžbenih aktivnosti. Promidžbena događanja će povećati podršku lokalnih pružatelja turističkih usluga razvijanju novog inovativnog turističkog proizvoda zasnovanog na prirodnim, društvenim i kulturnim bogatstvima.

TC2 aktivnosti će putem analize ponude i potražnje te umrežavanjem stručnjaka iz područja menadžmenta volontera i održivog turizma (koji će osmisliti zajednički kurikulum/konzultacijski paket i priručnik) utjecati na prekograničnu mobilizaciju.

TC3 aktivnosti će povećati kapacitete lokalnih dionika (javni, profitni i neprofitni sektor) u razvijanju i pružanju volonterskih usluga u prekograničnoj regiji. Razumijevanje navedene tematike će se povećati zahvaljujući: 1) modularnom treningu (iz područja menadžmenta volontera za neprofitne organizacije te iz područja razvoja turističkih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe i standarde tržišnih niša od posebnog interesa za profitne organizacije), 2) regionalnim radionicama razmjene znanja namijenim ciljanim skupinama te 3) individualnom savjetovanju i podršci razvoju dvaju novih turističkih proizvoda za neprofitne ciljane skupine.

CILJANE SKUPINE:

 1. direktni korisnici: do 50 organizacija u turističkom sektoru; do 30 neprofitnih organizacija; do 10 lokalnih administrativnih jedinica; 15 medija; 40 turista; 2 međunarodna suradnika/stručnjaka
 2. krajnji korisnici: do (100) dionika iz turističkog sektora; (100) turista, (50) nevladinih i neprofitnih organizacija; (20) medija, (1000) lokalnih stanovnika; (50) volontera; šira javnost (5000).

Broadening the field of cooperationcorporate volunteering as an innovative form of philanthropy and a resource for civil society development

Trajanje projekta:

18 mjeseci

Vrijednost projekta:

93.000

Opći cilj:

Doprinos stvaranju jačeg , učinkovitog i održivog civilnoga društva povezivanjem neprofitnih organizacije s tvrtkama kroz inovativne oblike filantropije u lokalnim zajednicama.

Specifični ciljevi:

 • Približavanje neprofitnog sektora tvrtkama kroz inovativne zajedničke alate kao temelja za infrastrukturu korporativnog volontiranja u Hrvatskoj
 • Povećanje kapaciteta neprofitnih organizacija i poduzeća za odgovaranje na društvene izazove kroz sinergijska partnerstva za bolje korištenje zajedničkih resursa
 • Povećanje vidljivosti i jačanje međusektorske suradnje u razvoju korporativnog volontiranja kao inovativnog oblika filantropije i društveno odgovornog poslovanja.

 

Nositelj projekta:

Volonterski centar Zagreb

www.vcz.hr

Partneri na projektu:

Udruga "MI" - Split

Volonterski centar Osijek

Zaklada "Kajo Dadić", Split

 

Trajanje projekta:

16 mjeseci (12.2.2015. - 12.6.2016.)

Vrijednost projekta:

153.253,77€

Opći cilj:

Podržati socijalnu inkluziju i povećati zapošljivost osoba s invaliditetom koristeći potencijal volonterstva kao priliku za profesionalni i osobni razvoj

Specifični ciljevi:

 • poboljšati socijalne kompetencije te kompetencije iz područja socijalnog poduzetništva i menadžmenta kod neaktivnih osoba s invaliditetom kako bi povećali mogućnosti svoje zapošljivosti;
 • izgraditi kapacitete neprofitnih organizacija (NPO) za uključivanje osoba s invaliditetom u redovite radne aktivnosti kroz postavljanje i provedbu volonterskog programa;
 • podići svijest građana o mogućnostima i potencijalima osoba s invaliditetom koje volontiraju u lokalnim zajednicama.

