Udruga "MI" - Split

Sve što ste oduvijek željeli znati o nama.

INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Utorak, 10 Kolovoz 2010 11:00

Rezultati projekta tijekom 2006. godine

Rezultati projekta tijekom 2006. godine

 • provedeno je 230 različitih intervencija mobilizacije lokalnih dionika u 10 ratom pogođenih zajednica (Beli Manastir, Vukovar, Okučani, Sunja, D. Kukuruzari, D. Lapac, Udbina, Gračac, Obrovac i Polača)
 • Ukupno 44 lokalna dionika su identificirana i uključena u razne oblike suradnje na lokalnoj razini (Razne skupine, organizacije, građanske inicijative, aktivni pojedinci)
 • Izrađena procedura i potrebna dokumentacija za dodjelu malih grantova u skladu sa svrhom projekta (financiranje jednog projekta po općini / gradu)
 • potpisano 10 ugovora između udruge MI i podnositelja projektnih zahtjeva
 • Održana dvodnevna radionica na temu upravljanja projektnim ciklusom za 27 sudionika iz svih 10 ciljanih zajednica (13 predstavnika OCD, 5 predstavnika javnih institucija i 9 predstavnika lok. vlasti)
 • Osigurana je kontinuirana tehnička pomoć na terenu i putem telefona/e-maila
 • Lokalni dionici sudjelovali u razvoju i provedbi projekta te izvještavanju
 • 10 lokalnih projekata je uspješno provedeno čime je postignut značajan utjecaj na uspostavljanje, odnosno unaprjeđenje partnerskih odnosa među dionicima u lokalnim zajednicama:

Provedene su aktivnosti te ostvareni rezultati s ciljem rada na sukobima i polarizacijama u kontekstu prepreka u razvoju lokalnih zajednica:

