Udruga "MI" - Split

Sve što ste oduvijek željeli znati o nama.

INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je neprofitna socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

U sklopu IPA projekta „Promocija regionalnog razvoja kroz osnaživanje umrežavanja dionika iz javnog i civilnog sektora u pružanju inovativnih socijalno- zdravstvenih usluga za starije osobe“ održane su 3 od 4 lokalne radionice “Preporuke socijalne politike za starije osobe u Splitu“. Svrha radionica je izrada preporuka vezanih za socijalnu skrb starijih građana u Splitu baziranih na detaljnoj analizi trenutnog stanja, relevantnih strategija na lokalnoj, regionalnoj i EU razini uz naglasak na neprofitne pružatelje socijalnih i zdravstvenih usluga za starije u zajednici te o važnosti volontiranja.

Udruga „MI” Split objavljuje poziv za “Iskaz interesa za sudjelovanje u Programu mobilnosti za predstavnike profitnog i neprofitnog sektora uključenih u socijalnu skrb o starijim osobama u sklopu projekta NET- Age. Poziv je raspisan u okviru IPA prekograničnog projekta, “Promocija regionalnog socijalnog razvoja kroz osnaživanje umrežavanja dionika iz javnog i civilnog sektora u pružanju inovativnih socijalno-zdravstvenih usluga za starije osobe”
Prijavni obrazac
Upute za prijavitelje

Rok je 11.studeni 2013. godine.

U sklopu projekta Na putu prema zaposlenju – Razvoj novih znanja i vještina visokoobrazovanih nezaposlenih osoba, održana je izobrazba u području pripremanja i pisanje projektnih prijedloga za fondove Europske unije, znanja i vještine upravljanja projektima te praćenja i procjene uspješnosti provedbe projekata za visokoobrazovane nezaposlene osobe.

Radionica u organizaciji Udruge MI je trajala 5 dana, interes za prijavu je bio velik tako da je napravljena selekcija (maksimalno mogućih) 25 sudionika.

Četvrtak, 05 Rujan 2013 11:12

Poziv na besplatnu edukaciju

Udruga za razvoj civilnog društva SMART u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek i Udrugom „MI“ iz Splita u sklopu projekta Na putu prema zaposlenju – Razvoj novih znanja i vještina visokoobrazovanih nezaposlenih osoba, provodi program izobrazbe u području pripremanja i pisanje projektnih prijedloga za fondove Europske unije, znanja i vještine upravljanja projektima te praćenja i procjene uspješnosti provedbe projekata.

Po završetku izobrazbe određeni broj sudionika će imati mogućnost sudjelovanja u programu prakse u neprofitnim organizacijama (udruge, ustanove, lokalna i regionalna samouprava) u trajanju od 10 dana gdje će imati mogućnost praktično primijeniti stečena znanja. Praksa će se provoditi u području županije iz koje sudionik izobrazbe dolazi.

Možete se prijaviti najkasnije do 16.09.2013. do 10.00 h. Više informacija možete pronaći u Info listiću.

Rok za prijavu je istekao!

Drugi radni sastanak partnera na projektu NET-Age (“Osnaživanje pružatelja socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe te razvoj inovativnih usluga u Jadranskoj regiji”) održao se 9. i 10. srpnja 2013. u gradu Lezhe, u Abaniji.  Tijekom sastanka partneri su razmijenili informacije o administrativnim i financijskim pitanjima, do sada odrađenim aktivnostima te planiranim  aktivnostima u sljedećim mjesecima provedbe projekta.

Tijekom prvog radnog dana (9.11.) partneri su predstavili analizu prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji u području socijalne i zdravstvene skrbi za starije u pojedinim zemljama (SWOT analiza) te su definirane zajedničke smjernice za unapređenje socijalnih usluga u zemljama regije.  

Tijekom drugog radnog dana (10.11.) izrađen je plan programa mobilnosti i treninga u kojem će sudjelovati  pružatelji socijalnih usluga iz svih zemlja koje sudjeluju u projektu (Albanija, Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora). U planu mobilnosti sudjelovati će ukupno 80-tak predstavnika iz javnog i privatnog sektora iz zemalja jadranske regije, koji su direktno uključeni u pružanje socijalnih usluga za starije osobe. U tri tjedna koliko traje mobilnost predstavnici će imati prilike posjetiti uspješne primjere u Italiji, Sloveniji i Srbiji, razmijeniti iskustva u pružanju socijalnih usluga te doprinijeti definiranju socijalnih politika Jadranske regije i smjernica za socijalne politike u regiji iz koje dolaze.

