INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Event 1: International conference in Osijek (Croatia)

Participation: The event involved 68 citizens on the first day of the conference and 69 citizens on the second day of the conference, including 9 participants from Serbia, 9 participants form FYRM, 37 participants from Croatia, 6 participants form UK, 3 participants from Hungary, 1 participant from Belgium, 1 participant from Germany, 1 participant from Afghanistan, 1 participant from Syria and 1 participant from Iraq.

Location / Dates: The event took place in Osijek, Croatia from 18/01/2017 to 19/01/2017 (Hotel Osijek)

Short description:  The aim of the event was to make a short introduction in national policies regarding refugee protection in partner countries, as well as regarding refugee assistance in social integration in partner countries. During the second day of the conference, we presented Volontheka questionnaire and results of the research on volunteer services for migrants/refugees in partner countries. Very valuable part of the conference were the stories of the refugee in Croatia and volunteers who volunteer directly with the refugees.

 • Višegodišnje partnerstvo s UNHCR-om u radu u područjima pogođenim ratom: poticanje lokalnih inicijativa, partnerstva i provedbe lokalnih projekata, rad na psihosocijalnim zaprekama razvoju zajednice (cca 60 zajednica obuhvaćenih aktivnostima)
 • Partnerstvo s CFOR – organizacijom iz Londona
 • Poticanje suradnje i partnerstava OCD-a, lokalne uprave i gospodarstva
 • Višegodišnje partnerstvo s Agencijom UN-a za pomoć izbjeglicama (UNHCR) u pružanju psihosocijalne, humanitarne i pravne pomoći izbjeglicama i prognanicima tijekom rata i u poratnom periodu u području od Zadra do Dubrovnika
 • Pružanje usluga za starije – unutar-sektorska  i međusektorska suradnja; direktan rad s korisnicima; zagovaranje za pravedniji i humaniji odnos prema starosti i starenju;
 • Osnivanje specijalizirane ustanove za pomoć i njegu u kući za starije građane
 • Rad u mreži organizacija Jugoistočne Europe za unaprjeđenje rada sa starijima „Help Age“
 • Koordiniranje Nacionalne mreže organizacija koje rade sa starijom populacijom
 • Sudjelovanje na izradi JIM-a
 • Sudjelovanje u pilot projektu MZSS i Svjetske banke za pružanje socijalnih usluga
 • Edukacija o standardiziranju socijalnih usluga – ravnateljica ustanova – certificirana
 • Strategija grada Splita za pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnih organizacija 2008 – 2011; Direktorica je moderirala proces i izradila tekst; ravnateljica ustanove je koordinirala rad radne skupine za usluge starijim osobama; Koordinatorica Volonterskog centra je koordinirala rad radne skupine za razvoj civilnog društva i volonterstva.
 • Na nacionalnoj razini: sudjelovanje u radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva; N. Ivelja- koordinatorica u jednom mandatu; dva člana udruge u radnim skupinama i moderiranje okruglih stolova za definiranje Zakona o volonterstvu; izrada volonterske knjižice  - koristi se na nacionalnoj razini; dvije nacionalne nagrade za razvoj (udruga MI) i promociju volonterstva (Slobodan Škopelja) u 2001 godini – međ. god. Volontera; Poticanje stvaranja i koordiniranje Hrvatske mreže volonterskih centara; Ugovor s MOBMS za rad regionalnog volonterskog centra
 • Na regionalnoj razini – regionalni volonterski centar od 2000. godine; prezentacije i tehnička pomoć u 4 županije; poticanje otvaranja volonterskih centara; medalja grada Splita za humanitarni rad i razvoj volonterstva; poticanje društvene odgovornosti poduzeća
 • Na međunarodnoj razini: sudjelovanje u radu Volonteurope mreže i CEV – Europske mreže volonterskih centara; partnerstvo s Volonterskim centrom Ancona iz Italije i Nacionalnim volonterskim centrom iz Rima; partnerstvo s agencijom MOVISIE iz Nizozemske; prijenos iskustava na organizacije iz BiH.
 • Zagovaranje za donošenje i sudjelovanje u kreiranju Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (1998 – 2004); dva predstavnika udruge članovi radnih skupina; moderiranje regionalnih okruglih stolova, predstavljanje na nacionalnim i međunarodnim konferencijama
 • Savjet za razvoj civilnog društva (pri Uredu za udruge) – imenovala vlada, N. Ivelja članica u jednom mandatu i predsjednica u jednom mandatu
 • Regionalni centar za razvoj civilnog društva – od 2000. godine (rad na 4 županije); Ugovor s Nacionalom zakladom za razvoj civilnog društva
 • Suradnja s cca 650 organizacija u regiji i zemlji (interaktivna baza udruga, na internetskoj stranici; održavanje mailing liste za OCD-e u regiji cca 250)
 • Dva trenera educirana za pružanje treninga o projektnom menadžmentu po standardima EU
 • Dva certificirana konzultanta za provedbu sustava osiguranja kvalitete rada OCD-a – SOKNO.
 • Višegodišnji ugovor s USAID-om na potpori razvoju OCD-a i građanskih inicijativa u regiji (tehnička pomoć, povezivanje dodjela financijskih sredstava)
 • Iniciranje osnivanja i koordinacija radom Foruma za razvoj civilnog društva Splitsko-dalmatinske županije; pomoć u osnivanje Foruma OCD-a u Šibeniku, Zadru, Omišu; Šolti......
 • Osnivanje Zaklade „Kajo Dadić“ za pomoć studentima slabijeg materijalnog statusa

(tri mjesečne stipendije) i razvoj civilnog društva , ugovor s Nacionalnom zakladom za financijsku potporu udrugama i inicijativama u regiji

 • Konzultativne usluge gradskim upravama – Grad Split, Šibenik Zadar, Zadarska Županija, Grad Omiš, Općina Stari grad, Hvar, Metković

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

udrugeinfo

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.