INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć i njegu je neprofitna socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Ponedjeljak, 06 Rujan 2010 09:29

STEP - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Trajanje: od 1.07.2007. - 2018.
Donatori
: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Aktivnosti

1. Usluge informiranja

 • Prikupljanje relevantnih informacija
 • Diseminacija informacija putem internetske stranice
 • Diseminacija informacija putem liste e-pošte
 • Informiranje na upit pismenim putem
 • Informiranje putem telefona

2. Usluge savjetovanja

pravni savjeti, tehnička priprema prijedloga projekata, osnivanje i djelovanje organizacija, financijsko poslovanje, povezivanje s drugim organizacijama

 • Pružanje savjeta u osobnom kontaktu ili putem telefona
 • Pružanje savjeta putem e-pošte

3. Usluge izobrazbe

(organizacijski razvoj, javno djelovanje, suradnja i umrežavanje)

 • Predavanje/prezentacija/ okrugli stol
 • «Mala škola za udruge» poludnevne radionice u Splitu
 • Cjelodnevne tematske radionice u udaljenim županijama

4. Osiguranje vidljivosti i javnosti rada

 • Izrada plana osiguranja vidljivosti i javnosti rada
 • Dizajn letka s godišnjim planom aktivnosti
 • Uspostava i održavanje internetske stranice
 • Uspostava i održavanje liste e- pošte
 • Izrada i diseminacija godišnjih rezultata rada
 • Kreiranje i objava javnih poziva za aktivnosti izobrazbe

Područje djelovanja i mjesto pružanja usluga

Područje djelovanja

Županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska.
Navedene županije geografski, komunikacijski i povijesno smatraju se cjelinom u regionalnom smislu. Prometno su međusobno dostupne, a pružanje usluga iz Splita, koji je smješten u središnjem dijelu regije može se obaviti uz umjerene putne troškove.

Članice mreže će usluge pružati u sve četiri županije.

Na području Splitsko-dalmatinske županije mreža djeluje u prostorijama Udruge Mi na adresi Sinjska 7 u Splitu.
Na području Zadarske županije info točka je u Gradskoj knjižnici Zadar.
Na području Šibensko-kninske županije info točka je udruga Zvonimir iz Knina.
Na području Dubrovačko-neretvanske županije info točka je udruga Deša iz Dubrovnika

Prednost kod izbora prostora za pružanje usluga imau društveni prostori i prostori OCD-a za koje nije potrebno plaćanje najma.

Udruga Mi provodi višegodišnji program potpore organizacijama civilnog društva u regiji kroz koji održava stalnu komunikaciju i ima pristup relevantnim informacijama uključujući i njihove razvojne potrebe.

Osim susreta s pojedinačnim organizacijama tim trenera i konzultanata iz programa su na skupovima udruga u Splitu, Šibeniku, Zadru i sastancima u drugim gradovima i općinama prikupio relevantne informacije i ključnim pitanjima i potrebama udruga. Novonastali forumi udruga u Splitu, Zadru i Šibeniku, Omišu i Šolti ističu pitanje stručnih kapaciteta udruga za vođenje projektnim ciklusom li i druga programska i organizacijska pitanja, ističu manjak znanja u području financijskom poslovanja i pravnih procedura. Udruge nisu zadovoljne sa svojom slikom u javnošću, a ujedno ne biraju najefikasnije načine prezentacije svog rada ili ideje za koje su zalažu. Prateći razvoj OCD zadnjih godina vidljiv je pomak interesa udruga s uskih projektnih tema do širih općih, koji se tiču šireg kruga. Ujedno raste i uvid u nedostatak znanja i kompetencija u pojedinim područjima. Udruge više nego ranije koriste prilike za edukacije. Kako je fluktuacija ljudi i stručnog kadra u OCD-ima velika, ima stalnih zahtjeva za organiziranjem edukacija o osnovnim znanjima važnim za rad OCD-a. S druge strane, kod razvijenijih organizacija dosta je zahtjeva za specifičnim konzultacijama koje odgovaraju trenutnim potrebama i razvojnoj razini organizacije.

Osim načelnih uvida, potrebe za tehničkom pomoći se utvrđuju i prilikom organiziranja konkretne stručne usluge, utvrđuje se specifičan interes potencijalnih sudionika za područja i teme.

Usluge i djelovanje

U partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva članice mreže će doprinositi ujednačavanju regionalnog razvoja i sposobnosti organizacija civilnoga društva i građanskih inicijativa na lokalnoj i regionalnoj razini kroz usluge informiranja, savjetovanja i izobrazba koje su krajnjim korisnicima dostupne bez naknade.

