Udruga "MI" - Split

Sve što ste oduvijek željeli znati o nama.

INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

U sklopu projekta Na putu prema zaposlenju – Razvoj novih znanja i vještina visokoobrazovanih nezaposlenih osoba, održana je izobrazba u području pripremanja i pisanje projektnih prijedloga za fondove Europske unije, znanja i vještine upravljanja projektima te praćenja i procjene uspješnosti provedbe projekata za visokoobrazovane nezaposlene osobe.

Radionica u organizaciji Udruge MI je trajala 5 dana, interes za prijavu je bio velik tako da je napravljena selekcija (maksimalno mogućih) 25 sudionika.

Četvrtak, 05 Rujan 2013 11:12

Poziv na besplatnu edukaciju

Udruga za razvoj civilnog društva SMART u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek i Udrugom „MI“ iz Splita u sklopu projekta Na putu prema zaposlenju – Razvoj novih znanja i vještina visokoobrazovanih nezaposlenih osoba, provodi program izobrazbe u području pripremanja i pisanje projektnih prijedloga za fondove Europske unije, znanja i vještine upravljanja projektima te praćenja i procjene uspješnosti provedbe projekata.

Po završetku izobrazbe određeni broj sudionika će imati mogućnost sudjelovanja u programu prakse u neprofitnim organizacijama (udruge, ustanove, lokalna i regionalna samouprava) u trajanju od 10 dana gdje će imati mogućnost praktično primijeniti stečena znanja. Praksa će se provoditi u području županije iz koje sudionik izobrazbe dolazi.

Možete se prijaviti najkasnije do 16.09.2013. do 10.00 h. Više informacija možete pronaći u Info listiću.

Rok za prijavu je istekao!

Drugi radni sastanak partnera na projektu NET-Age (“Osnaživanje pružatelja socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe te razvoj inovativnih usluga u Jadranskoj regiji”) održao se 9. i 10. srpnja 2013. u gradu Lezhe, u Abaniji.  Tijekom sastanka partneri su razmijenili informacije o administrativnim i financijskim pitanjima, do sada odrađenim aktivnostima te planiranim  aktivnostima u sljedećim mjesecima provedbe projekta.

Tijekom prvog radnog dana (9.11.) partneri su predstavili analizu prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji u području socijalne i zdravstvene skrbi za starije u pojedinim zemljama (SWOT analiza) te su definirane zajedničke smjernice za unapređenje socijalnih usluga u zemljama regije.  

Tijekom drugog radnog dana (10.11.) izrađen je plan programa mobilnosti i treninga u kojem će sudjelovati  pružatelji socijalnih usluga iz svih zemlja koje sudjeluju u projektu (Albanija, Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora). U planu mobilnosti sudjelovati će ukupno 80-tak predstavnika iz javnog i privatnog sektora iz zemalja jadranske regije, koji su direktno uključeni u pružanje socijalnih usluga za starije osobe. U tri tjedna koliko traje mobilnost predstavnici će imati prilike posjetiti uspješne primjere u Italiji, Sloveniji i Srbiji, razmijeniti iskustva u pružanju socijalnih usluga te doprinijeti definiranju socijalnih politika Jadranske regije i smjernica za socijalne politike u regiji iz koje dolaze.

Podsjetimo, cilj projekta „NET-Age“ je osnaživanje i razvoj održivih kapaciteta za provođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije i nemoćne osobe te promocija aktivnog starenja u Jadranskoj regiji. Sredstva za provođenje projekta NET-Age osigurana su putem IPA programa jadranske prekogranične suradnje 2007. - 2013. u iznosu od ukupno 1.880.437,49 eura. Projekt je počeo u listopadu 2012. i trajati će do svibnja 2015. uz suradnju 13 partnera iz zemalja jadranske regije: Italije, Albanije, Hrvatske, Crne gore, Srbije i Slovenije.

U Splitu je održana konferencija povodom početka provedbe prekograničnog projekta “NET age” kojeg zajednički provode Grad Split i Udruga Mi u partnerstvu s još 11 partnera iz 6 zemalja Jadranske regije.
Prvi sastanak svih partnera bio je prilika za detaljni dogovor u provedbi planiranih aktivnosti, financijskog praćenja, plana vidljivosti projekta te planiranih koraka do sljedećeg radnog sastanka koji će se održati u Albaniji u srpnju 2013. godine.