Podsjetimo, cilj projekta „NET-Age“ je osnaživanje i razvoj održivih kapaciteta za provođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije i nemoćne osobe te promocija aktivnog starenja u Jadranskoj regiji. Sredstva za provođenje projekta NET-Age osigurana su putem IPA programa jadranske prekogranične suradnje 2007. - 2013. u iznosu od ukupno 1.880.437,49 eura. Projekt je počeo u listopadu 2012. i trajati će do svibnja 2015. uz suradnju 13 partnera iz zemalja jadranske regije: Italije, Albanije, Hrvatske, Crne gore, Srbije i Slovenije.

U Splitu je održana konferencija povodom početka provedbe prekograničnog projekta “NET age” kojeg zajednički provode Grad Split i Udruga Mi u partnerstvu s još 11 partnera iz 6 zemalja Jadranske regije.
Prvi sastanak svih partnera bio je prilika za detaljni dogovor u provedbi planiranih aktivnosti, financijskog praćenja, plana vidljivosti projekta te planiranih koraka do sljedećeg radnog sastanka koji će se održati u Albaniji u srpnju 2013. godine.

Cilj projekta „NET age“ je osnaživanje i razvoj održivih kapaciteta za provođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije i nemoćne osobe te promocija aktivnog starenja u Jadranskoj regiji. Projekt je financiran sredstvima IPA Adriatic prekogranična suradnja i traje do svibnja 2015. godine. Uz Udrugu Mi i Grad Split u provedbi projekta sudjeluje još 11 partnera iz 6 susjednih zemalja (Italija, Albanija, Crna Gora, Srbija, Slovenija).  Vrijednost cijelog projekta je 1.880.437,49 eura.

Vodeći partner je Regija Marche – Odjel za socijalne i zdravstvene programe iz Italije  dok su ostali partneri: Udruga volontera regije Marche (Italija), Grad Split, Udruga Mi, Regionalno vijeće Lezha (Albanija), Caritas Albania (Albanija), Institut za javno zdravstvo (Crna gora), Udruga za demokratski prosperitet –Zid (Crna gora), Regionalni ured za socijalnu skrb (Srbija), Novosadski  humanitarni centar (Srbija), Kanal ob Soci (Slovenija), Regija Emilia Romagna (Italija). Suradnik na projektu je Europski volonterski centar iz Brisela.
Vlade i predstavnici civilnog društva svakodnevno su u potrazi za novim rješenjima u vezi sve češćeg problema – starenja stanovništva. Iako struktura dobne piramide u zemljama članicama EU i državama kandidatkinjama /potencijalnim kandidatkinjama varira, problem sve starijeg stanovništva duboko utječe na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja u Jadranskoj regiji. Kontinuirano povećanje očekivanog trajanja života je veliki uspjeh, no u isto vrijeme gospodarstva i društva trpe povećani pritisak na održivost javnih financija. To je posebice vidljivo u procesu izgradnje kapaciteta za pružanje socijalnih usluga i u procesu deinstitucionalizacije.

Prepoznajući ovaj problem, NET Age projektom će se doprinijeti poboljšanju koordinacije između javnog, privatnog i neprofitnog sektora, smanjujući pri tome potencijalne prepreke u području pružanja pomoći starijim osobama i ohrabrujući ih da surađuju u provođenju partnerskih socijalno - zdravstvenih projekata na lokalnoj i Jadranskoj razini.  Inovativni projekti pružanja socijalno – zdravstvenih usluga starijim osobama jamče aktivni, zdraviji i samostalniji život, a u isto vrijeme pridonosi se održivosti sustava održavanjem ravnoteže između kvalitetne usluge i troškova usluge.

Projekt će također doprinijeti zajedničkom definiranju socijalno – zdravstvenih lokalnih politika te povećanju kompetencija i vještina samih zaposlenika i volontera, javnih i privatnih neprofitnih ustanova i organizacija u provođenju socijalnih- zdravstvenih projekata i usluga te podizanju svijesti o potrebama starijih osoba, dostupnim uslugama, važnosti volontiranja i aktivnog građanstva.

PREUZMI BILTEN U NASTAVKU!

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.