Nositelj projekta:

Volonterski centar Osijek

L.Jagera 12, Osijek

www.vcos.hr

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Partneri na projektu:

Volonterski centar Zagreb

Ilica 29, Zagreb

www.vcz.hr

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Udruga "MI" - Split

Sinjska 7, Split

www.udruga-mi.hr

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Blaža Polića 2, Rijeka

www.smart.hr

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ACT - Autonomni centar Čakovec

Dr.Ivana Novaka 38, Čakovec

www.actnow.hr

infoactnow.hr

Naziv projekta

QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (2014. – 2016.)

Trajanje projekta

24 mjeseca (18.12.2014. – 18.12.2016.)

Vrijednost projekta

207.657,66 EUR

Izvor financiranja

Komponenta I programa IPA – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija u okviru natječaja “Reinforcing Support of CSOs in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration” (EuropeAid/134506/D/ACT/HR).

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je povećati vidljivost javnih politika koje se tiču osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te povećati pristup već postojećim rezultatima procjena i evaluacija kvalitete visokoobrazovnih institucija.

Specifični ciljevi

 • Izgraditi kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno zagovaranje transparentne i odgovorne provedbe mehanizama osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju
 • Razviti mehanizme za praćenje javnih politika vezanih za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
 • Zagovarati povećanje pristupa i čitljivosti svih dostupnih informacija o kvaliteti u visokom obrazovanju

Očekivani rezultati

 • Članovi partnerskih organizacija civilnog društva educirani o postupcima praćenja i analize postupaka osiguranja kvalitete u visokom obrazovanja te praćenju javnih politika
 • Utvrđeni kriteriji za praćenje i analizu postupaka osiguravanja kvalitete te njihovog utjecaja na visokoobrazovne ustanove
 • Povećan pristup te čitljivost rezultata vanjskih vrednovanja osiguravanja kvalitete na nacionalnoj / lokalnoj razini
 • Kreirane koncizne i detaljne preporuke za unapređenje transparentnosti i vidljivosti postupaka osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju
 • Kreirane dugoročne preporuke i smjernice za omogućavanje lakšeg i razumljivijeg (user-friendly) pristupa rezultatima postupaka vrednovanja kvalitete u visokom obrazovanju za širu javnost
 • Povećana svijest ključnih dionika na nacionalnoj i lokalnoj razini o važnosti standarda osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju te dosljednog i transparentnog provođenja tih standarda od strane tijela javne vlasti i visokih učilišta

Nositelj projekta

Institut za razvoj obrazovanja
Trg Nikole Zrinskog 9, 10000 Zagreb
tel. +385 1 4555 151
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.iro.hr

Partneri na projektu

Udruga MI
Sinjska 7, 21 000 Split
tel. +385 21 329 130
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.udruga-mi.hr

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
Trg Augusta Šenoe 1, 31000 Osijek
tel. +385 31 206 886
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.centar-za-mir.hr

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
tel. +385 51 265 600
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.ffri.hr

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I, 10000 Zagreb
t: +385 1 4886 800
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.pilar.hr

Pridruženi partner na projektu

UNIVERSITAS – udruga za razvoj visokog školstva
Sveučilišna avenija 6 (Učiteljski fakultet), 51000 Rijeka
t: +385 51 265 713
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.universitas.hr

Trajanje projekta: 12 mjeseci (svibanj 2011 - travanj 2012)     
Vrijednost projekta:  € 109.855    
Geografski fokus:  Županije Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska i Grad Zagreb
Financiranje:  Delegacija Europske komisije u RH (IPA – 85%), Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge (7.55%), SMART i partneri (15%)  
Nositelj: Udruga SMART

Partneri:  Udruga MI, Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Grad Rijeka     

O projektu: Ovim projektom će se promovirati koncept volonterstva kao novi pristup i mogućnost koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih. Volontiranje u neprofitnom sektoru uključujući lokalnu i regionalnu samoupravu ima potencijal postati jasnim pravcem u stjecanju i unapređenju različitih kompetencija, znanja, vještina i stavova. Projekt je prvenstveno usmjeren na mlade osobe u dobi od 18 do 29 godina koji pripadaju specifičnoj ciljanoj skupini dugoročno nezaposlenih te nezaposlenih mladih osoba bez radnog iskustva. Osnovne komponente projekta su: I.Uključivanje volontera i NPO centar karijera, II. Smještanje volontera u neprofitne organizacije te jedinice lokalne i regionalne samouprave, III. Jačanje suradnje između regionalnih volonterskih centara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Trajanje: od 1.07.2007. - 2018.
Donatori
: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Aktivnosti

