INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć i njegu je neprofitna socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Ponedjeljak, 09 Kolovoz 2010 13:07

Unaprjeđenje suradnje između civilnoga sektora i lokalne vlasti

Donatori: OSCE

Kratko opis:
Udruga MI, uz potporu organizacije OESS (OSCE) krajem lipnja 2005. počela je s aktivnostima vezanih za unaprjeđenje suradnje Grada Šibenika i lokalnih organizacija civilnog društva.

ibenikSuradnja između javnog i nevladinog sektora sve je izraženija, a gradovi i općine preuzimaju sve intenzivniju ulogu u procesu lokalnog i regionalnog razvoja. U tom smislu jedan od ključnih čimbenika je i suradnja između vlasti, odnosno javnog sektora i neprofitnog sektora, odnosno nevladinih neprofitnih organizacija. Kako bi ta suradnja bila što djelotvornija, potrebno joj je sustavno pristupiti. Takav pristup sadržava određivanje prioriteta lokalnog razvoja te nakon toga transparentni postupak dodjele financijskih sredstava za rad udruga koje pokušavaju djelovati u smjeru utvrđenih prioriteta.

U trenutku pokretanja ovakvog projekta, izgrađivanje partnerskih odnosa između lokalne uprave i samouprave s nevladinim sektorom u Hrvatskoj, provodilo je samo nekoliko gradova: Rijeka, Split i Osijek, te je za pohvalu bila i nakana Grada Šibenika da u ovom smislu poboljša suradnju s nevladinim organizacijama na području svoga djelokruga.

Rezultat ovog projekta je:
- potpisan Sporazum o suradnji Grada i nevladinih organizacija, usvajen na Gradskom vijeću
- izrađen postupak transparentnog financiranja projekata udruga u obliku natječaja na području grada Šibenika

Tijekom ovog procesa, koji je trajao do početka prosinca, Udruga MI imala je ulogu koordinatora i konzultanta, međutim, ključnu ulogu imali su predstavnici nevladinih organizacija i predstavnici gradske uprave u Šibeniku. Na vrlo sličnom projektu Udruga MI je surađivala s predstavnicima Grada Splita na izradi Sporazuma o suradnji i drugih procedura.

Tijek aktivnosti

Preliminarni sastanak

28. srpnja u Hotelu Jadran u Šibeniku održana je prezentacija i sastanak sa šibenskim udrugama u sklopu projekta za unaprijeđenje suradnje organizacija civilnog društva i grada Šibenika. Sastanak je trajao dva sata, na njemu je sudjelovalo 22 predstavnika udruga. Postignut je načelni dogovor oko načina rada na izradi Sporazuma.

Prva radionica

Početkom rujna 2005. godine, održana je prva radionica za izradu Sporazuma. Kroz rad u dvije manje skupine (skupina „Uprava“ i skupina „Udruge“) sudionici su imali priliku izraziti svoje stavove vezane za svoje obveze i očekivanja.

Tako je skupina „Uprava“ smatrala svojom obvezom:
• podupirati rad udruga i aktivnosti građana
• dio poslova i obveza prebaciti na rad udruga
• pronaći mehanizme da se u cjelosti provodi zakon (o socijalnom radu)

a očekuje od „udruga“ da:
• animiraju javnost oko pomaganja u rješavanju nekih problema
• rade transparentno uz kvalitetnu komunikaciju i koordinaciju
• same izrađuju projekte i same traže donatore

Skupina „Udruge“ je smatrala svojom obvezom:
• predstavljati sebe (udrugu) kroz plan i program rada
• koordinirati se s krovnim udrugama, mrežom, itd.
• raditi transparentno – pripremiti godišnja izvješća o ostvarenju plana i financijska izvješća
• popularizirati rad udruge

a očekuje od „uprave“ da:
• bude informirana o programima udruga
• financira prostor i režijske troškove udruga uz obvezno praćenje stvarnih aktivnosti i rezultata rada
• informira udruge o raspisanim natječajima – dodjeli sredstava
• pruža podršku u iznalaženju i propagiranju volonterskog rada

Uslijedila je zajednička diskusija o tome što je realno u navedenim obvezama i očekivanjima, a to je dovelo do općeg zaključka da je za kvalitetno rješavanje problema (u Šibeniku) potrebna:
a) međusektorska koordinacija, odnosno koordinacija u određivanju prioriteta u kojoj će sudjelovati i Grad i predstavnici nevladinog sektora. A uz to je potrebno imati
b) mehanizme praćenja i vrednovanja za financirane projekte udruga, kako bi se osigurala kontrola i eventualno sankcioniranje.

