INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Bili (ili još uvijek jesu) zaposlenici Udruge


Tanja Radočaj, Edi Žitnik, Nives Ivelja, Katica Petrović, Ivana Boko, Mladen Oštro, Maja Roki, Slobodan Škopelja, Stanka Tandara, Goranka Tončić, Senka Pavišić Bogren, Vesna Tresić-Pavičić, Andrej Mardešić, Milan Bijelić, Tea Marasović, Ivanka Kovačić, Slobodanka Malović, Silvija Radočaj Perko, Rada Mužinić, Duška Milinković, Milena Drlje, Marica Jozić, Sonja Tusun, Daniela Vrdoljak, Ružica Opačak, Dana Jurman Jakus, Tanja Tešija, Tijana Tešija, Antonia Matković, Antonija Bitunjac, Jadranka Plazibat, Vesna Alujević, Assunta Ariyo, Katica Galović, Zlata Marasović, Danira Bolanča, Anita Klarić, Diana Topčić, Ana Rakuljić, Igor Božinović, Igor Miletić, Milijada Vujević, Iva Šušak, Nerina Mustapić, Lea Milošić, Dina Mišerda, Zrinka Goreta, Alena Lazarušić, Lea Milišić, Stefana Došen, Marina Jurjević...


Bili (ili još uvijek jesu) suradnici Udruge:


Željka Tonšić, Mirči Plazibat, Fadila Zoranić, Mirjam Grubišić, Mila Dujmović, Toni Maglica, Zagorka Svoboda, Olivera Petrak, Olivera Martinić, Linda Papac, Lada Perković, Marijan Erceg, Elvira Smoje, Katja Ćurin, Želimir Jakšić, Štefanija Škare, Sandra Važić, Kata Fišter Zuković, Slobodan Jović, Dragica Lončar, Đordana Barbarić, Igor Longo, Drago Lelas, Ivan Marin, Fuad Bečić, Samira Suljević, Hasan Čustović, Lidija Pavić, Miljenka Cota – Bekavac, Vesna Zec, Eugen Jakovčić, Edita Lučić, Sonja Vedrana Runjić, Mile Modic, Jasenka Pregrad, Sonja Vuković, Nataša Škrbić, Ivana Racetin, Marina Ajduković, Nanka Mateta, Zdenka Blaslov, Ksenija Zafirović, Diana Siriščević, Lane Arye, Arlene Audergon, Jean Claude Audergon (†), Igor Aljinović, Dragan Krnić,  Renata Pavić, Živana Vukorepa, Kristina Majić, Gabrijela Lozančić…


Pomogli su nam (ili još pomažu):


Tomas Junkers, Jean Quartarolo, Michael Pavišić Bogren, Zdravko Ivelja, Ivan Rađa, Željko, Jorgo Kremić, Goran Nižić, Ivo Trlin, Pavle Radočaj, Tonči Tresić Pavičić, Aida Cvjetković, Vedran Mardešić, Mirela Stanić, Jukić Milka, Igor Longo, Edita Lučić, Morana Mratović, Puizina Adrian, dr Rumboldt, Gordana Radnić, Irena Ćoso, Ines Trgo Matijević, Kristina Šarić, Monika Bursać, Petra Katavić, Sara Bogdan, Zorana Zec, Linda Žižić, Josipa Čurić, Marija Šitum, Karmen Bašić, Anđelina Blažević, Lada Jovović, Jelena Žižić, Lana Pehar, Lovorka Kalebić, Jelena Tešija, Tihana Pleić, Hana Pleić, Ivana Šerić, Kristina Tešija, Glorija Lisica, Mladen Mužinić, Olga Matić, Silvana Buljan, Julija Iriškić, Jasminka Radić, Majda Filipović, Anka Sumić, Milka Komšić, Mirjana Puhar, Mara Dvornik, Branka Bogdanović, Marija Tvrdić, Kornelija Kučinar, Ana Pačko, Zorka Šamadan, Izabela Marčić, Ljiljana Čilić, Jadranka Prnjak, Mirjana Ušljebrka, Marija Repac, Halina Borowieckaja Dražin, Jasenka Rogić, Jelica Žanić, Hrvoje Kolić, Marija Rakvin, Anči Vitas, Olga Grbeša, Mirjana Papić...