1. Usluge informiranja

 • Prikupljanje relevantnih informacija
 • Diseminacija informacija putem internetske stranice
 • Diseminacija informacija putem liste e-pošte
 • Informiranje na upit pismenim putem
 • Informiranje putem telefona

2. Usluge savjetovanja

pravni savjeti, tehnička priprema prijedloga projekata, osnivanje i djelovanje organizacija, financijsko poslovanje, povezivanje s drugim organizacijama

 • Pružanje savjeta u osobnom kontaktu ili putem telefona
 • Pružanje savjeta putem e-pošte

3. Usluge izobrazbe

(organizacijski razvoj, javno djelovanje, suradnja i umrežavanje)

 • Predavanje/prezentacija/ okrugli stol
 • «Mala škola za udruge» poludnevne radionice u Splitu
 • Cjelodnevne tematske radionice u udaljenim županijama

4. Osiguranje vidljivosti i javnosti rada

 • Izrada plana osiguranja vidljivosti i javnosti rada
 • Dizajn letka s godišnjim planom aktivnosti
 • Uspostava i održavanje internetske stranice
 • Uspostava i održavanje liste e- pošte
 • Izrada i diseminacija godišnjih rezultata rada
 • Kreiranje i objava javnih poziva za aktivnosti izobrazbe

Područje djelovanja i mjesto pružanja usluga

Područje djelovanja

Županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska.
Navedene županije geografski, komunikacijski i povijesno smatraju se cjelinom u regionalnom smislu. Prometno su međusobno dostupne, a pružanje usluga iz Splita, koji je smješten u središnjem dijelu regije može se obaviti uz umjerene putne troškove.

Članice mreže će usluge pružati u sve četiri županije.

Na području Splitsko-dalmatinske županije mreža djeluje u prostorijama Udruge Mi na adresi Sinjska 7 u Splitu.
Na području Zadarske županije info točka je u Gradskoj knjižnici Zadar.
Na području Šibensko-kninske županije info točka je udruga Zvonimir iz Knina.
Na području Dubrovačko-neretvanske županije info točka je udruga Deša iz Dubrovnika

Prednost kod izbora prostora za pružanje usluga imau društveni prostori i prostori OCD-a za koje nije potrebno plaćanje najma.

Udruga Mi provodi višegodišnji program potpore organizacijama civilnog društva u regiji kroz koji održava stalnu komunikaciju i ima pristup relevantnim informacijama uključujući i njihove razvojne potrebe.

Osim susreta s pojedinačnim organizacijama tim trenera i konzultanata iz programa su na skupovima udruga u Splitu, Šibeniku, Zadru i sastancima u drugim gradovima i općinama prikupio relevantne informacije i ključnim pitanjima i potrebama udruga. Novonastali forumi udruga u Splitu, Zadru i Šibeniku, Omišu i Šolti ističu pitanje stručnih kapaciteta udruga za vođenje projektnim ciklusom li i druga programska i organizacijska pitanja, ističu manjak znanja u području financijskom poslovanja i pravnih procedura. Udruge nisu zadovoljne sa svojom slikom u javnošću, a ujedno ne biraju najefikasnije načine prezentacije svog rada ili ideje za koje su zalažu. Prateći razvoj OCD zadnjih godina vidljiv je pomak interesa udruga s uskih projektnih tema do širih općih, koji se tiču šireg kruga. Ujedno raste i uvid u nedostatak znanja i kompetencija u pojedinim područjima. Udruge više nego ranije koriste prilike za edukacije. Kako je fluktuacija ljudi i stručnog kadra u OCD-ima velika, ima stalnih zahtjeva za organiziranjem edukacija o osnovnim znanjima važnim za rad OCD-a. S druge strane, kod razvijenijih organizacija dosta je zahtjeva za specifičnim konzultacijama koje odgovaraju trenutnim potrebama i razvojnoj razini organizacije.