Cilj projekta „NET age“ je osnaživanje i razvoj održivih kapaciteta za provođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije i nemoćne osobe te promocija aktivnog starenja u Jadranskoj regiji. Projekt je financiran sredstvima IPA Adriatic prekogranična suradnja i traje do svibnja 2015. godine. Uz Udrugu Mi i Grad Split u provedbi projekta sudjeluje još 11 partnera iz 6 susjednih zemalja (Italija, Albanija, Crna Gora, Srbija, Slovenija).  Vrijednost cijelog projekta je 1.880.437,49 eura.

Vodeći partner je Regija Marche – Odjel za socijalne i zdravstvene programe iz Italije  dok su ostali partneri: Udruga volontera regije Marche (Italija), Grad Split, Udruga Mi, Regionalno vijeće Lezha (Albanija), Caritas Albania (Albanija), Institut za javno zdravstvo (Crna gora), Udruga za demokratski prosperitet –Zid (Crna gora), Regionalni ured za socijalnu skrb (Srbija), Novosadski  humanitarni centar (Srbija), Kanal ob Soci (Slovenija), Regija Emilia Romagna (Italija). Suradnik na projektu je Europski volonterski centar iz Brisela.
Vlade i predstavnici civilnog društva svakodnevno su u potrazi za novim rješenjima u vezi sve češćeg problema – starenja stanovništva. Iako struktura dobne piramide u zemljama članicama EU i državama kandidatkinjama /potencijalnim kandidatkinjama varira, problem sve starijeg stanovništva duboko utječe na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja u Jadranskoj regiji. Kontinuirano povećanje očekivanog trajanja života je veliki uspjeh, no u isto vrijeme gospodarstva i društva trpe povećani pritisak na održivost javnih financija. To je posebice vidljivo u procesu izgradnje kapaciteta za pružanje socijalnih usluga i u procesu deinstitucionalizacije.

Prepoznajući ovaj problem, NET Age projektom će se doprinijeti poboljšanju koordinacije između javnog, privatnog i neprofitnog sektora, smanjujući pri tome potencijalne prepreke u području pružanja pomoći starijim osobama i ohrabrujući ih da surađuju u provođenju partnerskih socijalno - zdravstvenih projekata na lokalnoj i Jadranskoj razini.  Inovativni projekti pružanja socijalno – zdravstvenih usluga starijim osobama jamče aktivni, zdraviji i samostalniji život, a u isto vrijeme pridonosi se održivosti sustava održavanjem ravnoteže između kvalitetne usluge i troškova usluge.

Projekt će također doprinijeti zajedničkom definiranju socijalno – zdravstvenih lokalnih politika te povećanju kompetencija i vještina samih zaposlenika i volontera, javnih i privatnih neprofitnih ustanova i organizacija u provođenju socijalnih- zdravstvenih projekata i usluga te podizanju svijesti o potrebama starijih osoba, dostupnim uslugama, važnosti volontiranja i aktivnog građanstva.

PREUZMI BILTEN U NASTAVKU!

U sklopu provedbe projekta „Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga“, financiranog od strane Europske Unije, organizirana je radionica na temu zajedničkog planiranja županijskih socijalnih usluga.
Svrha ovog projekta, kojeg predvodi Ministarstvo socijalne politike i mladih uz podršku Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), jest pružiti podršku stručnjacima iz sustava socijalne skrbi pri daljnjem razvoju i provedbi učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga unaprjeđivanjem procesa socijalnog planiranja i transformacije ustanova. Komponenta 1 ovoga projekta bavi se osnaživanjem kapaciteta stručnjaka pri socijalnom planiranju i promicanju alternativnih oblika skrbi u zajednici.