Nives Ivelja - Izvršna direktorica;

Slobodan Škopelja - Predsjednik udruge;

Maja Roki - Financije;

Vesna Tresić-Pavičić - Administracija;

Dana Jurman Jakus - Program;

Tanja Tešija- Program;

Tijana Tešija- Program;

Antonia Matković- Program;

Antonija Bitunjac- Program;

Lea Milošić - Program;

Marina Jurjević - Administracija.

Slobodan Škopelja - Predsjednik udruge, Profesionalno obrazovanje: Pedagoški fakultet u Rijeci, diplomirao psihologiju 1996.
Radno iskustvo:
1993-1994 American Refugee Committee, Mental health team, Izbjeglički kamp - Obonjan
1994-1995 Immigration and Refugee Services of America, (IRSA), terenski rad i rad u društvenom centru u Zagrebu (Kozari Bok)
1996-1998 Predavač u srednjim školama (Split)
1998-2000 Marketing agencija, copywriter
2001- Udruga "MI", koordinator
Dobitnik nacionalnog priznanja za promociju volonterskog rada.
Uz udrugu od 02/2001
kontakt : 021 / 329-134

Katica Petrović - dipl. pravnica, dugogodišnja djelatnica Udruge "MI", u mirovini

prof. dr. sc. Nikša Alfirević

Dr. sc. Nikša Alfirević diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1995. godine te obranio magistarski rad iz područja menadžmenta i organizacije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. Doktorsku disertaciju iz područja menadžmenta obranio je 2003. na matičnoj instituciji, a doktorsku disertaciju iz područja sociologije na Sveučilištu u Klagenfurtu, u Austriji, 2009. godine.

Primarna područja njegovog znanstvenog interesa su: menadžment i strateški menadžment, s posebnim naglaskom na javni i neprofitni sektor te menadžment u obrazovanju, upravljanje znanjem i ekonomski razvoj utemeljen na znanju, društvene strukture i procesi u lokalnim i virtualnim zajednicama.

 

Dosadašnji članovi Upravog odbora

 

Nives Ivelja - dipl. psiholog, dugogodišnja djelatnica Udruge "MI" (do 2010)

Edi Žitnik - prof. psihologije, dugogodišnja djelatnik Udruge "MI" (do 2010)

Josip Berket - Upravni odbor, vanjski član, (do 2016)
Profesionalna karijera
1980 – 1985: Zapovjednik broda
1986 – Vlasnik Marinconsult Shipping; Graz, Austria
1997 – Vlasnik Bav Adria Yachting d.o.o.; Kastela
2003 – Vlasnik Marine Kaštela d.o.o., Kaštela

Socijalna Odgovornost
* Osnivač i donator Hrvatskog Veslačkog Kluba Kaštela , Jedriličarskog Kluba Marina Kaštela i Odbojkaškog Kluba Marina Kaštela
* Donator 12 stalnih  učeničkih i studentskih stipendija
* Počasni član međunarodnog medicinsko-socijalnog programa “Mirno More”- pomoć djeci dijabetičarima
* U vlasništvu je  odbojkaške sportske dvorane u Kaštel Gomilici  koja služi isključivo javnoj namjeni
* Osnivač i donator sportsko-socijalnog projekta “VIŠE VESLAČA MANJE PUŠAČA” u kojem je okupljeno  250 djece
* Donator Violončela za HNK  Split
* Donator Violončela za hrvatsku glazbenicu Kajana Pačko

Nagrade:
* 1998 - Nagrada Grada Kaštela
* 2005 - Državna Nagrada Dr. Franjo Bučar

Tonči Žuvela - Upravni odbor, vanjski član, (do 2016)
Školovanje:
Ekonomski fakultet u Splitu.  
Zaposlenje:
Po završetku fakulteta (VI- VII stupanj) Splitska banka d.d. –  podružnica Korčula na poslovima devizne kontrole. Od 1990. do 2000.  godine radi na poslovima voditelja Odsjeka za rad s građanima.