Osim načelnih uvida, potrebe za tehničkom pomoći se utvrđuju i prilikom organiziranja konkretne stručne usluge, utvrđuje se specifičan interes potencijalnih sudionika za područja i teme.

Usluge i djelovanje

U partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva članice mreže će doprinositi ujednačavanju regionalnog razvoja i sposobnosti organizacija civilnoga društva i građanskih inicijativa na lokalnoj i regionalnoj razini kroz usluge informiranja, savjetovanja i izobrazba koje su krajnjim korisnicima dostupne bez naknade.

Od 2013. Udruga Mi, Deša, Zvonimir i Gradska knjižnica Zadar formalno surađuju na provedbi programa Step..


Udruga "MI" ima višegodišnje iskustvo u području potpore radu organizacija civilnog društva. Aktivnosti iz tog područja je udruga počela provoditi 1998. godine, a od 2000. godine kontinuirano provodi program Regionalni centar potpore kroz široku lepezu usluga: informiranje, izobrazba, savjetovanje, istraživanje, izdavaštvo, unutar sektorsko povezivanje, promocija, javno zagovaranje, međusektorska suradnja, provedba procedura pružanja novčanih potpora za projekte OCD-a i lokalnih inicijativa. Svaku od navedenih usluga udruga je pružala u velikom broju za oko 500 organizacija iz regije tijekom višegodišnjeg razdoblja.
Udruga je osigurala prostorne i razvila tehničke i ljudske resurse za provedbu svih aktivnosti. Najvažniji resurs koji djelovanjem razvila su kontakti s organizacijama civilnog društva u regiji, čime je olakšala pristup i osnažila utjecaj na razvoj sektora. U interaktivnoj bazi udruga na internetskoj stranici udruge MI upisano je preko 600 organizacija, uglavnom iz regije. Na listi elektronske pošte koju tehnički održava udruga MI upisano je preko 230 članica, uglavnom organizacija civilnog društva. Udruga uz svoj internetsku stranicu održava i internetsku stranicu Foruma organizacija civilnog društva Splitsko dalmatinske županije na kojoj se objavljuju sve relevantne informacije za OCD-e.
Od 2007. godine udruga nastavlja dio aktivnosti i to u području pružanja tehničke pomoći kroz Program regionalnog razvoja STEP u sklopu regionalne mreže s organizacijama UTIRUŠ i CENZURA, a od polovine 2009. samo s organizacijom UTIRUŠ jer je druga članica istupila iz mreže.

Kroz program "Knjižnica kao središte zajednice" započet 1999. Gradska knjižnica Zadar podupire rad mnogih aktivnih zadarskih udruga ustupajući im prostor, promovirajući njihova događanja prema sredstvima javnog priopćavanja i surađujući u inicijativama i projektima. Knjižnica se kloni komercijalnih događanja kako bi svoj prostor ustupala onima koji si ga inače ne bi mogli priuštiti. Društveni kapital koji se na taj način obrće u knjižnici je nemjerljiv. Od 1999. Knjižnica je ugostila nekoliko tisuća događanja u organizaciji udruga. Aktivnost Knjižnice nagradio je institut Otvoreno društvo 2002. godine (Knjižnica potvrđena kao model u području društvene uključenosti). Iste godine europski knjižničarski projekt PULMAN uvrstio je djelatnost i projekte Gradske knjižnice Zadar među primjere dobre prakse u Europi. Svjetski savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) nagradio je poster "Knjižnica kao središte zajednice" kao najbolji 2003. godine.