Nakon toga su sudionici počeli raditi na samom tekstu Sporazuma o suradnji te su definirali uvodne odredbe, načela i glavni cilj. Načela: Partnerstvo, transparentnost, neovisnost nevladinog sektora, ravnopravne mogućnosti za sve. Glavni cilj: Razvoj civilnog društva i dobrovoljnog rada na temelju kojih će se graditi demokratsko, solidarno društvo sa svrhom što kvalitetnijeg života građana.

Druga radionica

Krajem rujna iste godine, radna grupa se podsjetila rezultata prošle radionice, odnosno formulaciji uvodnih odredbi Sporazuma, načelima suradnje i glavnom cilju.
Kako bi Sporazum što bolje odražavao potrebe lokalne zajednice grada Šibenika, grupa je imala priliku izjasniti se o sljedećoj temi: “Što ne želimo / smeta nam u razvoju civilnog društva u Šibeniku (ne samo u odnosu lokalna vlast – udruge, nego i općenito)?“

U plenarnoj diskusiji, grupa je definirala sljedeći, zajednički popis prepreka koje prema njima najviše smeta u funkcioniranju razvoja civilnog društva u Šibeniku:
• Nebriga za mlade (ovisnost, nezaposlenost, ponekad neodgovarajuće školovanje koje im se nudi)
• Korupcija
• Pritisak da se pripada nekoj političkoj opciji ili (financijskim) moćnicima
• Nebriga za osobe s posebnim potrebama (invalide, mentalno retardirane i ostale skupine; kronične bolesti; PTSP)
• Nemogućnost utjecaja i eventualnog prigovora na raspodjelu novca
• Davanje prioriteta sportskim klubovima (prilikom financiranja)
• Davanje prioriteta političkim istomišljenicima
• Manjak interesa za stvaranje partnerstva i zajedničko privlačenje donatora
• Nespremnost za stvaranje partnerstva
• Selekcija udruga nejasna (prilikom dodjele sredstava)
• Nedostaju procedure za dodjelu sredstava

U diskusiji koja je uslijedila, zaključeno je da je od iznimne važnosti za funkcioniranje razvoja civilnog društva u Šibeniku uvođenje transparentne procedure financiranja projekata kojim će se značajno smanjiti nejasnoće i optuživanja, te će se povećati motiviranost udruga za stvaranjem suradničkih odnosa sa Gradom. Također, uvođenjem takove procedure, pred udrugama se postavlja zahtjev usvajanja osnovnih vještina kreiranja i vođenja projekata i programa, od pisanja projekata, provođenja aktivnosti, do izvještavanja. Važno je primjetiti da neke udruge već sada mogu odgovoriti takovim zahtjevima, međutim dosta udruga treba dodatne pomoći i edukacije iz ovog područja kako bi bile uspješnije.

Udruga MI je već unutar ovog projekta organizirala i održala jednodnevnu edukaciju o razvoju projektnih prijedloga, nakon konačne izrade Sporazuma o suradnji Grada i udruga. Gore navedene prepreke smo zatim grupirali i svrstali u nekoliko područja koja će se zatim naći i obraditi u Sporazumu.

