Održan koordinacijski sastanak

Prvi sastanak partnera na projektu “Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja” koji se provodi u sklopu EU prekograničnog IPA programa za Hrvatsku i Crnu Goru, održan je 17.6. 2016. godine u Dubrovniku.

Tijekom sastanka partneri su dusvojili zajednički seti dokumnetata koji će služiti za jasnije praćenje projektnih aktivnosti te olakšati izvještavanje istih. Dogovorene su aktivnosti koje će se odvijati u sljedećem periodu te se osvrnuli na inovativnu komponentu ovakvog projekta koji izaziva veliko zanimanje medija ali i lokalne zajednice zbog mogućnosti koje pruža.

Projekt će se sljedećih 18 mjeseci odvijati na području Dubrovačko- neretvanske županije i na priobalju Crne Gore. Namijenjen je prvenstveno predstavnicima neprofitnog sektora i dionicima uključenim u turizam. Osnovna ideja je da se zajedničkim volonturističkim projektima podiže ponuda usmjerena specifičnim interesima turista.

Volonturizam, kao inovacija u zajednici, usmjeren na turiste zainteresirane za aktivan odmor i upoznavanje destinacije putem izravnog socijalnog kontakta i sudjelovanja u društveno odgovornim programima, temelj je za razvoj turističkih proizvoda koji će pridonijeti atraktivnosti graničnim područjima Hrvatske i Crne Gore.

Turizam, kao glavna gospodarska grana u priobalnom dijelu Hrvatske i Crne Gore, kroz inovativne i ekološki održive turističke proizvode potaknut će razvoj održive prakse i doprinijeti poboljšanju suradnje između profitnog, javnog i neprofitnog sektora u izradi novih koncepata za odmor i putovanja te razvoju volonterskih aktivnosti u regiji bogatoj tradicionalnim načinom života, prirodnim ljepotama i očuvanim okolišem. Volunturizam dovodi do pozitivnih rezultata koji odgovaraju na potrebe posjetitelja, industrije, zajednice i okoliša, a projekt pruža podršku marginaliziranim društvenim skupinama da kroz projekte održivih volonturstičkih projekata koriste motivaciju i energiju volonterstva u razvoju zajedničkog prekograničnog turističkog prostora.

Kroz projekt „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ predviđene su različite aktivnosti promocije volonturizma, povezivanja dionika različitih sektora te jačanje njihovih kapaciteta za razvoj novih programa temeljenih na društvenom poduzetništvu.

Projekt “Otvorite svoje granice za pustolovine i nove mogućnsoti putovanja” se provodi u sklopu EU prekograničnog IPA komponenta II, programa za Hrvatsku i Crnu Goru 2012-2013.

>Projektom upravljaju Delegacija Europske unije u Crnoj Gori i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, a provode ga u partnerstvu: Udruga „MI“- Split, Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai, Udruga hrvatskih putničkih agencija u Hrvatskoj te Asocijacija za demokratski prosperitet „ZID“ i Općina Herceg Novi u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta je 2.212.251,75 kuna.

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.