Od samog osnutka Udruge ZvoniMir 2002. godine, jedna od osnovnih aktivnosti predviđenih Statutom Udruge je i doprinos razvoju civilnog društva.
U tom smislu od samog početka djelovanja kontinuirano i neovisno o konkretnim projektima pružamo logističku, administrativnu i tehničku podršku kako građanskim inicijativama, tako i već osnovanim udrugama.
Građanskim inicijativa pružamo pomoć pri osnutku i registraciji Udruge (priprema, kontakti, popunjavanje obrazaca, pomoć u pisanju Statuta, i sl.).  Osnovanim Udrugama pružamo usluge konzultacije vezano za pisanje projekata, traženje donatora, uspostavljanje kontakata, izvještavanje, monitoring i ostalo vezano za administraciju udruge.

Od svog osnutka do danas DEŠA je uspješno provela niz većih projekata, organizirala brojne seminare, te sudjelovala na raznovrsnim skupovima u zemlji i inozemstvu. DEŠA svake godine organizira obrazovne programe: tečajeve jezika, tečajeve informatike, radionice starih zanata te radionice izrade autohtonih proizvoda.

Članovi tima

UDRUGA "MI"

• Slobodan Škopelja, prof. psihologije, trener konzultant, voditelj programa
• Milan Bijelić, inženjer, trener konzultant
• Dana Jurman, diplomirani novinar
• Nives Ivelja, dipl.psiholog, mentor konzultant
• Maja Roki, dipl. ekonomist, voditelj financija
• Vesna Tresić Pavičić, programski asistent

Gradska knižnica Zadar

Udruga ZvoniMir

Udruga Deša

Trajanje: od 1998.- nadalje 
Dosadašnji donatori:

 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • AED
 • Ured za udruge Vlade RH
 • Ministarstva u Vladi RH (Ministarstvo socijalne politike i mladih)
 • Grad Split
 • Županija Splitsko-dalmatinska
 • Charles Stewart Mott Fondacija
 • EU projektno financiranje

Cilj: Promiče i razvija volonterski rad na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; educira udruge za volonterski menadžment, koordinatore volontera te volontere, djeluje kao baza volontera i organizacija te ih povezuje, podržava i prati. Intenzivno radi s javnošću radi senzibiliziranja i promocije volonterstva.

Geografsko područje: Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Dubrovačko-neretvanska županija

Savjet Volonterskog centra Split u kojem sudjeluje 10 – 15 predstavnika OCD-a, lokalne samouprave, javnih ustanova, medija i gospodarstva i s kojim određuje prioritete i planira rad centra. 

Udruga je član i osnivač Hrvatske mreže volonterskih centara.

Web stranica www.vcst.info

Trajanje: Od 1998 - kontinuirano
Korisnici:  Starije osobe, Volonteri
Donatori: CNF, Ministarstvo u Vladi RH; Poglavarstvo Grada Splita, Institut otvoreno more; HelpAge International; Europska zajednica

Cilj: Program zasnovan na zadovoljavanju potreba starijih građana Splita kroz savjetovalište, klubove, obrazovne aktivnosti, volonterski rad starijih osoba...

Projekti:

 • Senzibiliziranje javnosti o pitanjima starije dobi- Zbog predrasuda o starosti i starenju održavaju se javne akcije i medijske prezentacije tijekom kojih se ističu vrijednosti vezane uz stariju dob, i potiče se odgovorniji odnos prema starijima. Donatori: Ministarstvo u Vladi RH; Poglavarstvo Grada Splita,
 • Animacijske aktivnosti za starije osobe- Grupne aktivnosti organizirane na tjednoj osnovi i prema interesu korisnika starijih osoba: gimnastika, druženje uz pjesmu, čitaonica, likovnaradionica. Donatori: Poglavastvo Grada Splita
 •  Edukacijske aktivnosti za starije osobe- Organiziranje tečajeva stranih jezika, korištenja kompjutora, javna predavanja o zdravlju i vitalnosti u starijoj dobi, donatori: Poglavastvo Grada Splita, CNF
 •  Život u mom domu - briga za starije- Svrha projekta je omogućavanje dostojanstvenijeg življenja u vlastitom domu starijim osobama s područja Splita poboljšanjem neinstitucionalnih oblika potpore. Trajanje : 21.12.2005. - 20.12.2006., donatori: Europska zajednica