Od 2013. Udruga Mi, Deša, Zvonimir i Gradska knjižnica Zadar formalno surađuju na provedbi programa Step..


Udruga "MI" ima višegodišnje iskustvo u području potpore radu organizacija civilnog društva. Aktivnosti iz tog područja je udruga počela provoditi 1998. godine, a od 2000. godine kontinuirano provodi program Regionalni centar potpore kroz široku lepezu usluga: informiranje, izobrazba, savjetovanje, istraživanje, izdavaštvo, unutar sektorsko povezivanje, promocija, javno zagovaranje, međusektorska suradnja, provedba procedura pružanja novčanih potpora za projekte OCD-a i lokalnih inicijativa. Svaku od navedenih usluga udruga je pružala u velikom broju za oko 500 organizacija iz regije tijekom višegodišnjeg razdoblja.
Udruga je osigurala prostorne i razvila tehničke i ljudske resurse za provedbu svih aktivnosti. Najvažniji resurs koji djelovanjem razvila su kontakti s organizacijama civilnog društva u regiji, čime je olakšala pristup i osnažila utjecaj na razvoj sektora. U interaktivnoj bazi udruga na internetskoj stranici udruge MI upisano je preko 600 organizacija, uglavnom iz regije. Na listi elektronske pošte koju tehnički održava udruga MI upisano je preko 230 članica, uglavnom organizacija civilnog društva. Udruga uz svoj internetsku stranicu održava i internetsku stranicu Foruma organizacija civilnog društva Splitsko dalmatinske županije na kojoj se objavljuju sve relevantne informacije za OCD-e.
Od 2007. godine udruga nastavlja dio aktivnosti i to u području pružanja tehničke pomoći kroz Program regionalnog razvoja STEP u sklopu regionalne mreže s organizacijama UTIRUŠ i CENZURA, a od polovine 2009. samo s organizacijom UTIRUŠ jer je druga članica istupila iz mreže.

Kroz program "Knjižnica kao središte zajednice" započet 1999. Gradska knjižnica Zadar podupire rad mnogih aktivnih zadarskih udruga ustupajući im prostor, promovirajući njihova događanja prema sredstvima javnog priopćavanja i surađujući u inicijativama i projektima. Knjižnica se kloni komercijalnih događanja kako bi svoj prostor ustupala onima koji si ga inače ne bi mogli priuštiti. Društveni kapital koji se na taj način obrće u knjižnici je nemjerljiv. Od 1999. Knjižnica je ugostila nekoliko tisuća događanja u organizaciji udruga. Aktivnost Knjižnice nagradio je institut Otvoreno društvo 2002. godine (Knjižnica potvrđena kao model u području društvene uključenosti). Iste godine europski knjižničarski projekt PULMAN uvrstio je djelatnost i projekte Gradske knjižnice Zadar među primjere dobre prakse u Europi. Svjetski savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) nagradio je poster "Knjižnica kao središte zajednice" kao najbolji 2003. godine.

Od samog osnutka Udruge ZvoniMir 2002. godine, jedna od osnovnih aktivnosti predviđenih Statutom Udruge je i doprinos razvoju civilnog društva.
U tom smislu od samog početka djelovanja kontinuirano i neovisno o konkretnim projektima pružamo logističku, administrativnu i tehničku podršku kako građanskim inicijativama, tako i već osnovanim udrugama.
Građanskim inicijativa pružamo pomoć pri osnutku i registraciji Udruge (priprema, kontakti, popunjavanje obrazaca, pomoć u pisanju Statuta, i sl.).  Osnovanim Udrugama pružamo usluge konzultacije vezano za pisanje projekata, traženje donatora, uspostavljanje kontakata, izvještavanje, monitoring i ostalo vezano za administraciju udruge.

Od svog osnutka do danas DEŠA je uspješno provela niz većih projekata, organizirala brojne seminare, te sudjelovala na raznovrsnim skupovima u zemlji i inozemstvu. DEŠA svake godine organizira obrazovne programe: tečajeve jezika, tečajeve informatike, radionice starih zanata te radionice izrade autohtonih proizvoda.

Članovi tima

UDRUGA "MI"

• Slobodan Škopelja, prof. psihologije, trener konzultant, voditelj programa
• Milan Bijelić, inženjer, trener konzultant
• Dana Jurman, diplomirani novinar
• Nives Ivelja, dipl.psiholog, mentor konzultant
• Maja Roki, dipl. ekonomist, voditelj financija
• Vesna Tresić Pavičić, programski asistent

Gradska knižnica Zadar

Udruga ZvoniMir

Udruga Deša

Pročitano 9444 puta