Udruga "MI" - Split

Sve što ste oduvijek željeli znati o nama.

INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

NETAge Izvještaj s okruglog stola u Podgorici

Okrugli stol na temu “Vrijednost volontiranja i međusektorskog partnerstva u socijalnim servisima” održan je 05.12.2014. u Hotelu “City” u Podgorici, gdje je sudjelovalo 28 predstavnika/ca organizacija civilnog društva i institucija iz Crne Gore. Okrugli stol čija je tema bila okrenuta socijalnim servisima za stare i uključivanju volontera kroz socijalne servise za stare, bio je prilika da se obilježi Međunarodni dan volontera.

Skup se organizirao u cilju promoviranja uloge i vrijednosti volontiranja u socijalnim uslugama, predstavljanju međusektorske suradnje kao jednog od načina održivosti servisnih organizacija, a ujedno i kao prilika za razvoj zajednice.

Okrugli stol je održan u okviru IPA Adriatic prekograničnog projekta “NET-Age” koji zajednički u Crnoj Gori provode Institut za javno zdravlje i Udruge za demokratski prosperitet – Zid, u partnerstvu s još 11 organizacija i institucija iz 6 zemalja Jadranske regije.

Panelisti na okruglom stolu bili su Prof. dr. Agima Ljaljević, Institut za javno zdravlje Crne Gore; Nives Ivelja, direktorica organizacije Udruga MI iz Splita, Igor Milošević, izvršni direktor ADP-Zid; Andrej Mardešić, savjetnik za socijalna pitanja u Gradu Splitu i Sanda Rakočević, razvoj društveno odgovornih programa ADP-Zid.

Sanda Rakočević je ispred ADP-Zid otvorila skup i predstavila novi koncept Godišnje nagrade za volontiranje koja je prvi put dodijeljena 2006. god. „Ove godine osmi put za redom dodjeljujemo godišnju nagradu za volontiranje, ali je drugačije konceptualno organizirana. Radi izbjegavanja opasnosti od obezvrjeđivanja nagrade broj kategorija sveli smo na dvije i to Volonter/ka godine i Nagrada za doprinos razvoja afirmacije volontiranja u Crnoj Gori.“
 
Prof. Dr. Agima Ljaljević je govorila o NET-Age projektu, planovima i realiziranim aktivnostima. „Realizacijom NET-Age projekta doprinosi se poboljšanju koordinacije između javnog, privatnog i civilnog sektora, smanjujući pri tome potencijalne prepreke u području pružanja socijalnih usluga i ohrabrujući ih da surađuju u provođenju partnerskih socijalno - zdravstvenih projekata na lokalnom i Jadranskom nivou.“

Nives Ivelja iz Udruge MI iz Splita govorila je o socijalnim uslugama, ulozi i značaju u zajednici. „Supsidijarnost je načelo po kojem odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najnižu moguću stepenicu društvene organizacije, dok središnja vlast ima samo ulogu nadopune političkog odlučivanja na lokalnoj razini. U Europskoj uniji, načelo odlučivanja uvedeno Maastrichtskim ugovorom iz 1993. na temelju Europske povelje o lokalnoj samoupravi Vijeća Europe iz 1985. Nemoćnima su potrebne usluge u kući i usluge ustanova, a vitalnima programi/prilike za socijalno uključivanje, učenje i prilagođene radne/dohodovne aktivnosti. Palijativnu skrb treba razviti za nas i naše obitelji. Želimo objedinjavanje različitih prava na potporu kako ne bismo lutali. Želimo na jednom mjestu dobiti odgovore. Neki od nas ne uspiju pronaći što im treba. Želimo zajednicu u kojoj imamo jednaka prava i u kojoj se na nas računa – prilagodite prostore, procedure, informacije našim prilikama i potrebama.“ Izjavom da je volontiranje trend u društvu, svoje izlaganje zaključila je Nives Ivelja.