Na primjer:
-Selekcija udruga nejasna (prilikom dodjele sredstava)
-Nemogućnost utjecaja i eventualnog prigovora na raspodjelu novca
-Pritisak da se pripada nekoj političkoj opciji ili (financijskim) moćnicima (da bi se lakše dobila sredstva)

Ove tri prepreke smo zajedno grupirali i možemo ih nazvati “Procedura dodjele sredstava“. Na ovaj način određena su još 3 područja smetnji i problema za koje će se u Sporazumu definirati mehanizmi rješavanja:
“Savjetovanje i unaprjeđenje kvalitete djelovanja“ – međusobno savjetovanje i konzultacije Grada i Sektora, tj.komunikacija i koordiniranje u zajedničkim tijelima oko određivanja prioriteta itd.
“Informiranje“ – međusobno informiranje je temelj za zajednički rad, suradnju i partnerstvo
“Partnerstvo“ – ovo područje se neće zasebno obraditi u Sporazumu, jer je cijeli Sporazum i određivanje procedure za financiranje zapravo splet mehanizama i procedura za ostvarivanje i unaprjeđenje partnerstva.

Nakon ovoga, definiran je veći dio Sporazuma za Šibenik, koji je poslan kao prijedlog svim udrugama koje sudjeluju u procesu njegove izrade.

Potpisana izjava o suradnji

U cilju razvoja partnerskih odnosa između Grada Šibenika i nevladinog sektora, točnije udruge MI, gradonačelnica Grada Šibenika, Nedjeljka Klarić i Nives Ivelja, predsjednica Udruge MI potpisale su Izjavu o suradnji na provedbi projekta "Unapređenje suradnje Grada Šibenika i organizacija civilnog društva". Projekt u cijelosti financira OESS, a ciljevi programa su unapređenje procedura za dodjelu sredstava udrugama, procedura savjetovanja i razvijanja partnerstva.

Treća radionica

Na ovoj radionici, osim predstavnika udruge MI, bila je i gđa Vesna Zec, predstojnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita. Gđa Zec je sudjelovala i u izradi i u provođenju aktivnosti koje su u vezi sa splitskim Sporazumom. Pokazalo se da je sudjelovanje Vesne Zec bilo više nego korisno, a njeno iskustvo je u značajnoj mjeri pomoglo u radu grupe na izradi šibenskog Sporazuma.

Najprije su sudionici kratko proanalizirali dotadašnji tekst Sporazuma te je zaključeno da se svi prisutni slažu oko formulacije navedenog dijela teksta. Nakon toga se pristupilo izradi zadnjeg dijela, koji se odnosi na:
a) ulogu Savjeta u provođenju Sporazuma - radnog tijela sastavljenog od predstavnika Grada i Sektora i
b) „Akcijski plan“, odnosno plan glavnih aktivnosti koje će Savjet provoditi u narednom periodu nakon potpisivanja Sporazuma

Oko načina formiranja savjeta i njegove uloge povela se poduža i zanimljiva rasprava koja je rezultirala određivanjem osnovnih uloga Savjeta. Također su identificirani neki mehanizmi i procedure koje su potrebne da bi se Savjet oformio i održao, kako bi se na kraju ciljevi Sporazuma mogli ostvariti, a koje će ujedno pomoći održivosti i boljoj organiziranosti Sektora u gradu Šibeniku. U tom smislu je predložena inicijativa za stvaranjem Foruma udruga grada Šibenika (organizirana mreža šibenskih udruga) iz kojeg bi se iznjedrio i Savjet za provođenje Sporazuma, ali koji bi i šire mogao (trebao) raditi na razvoju civilnog sektora u Šibeniku.

Vezano za Akcijski plan, smatramo da se grupa za početak mudro odlučila za provođenje „samo nekoliko aktivnosti“, imajući u vidu da se Sporazum po prvi puta uvodi te da još ne postoje organizirane aktivnosti više udruga u obliku Foruma. Datum potpisivanja Sporazuma između Grada i Sektora naknadno je javno objavljen u medijima. Dogovoreno je da Sektor predstavljaju udruge i svaka udruga (koja to želi) će potpisati «Izjavu o pristupanju». Predstavnici udruga su zamoljeni da obavezno potpišu Izjavu, ukoliko podržavaju Sporazum. Predstavnici Sektora (njih četvero) birati će se u Savjet za provođenje Sporazuma samo iz skupine onih udruga koje su potpisale Izjavu o pristupanju.

Pročitano 7563 puta
Više u ovoj kategoriji: « Knjižnica Info centar »

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

udrugeinfo

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.