Na izborima za Hrvatski sabor održanim 03.01.2000. godine izabran za saborskog zastupnika te kroz to vrijeme imanovan za predsejdnika odbora za financije i državni proračun  Sabora RH (2002/2003).
Po završetku mandata u Saboru  ponovno zaposlen u Splitskoj banci na poslovima savjetnika Uprave za poslovanje s građanima (2004-2007) te kao voditelj Odjela kredita u Sektoru strategija i marketing (2007-   )

Ostale aktivnosti
Aktivno bavljenje sportom te s prekidima igrao u Korčulanskom plivačkom klubu od 1978 do 1996. godine.
Član Predsjedništva, upravnog odbora ili izvršnog odbora  Korčulanskog plivačkog kluba razdoblju od 1982. do 1990. godine, a od 1990. do 1992. i predsjednik KPK.
U razdoblju 1995 do 2008. godine predsjednik Udruge računovođa i financijskih djelatnika otoka Korčule. Od 1995 do danas član Glavnog odbora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.
Kao zapovjednik združenog odreda Civilne zaštite otoka Korčule- Istok od 1991-1993 nositelj spomenice domovinskog rata.

Lidija Petrić - Upravni odbor, vanjska članica (do 2016)
Doktorsku disertaciju obranila u listopadu 1998. g. čime je stekla VIII stupanj stručne spreme i naziv "doktor društvenih znanosti - polje ekonomije".
21. prosinca 1999. godine, izabrana je  u zvanje docenta.
U zvanje izvanrednog profesora potvrđena je 02. prosinca 2003. godine, a u zvanje redovitog profesora 17. travnja 2007.g.
Dr. sc. Lidija Petrić aktivno sudjeluje u izradi studija i projekata, kako na Ekonomskom fakultetu, tako i u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Bila je angažirana i kao istraživač GEF-a, UNDP-a i WWF-a, a surađivala je i na izradi projekata Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave za otoke, Županije Splitsko-dalmatinske te grada Splita. Bila je i voditeljem značajnog projekta za Splitsko-dalmatinsku županiju, Regionalnog operativnog programa, u čijoj je izradi sudjelovalo 13 znanstvenika s matične i suradničkih institucija, a koji je dobio izuzetno dobre ocjene od strane županijske uprave, kao i Fonda za regionalni razvoj Hrvatske. Stoga je po završetku tog jednogodišnjeg projekta, u prosincu 2005. g. bila  nagrađena od strane Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za izniman doprinos u nastanku vrijednog znanstveno-istraživačkog djela. Vodila je i studiju pod nazivom "Program dugoročnog razvitka Grada Sinja".
Bila je i gostom lokalnih novina,  radijskih i TV reportažnih emisija u kojima se govorilo o problemima razvoja turizma na gradskoj i županijskoj razini.

U sklopu projekta TEMPUS (na kojem je bila angažirana i kao tajnik) 2003. g. boravila je u Perugi (Italija), na stručnom usavršavanju.
U svom istraživačkom radu dr. Lidija Petrić se posebno bavi izučavanjem ekonomskih aspekata i utjecaja turizma na razvoj,  problemima održivog razvoja turizma, destinacijom kao sustavom turističke ponude te umrežavanjem.  Pristupnica je član hrvatske sekcije Udruženja regionalnih ekonomista te Odbora za turizam pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.  Za rad i usavršavanje pristupnice od velikog je značenja njeno znanje engleskog i talijanskog jezika.

Tanja Radočaj - Upravni odbor, vanjska članica UNICEF (do 2015)

Lada Blagaić - Upravni odbor, UNHCR, Hrvatska (do 2016)

don Ivan Grubišić (do 2008)

 

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

udrugeinfo

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.