Igor Milošević, izvršni direktor ADP-Zid, govorio je o razvoju socijalnih usluga, rezultatima i efektima volontiranja u Crnoj Gori. Kada govorimo o uslugama u zajednici krenuli smo od polazne točke, a to je „...usluge u zajednici su sve sto uočimo da ima potrebu za djelovanjem. OCD u Crnoj Gori kroz volonterske servise traže mogućnost razvijanja održivih programa, a lokalnim samoupravama pruža se mogućnost stjecanja pouzdanog partnera kroz kojeg, podržavanjem usluga proisteklih iz izraženih potreba grada i građana, investiraju sredstva koja se višestruko vrednuju. U cilju osiguranja održivosti organizacija civilnog društva suradnja lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva mora počivati na ugovornoj osnovi.“ Osvrnuvši se na problematiku volontiranja, gdin Milošević je istaknuo: „...novi zakon o volontiranju je alat za sputavanje volontiranja i vrednovanja volonterskog rada u Crnoj Gori, a ne njegovog afirmiranja. U zajednici, organizacije se trebaju oslanjati na participaciju građana, a novim prijedlogom zakona je propisana kazna za ne prijavljivanje volontera i do 20,000.00 €, što ometa i zbunjuje građane da aktivno sudjeluju u razvoju zajednice, u radu lokalnih organizacija te da rade na obnovi socijalnog kapitala u zajednici...“.

Andrej Mardešić, savjetnik za socijalna pitanja u Gradu Splitu istaknuo je prednosti međusektorske suradnje i osvrnuo se na hrvatska iskustva. „Problem je u stvarnosti graditi i održavati funkcionalno partnerstvo. Ono uključuje otvorenost, poznavanje snaga i slabosti obiju strana, odgovornost i marljiv rad na održavanju partnerstva. Partnerstvo predviđa suradnju u svim fazama provedbe programa: određivanje problema i mogućnosti za djelovanje, planiranje akcije i podjela odgovornosti, provedba, praćenje. Velika zapreka u uspostavljanju i održavanju partnerstva je unutarnja, uporna i nezaobilazna – nepovjerenje. Potencijali međusektorske suradnje i partnerstva trebali bi se bolje iskoristiti, i u strateškom razvoju te u realizaciji socijalnih servisa. Međusektorsko partnerstvo je ujedinjenje talenta i novca, partneri dijele dobitke i gubitke“.

Tokom diskusije Ljubica Durutović iz Centra za socijalni rad – Nikšić je dala komentar da “volontiranje doprinosi kvalitetnijem odgoju mladih generacija”.

Skup je završen diskusijama na temu ekonomske vrijednosti volontiranja i generalne valorizacije volontiranja. Sanda Rakočević iz ADP-Zid je istaknula: “Društvena i ekonomska korist od volonterskog rada je nesumnjiva: u Europi volontira više od 100 milijuna ljudi! U Poljskoj 18% stanovništva, u Irskoj i Njemačkoj više od 33%. U Velikoj Britaniji volontira čak 38% stanovništva, gdje godišnja vrijednost državnih prihoda od volonterskog rada, doseže 7,9%. Ipak, dobit zajednice od ušteda od dobrovoljnog rada predstavlja samo dio od ukupne dobiti. Volonterstvo također mijenja svijest ljudi, poboljšava kvalitetu života, doprinosi razvoju stabilnog društva, razvija solidarnost i toleranciju. Crna Gora nije drugačija od zemalja članica EU.”

Okrugli stol je održan u okviru IPA Adriatic prekograničnog projekta “NET-Age” koji zajednički u Crnoj Gori provode Institut za javno zdravlje i Udruga za demokratski prosperitet – Zid, u partnerstvu s još 11 organizacija te institucija iz 6 zemalja Jadranske regije.

Hashtag događaja je bio #ZIDVVSC gdje možete preuzeti sve detalje skupa.


 
Ispred ADP-Zida,

Sanda Rakočević

Pročitano 1293 puta

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.