 • Osmišljen i organiziran 4-dnevni forum pod nazivom: “Prepreke u razvoju zajednica” u kome je sudjelovalo 61 sudionika i sudionica (31 predstavnika OCD-a, 14 predstavnika lok. vlasti, 4 iz javnih institucija, 5 iz međunarodnih organizacija i 3 aktivna građana iz svih 10 ciljanih zajednica
 • Osim izravnih korisnika projekta, na forum-seminaru su sudjelovali i predstavnici suradnih organizacija koji provode slične aktivnosti na ratom zahvaćenom području (SDF, HCK, Centar za mir Osijek, ZUNH)
 • U suradnji sa OESS-om iz Zagreba, uključeni su i predstavnici dviju zajednica koje su bile u direktnom sukobu: Škabrnja i Biljane. Njima je pružena prilika da odvojeni od ostale grupe razgovaraju s facilitatorima, zbog duboke kolektivne traume i mogućnosti izbijanja sukoba.
 • Forum-seminar je bio facilitiran na način da otvori “prostor” i mogućnost za prepoznavanje te bavljenje pitanjem nepovjerenja. Facilitatori su pažljivo usmjeravali sudionike da se suoče s emotivno nabijenim pitanjima, potisnutim osjećajima nepravde i strahom od “druge” strane. Većina sudionika je dalo vrlo pozitivnu povratnu informaciju o ovom iskustvenom forum-seminaru.
 • Višegodišnje partnerstvo s UNHCR-om u radu u područjima pogođenim ratom: poticanje lokalnih inicijativa, partnerstva i provedbe lokalnih projekata, rad na psihosocijalnim zaprekama razvoju zajednice (cca 60 zajednica obuhvaćenih aktivnostima)
 • Partnerstvo s CFOR – organizacijom iz Londona
 • Poticanje suradnje i partnerstava OCD-a, lokalne uprave i gospodarstva
 • Višegodišnje partnerstvo s Agencijom UN-a za pomoć izbjeglicama (UNHCR) u pružanju psihosocijalne, humanitarne i pravne pomoći izbjeglicama i prognanicima tijekom rata i u poratnom periodu u području od Zadra do Dubrovnika
 • Pružanje usluga za starije – unutar-sektorska  i međusektorska suradnja; direktan rad s korisnicima; zagovaranje za pravedniji i humaniji odnos prema starosti i starenju;
 • Osnivanje specijalizirane ustanove za pomoć i njegu u kući za starije građane
 • Rad u mreži organizacija Jugoistočne Europe za unaprjeđenje rada sa starijima „Help Age“
 • Koordiniranje Nacionalne mreže organizacija koje rade sa starijom populacijom
 • Sudjelovanje na izradi JIM-a
 • Sudjelovanje u pilot projektu MZSS i Svjetske banke za pružanje socijalnih usluga
 • Edukacija o standardiziranju socijalnih usluga – ravnateljica ustanova – certificirana
 • Strategija grada Splita za pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnih organizacija 2008 – 2011; Direktorica je moderirala proces i izradila tekst; ravnateljica ustanove je koordinirala rad radne skupine za usluge starijim osobama; Koordinatorica Volonterskog centra je koordinirala rad radne skupine za razvoj civilnog društva i volonterstva.
 • Na nacionalnoj razini: sudjelovanje u radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva; N. Ivelja- koordinatorica u jednom mandatu; dva člana udruge u radnim skupinama i moderiranje okruglih stolova za definiranje Zakona o volonterstvu; izrada volonterske knjižice  - koristi se na nacionalnoj razini; dvije nacionalne nagrade za razvoj (udruga MI) i promociju volonterstva (Slobodan Škopelja) u 2001 godini – međ. god. Volontera; Poticanje stvaranja i koordiniranje Hrvatske mreže volonterskih centara; Ugovor s MOBMS za rad regionalnog volonterskog centra
 • Na regionalnoj razini – regionalni volonterski centar od 2000. godine; prezentacije i tehnička pomoć u 4 županije; poticanje otvaranja volonterskih centara; medalja grada Splita za humanitarni rad i razvoj volonterstva; poticanje društvene odgovornosti poduzeća
 • Na međunarodnoj razini: sudjelovanje u radu Volonteurope mreže i CEV – Europske mreže volonterskih centara; partnerstvo s Volonterskim centrom Ancona iz Italije i Nacionalnim volonterskim centrom iz Rima; partnerstvo s agencijom MOVISIE iz Nizozemske; prijenos iskustava na organizacije iz BiH.
 • Zagovaranje za donošenje i sudjelovanje u kreiranju Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (1998 – 2004); dva predstavnika udruge članovi radnih skupina; moderiranje regionalnih okruglih stolova, predstavljanje na nacionalnim i međunarodnim konferencijama
 • Savjet za razvoj civilnog društva (pri Uredu za udruge) – imenovala vlada, N. Ivelja članica u jednom mandatu i predsjednica u jednom mandatu
 • Regionalni centar za razvoj civilnog društva – od 2000. godine (rad na 4 županije); Ugovor s Nacionalom zakladom za razvoj civilnog društva
 • Suradnja s cca 650 organizacija u regiji i zemlji (interaktivna baza udruga, na internetskoj stranici; održavanje mailing liste za OCD-e u regiji cca 250)
 • Dva trenera educirana za pružanje treninga o projektnom menadžmentu po standardima EU
 • Dva certificirana konzultanta za provedbu sustava osiguranja kvalitete rada OCD-a – SOKNO.
 • Višegodišnji ugovor s USAID-om na potpori razvoju OCD-a i građanskih inicijativa u regiji (tehnička pomoć, povezivanje dodjela financijskih sredstava)
 • Iniciranje osnivanja i koordinacija radom Foruma za razvoj civilnog društva Splitsko-dalmatinske županije; pomoć u osnivanje Foruma OCD-a u Šibeniku, Zadru, Omišu; Šolti......
 • Osnivanje Zaklade „Kajo Dadić“ za pomoć studentima slabijeg materijalnog statusa

(tri mjesečne stipendije) i razvoj civilnog društva , ugovor s Nacionalnom zakladom za financijsku potporu udrugama i inicijativama u regiji

 • Konzultativne usluge gradskim upravama – Grad Split, Šibenik Zadar, Zadarska Županija, Grad Omiš, Općina Stari grad, Hvar, Metković

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.