Udruga "MI" - Split

Sve što ste oduvijek željeli znati o nama.

INTEGRACIJA

irh Projekt "Izgradnja društva dobrodošlice" uz podršku i suradnju s UNHCR-om, agencijom UN-a za izbjeglice...

VOLONTERSKI CENTAR

VCST Volonterski centar Split je ujedno i Regionalni volonterski centar za područje Dalmacije...

MI CENTAR

MI CENTAR Mi Centar za pomoć u kući je socijalna ustanova čija je svrha osigurati što duži boravak starijih u svom domu...

ZAKLADA DADIĆ

Zaklada DadićSvrha Zaklade je promicanje razvoja civilnoga društva i pružanje financijske pomoći učenicima i studentima...

ZELENA MREŽA

mreza Zelena mreža d.o.o. društveno poduzeće koje djeluje u području zelenog poduzetništva kao aktivator zajednice...

SENIORI.HR

senioriPortal za poboljšanje pristupa relevantnim informacijama za stariju populaciju, članove obitelji...

Lokalne radionice "Preporuke socijalne politike za starije osobe u Split"

U sklopu IPA projekta „Promocija regionalnog razvoja kroz osnaživanje umrežavanja dionika iz javnog i civilnog sektora u pružanju inovativnih socijalno- zdravstvenih usluga za starije osobe“ održane su 3 od 4 lokalne radionice “Preporuke socijalne politike za starije osobe u Splitu“. Svrha radionica je izrada preporuka vezanih za socijalnu skrb starijih građana u Splitu baziranih na detaljnoj analizi trenutnog stanja, relevantnih strategija na lokalnoj, regionalnoj i EU razini uz naglasak na neprofitne pružatelje socijalnih i zdravstvenih usluga za starije u zajednici te o važnosti volontiranja.

Na dosadašnjim radionicama održanim u Splitu, 15.10., 10.12.2013. i 18.2. 2014. sudjelovalo je 20-tak predstavnika javnog, privatnog- neprofitnog i profitnog sektora te su donesene zajedničke preporuke.

Prijedlog preporuka:

•           Poticati otvaranje polivalentnih centara za treću dob na različitim lokacijama s uslugama socijalnog uključivanja, informiranja i upućivanja na dostupne servise uz organiziranje usluga u kući (Centar „Zlatno doba“) – „Sve u jednom“

•           Poticati alternativne oblike smještaja za starije osobe – obiteljski domovi i udomiteljstvo radi zadovoljavanje potreba za cjelodnevnom skrbi i time smanjiti pritisak na postojeće domove

•           Uskladiti praksu smještavana u državne domove s prioritetom potreba – nemoćne osobe, slabijeg materijalnog stanja, bez adekvatne potpore obitelji i time postići bolju iskoristivost postojećih subvencioniranih smještajnih kapaciteta i pravednost u korištenju resursa

•           Unaprijediti statističko praćenje i istraživanja na temu starijih osoba radi prikupljanja relevantnih informacija kao temelja za postupanje u unaprjeđenju usluga za starije i standarda u zajednici vezanih za treću dob

•           Organizirati jedinstveni izvor informacija o uslugama za starije dostupnim na širem području grada (vodič, web)

•           Poticati donošenje strateških dokumenata o starijoj dobi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

•           Podržati razvoj mreže pružatelja socijalnih usluga za starije u zajednici uz uspostavljanje uvjeta za ugovaranje usluga

•           Poticati međuresorno i međusektorsko povezivanje pružatelja usluga za strije radi postizanja bolje komplementarnosti i prilagođenosti servisa potrebama starijih osoba

•           Poticati inovativnost i poduzetnost u korištenju dostupnih financijskih resursa u skrbi za starije uz intenzivniju suradnju i partnerstvo lokalnih dionika

•           Unaprjeđivati dostupnost usluga u zajednici u područjima s manje mogućnosti (predgrađa, ruralni dijelovi, otoci)

•           Poticati i unaprjeđivati volonterske usluge za starije osobe

•           Utjecati na promjenu stavova u zajednici o važnosti uloge obitelji u skrbi i uključivanje starijih članova

•           Utjecati na promjena stavova o odgovornom starenju- aktivni stilovi života; stvaranje materijalnih uvjeta za sigurnu starost; održavanje komunikacije i odnosa radi stvaranja socijalne mreže

•           Unaprjeđenje usluga za najteže bolesnike – osobe starije dobi s naglaskom na prevenciju siromaštva kod te kategorije

•           Založiti se za razvoj servisa za starije kao pomoć obiteljima koji brinu o starijim osobama s naglaskom na žene i bolju ravnotežu između posla i obitelji

•           Unaprijediti usluge s ciljem smanjenja i rizika od socijalne isključenosti za starije osobe s mentalnim teškoćama

•           Uspostaviti standarde i unaprijediti mehanizme za praćenje standarda kvalitete usluga u zajednici

•           Unaprijediti usluge palijativne skrbi

•           Osigurati programe edukacija i mentorstva za profesionalce koji pružaju usluge starijim osobama

•           Organizirati savjetodavne usluge za članove obitelji koji skrbe o starijim osobama

•           Podupirati inicijative i jačati kapacitete za privlačenje EU fondova u skrbi za starije (ESF)

Finalne preporuke još su u izradi te će biti predsatvljene na lokalnoj konferenciji u listopadu ove godine, dok će se na posljednjoj loklanoj radionici (svibanj) definirati i pilot projekti u zajednici.

Pročitano 2095 puta

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.