Započela provedba projekta "Zaštita starijih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba....

Početkom studenog 2016. započela je provedba projekta „Zaštita starijih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba te putem edukativnih, savjetodavnih i promotivnih aktivnosti“, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj projekta je Udruga „MI“ – Split, a partneri su Udruga za zaštitu potrošača „Dalmatinski potrošač“ i Udruga socijalnih radnika Zadar. Projekt traje do studenog 2017. godine.

Glavni cilj projekta jest podići kvalitetu života starijih osoba s ciljem njihove veće integriranosti u lokalnu zajednicu te raditi na prevenciji njihove socijalne isključenosti. Dodatno, cilj je povećati zaštitu starijih osoba i razinu osviještenosti svih uključenih u pružanje pomoći starijim osobama o problemu nasilja nad starijim osobama putem informiranja i pružanja savjetodavne pomoći.
Projektnim aktivnostima doprinijet će se povećanoj koordinaciji svih ključnih dionika uključenih u ovu problematiku te će se na taj način osigurati lakša dostupnost informacija na lokalnom području za starije osobe. Promotivnim, edukativno-informativnim aktivnostima te savjetodavnom podrškom starijim osobama doprinijet će se potpori starijim osobama i sprječavanju njihove socijalne isključenosti.

Povećanje razine znanja i informacija vezanih za problematiku zaštite starijih osoba posebice među osobama koje su uključene u zaštitu i skrb za starije osobe doprinijet će boljem poznavanju prava starijih osoba, prepoznavanje kršenja istih  te mogućnost utjecaja na rješavanje problema. S druge strane povećanom razinom svijesti kod starijih osoba o potrebi veće opreznosti u pogledu zaštite svojih prava i povezivanje sa stručnjacima u području zaštite istih dovest će do manjeg broja kršenja prava starijih osoba.

Udruga „MI“ – Split ima dugogodišnje iskustvo u provedbi projekata usmjerenih poboljšavanju kvalitete života starijih osoba. Od 2000. pruža usluge pomoći u kući koje se sastoje od pomoći u domaćinstvu, socijalne zdravstvene njege, pratnje i prijevoza liječniku te socijalnog uključivanja. U aktivnostima socijalizacije pružaju se promotivne i edukativne aktivnosti u području zdravstva, zaštite prava starijih osoba, kulture te pitanja socijalne tematike.

Udruga za zaštitu potrošača „Dalmatinski potrošač“ već  14 godina aktivno uspješno djeluje u zaštiti potrošača u Splitu. Svoje glavno djelovanje usmjerili su na dva područja: prvo, na pomoć potrošačima starije životne dobi te na otvaranje dijaloga s trgovcima u iznalaženju optimalnih načina zaštite starijih osoba. Starije osobe su u startu prikraćene za točnu informaciju te izložene riziku pravnog progona i prisilne naplate. U cilju zaštite potrošača starije dobi nastoje tvrtke i trgovce motivirati za jačanje postupaka mirenja u konfliktnim situacijama.

Udruga socijalnih radnika Zadar ima višegodišnje iskustvo u provođenju projekata iz područja volonterstva na regionalnom području. U suradnji s Udrugom „MI“ – Split osnovan je i Volonterski centar Zadar, koji služi kao platforma za okupljanje volontera na zadarskom području. Iskustvo članova udruge projektnim će ciljevima doprinijeti na način da će osigurati podršku starijim osobama putem portala i nakon završetka projekta.

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.