U sklopu spomenute komponente na radionici se vršila procjena dosad provedenog procesa socijalnog planiranja na razini županija, kojeg je provelo Ministarstvo uz podršku Svjetske banke, UNDP-a i UNHCR-a. Na radionici su sudjelovali predstavnici 4 županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija, predstavnici lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i organizacija civilnog društva. Među njima je bila i predstavnica udruge Mi, Nives Ivelja.

Sudionici su među ostalim konstatirali da u njihovm županijama nisu usvojeni izrađeni planovi razvoja socijlanih usluga, da su utvrđene teškoće u prikupljanju jednoznačnih podataka iz ovog područja te da organizacije civinog društva i ustanove koje su one osnovale a sudjeluju u pružanju socijlanih usluga nemaju isti pristup javnim sredstvima za provedbu usluga zbog nedostatka modela licenciranja  i ugovaranja. Zapažanja sudionika će se koristiti u daljnjem procesu planiranja, kao i drugim oblicima potpore deinstitucionalizaciji socijalnih usluga.

Ponedjeljak, 21 Siječanj 2013 15:33

Suradnja u pružanju socijalno- zdravstvenih usluga

Udruga Mi počela je provedbu partnerskog projekta NET Age. Cilj projekta je osnaživanje i razvoj održivih kapaciteta za provođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga prema starijim i nemoćnim osobama te promocija aktivnog starenja u Jadranskoj regiji.
Projekt je financiran sredstvima IPA Adriatic prekogranična suradnja i traje do svibnja 2015. Godine. Uz Udrugu Mi u provedbi projekta sudjeluje i Grad Split te još 11 partnera iz 6 susjednih zemalja (Italija, Albanija, Crna Gora, Srbija, Slovenija).  Vrijednost cijelog projekta je 1.880.437,49 eura.

Vodeći partner je Marche Regional Authority - Social Programme Unit - Health and Social iz Italije  dok su ostali partneri: Volunteer Association of Marche Region (Italija), Grad Split, Udruga Mi, Regional Council of Lezha (Albanija), Caritas Albania (Albanija), Institute of Public Health (Crna gora), Association for Democratic Prosperity –Zid (Crna gora), Provincial Bureau for Social Welfare (Srbija), Novi Sad Humanitarian Centre (Srbija), Municipality of Kanal ob Soci (Slovenija), Regional Federation of Pensioners' Association (RFPA) Severne Primorske (Slovenija), Emilia Romagna Region – Department for Promotion of Social Policies and integration of immigration, volunteering, association and Third Sector (Italija). Suradnik na projektu je European Volunteer Centre iz Brisela.

Vlade i predstavnici civilnog društva svakodnevno su u potrazi za novim rješenjima u vezi sve češćeg problema – starenja stanovništva. Iako struktura dobne piramide u zemljama članicama EU i državama kandidatkinjama /potencijalnim kandidatkinjama varira, problem sve starijeg stanovništva duboko utječe na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja u Jadranskoj regiji. Kontinuirano povećanje očekivanog trajanja života je veliki uspjeh, no u isto vrijeme gospodarstva i društva trpe povećani pritisak na održivost javnih financija. To je posebice vidljivo u procesu izgradnje kapaciteta za pružanje socijalnih usluga i u procesu deinstitucionalizacije.

Prepoznajući ovaj problem, NET Age projekt će doprinijeti poboljšanju koordinacije između javnog, privatnog i neprofitnog sektora, smanjujući potencijalne prepreke u području pružanja pomoći starijim osobama ohrabrujući ih da surađuju u provođenju partnerskih socijalno -zdravstvenih projekata na lokalnoj i jadranskoj razini.  Inovativni projekti pružanja socijalno – zdravstvenih usluga starijim osobama jamče aktivni, zdraviji i samostalniji život a u isto vrijeme pridonosi održivosti sustava održavanjem ravnoteže između kvalitetne usluge i troškova usluge. Projekt će također doprinijeti zajedničkom definiranju socijalno – zdravstvenih politika te povećanju kompetencija i vještina samih zaposlenika i volontera, javnih i privatnih neprofitnih ustanova i organizacija u provođenju socijalnih- zdravstvenih projekata i usluga te podizanju svijesti o potrebama starijih osoba, dostupnim uslugama, važnosti volontiranja i aktivnog uključivanja.

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.