Započela je provedba lokalnih mikro-projekata u okviru projekta "Za novi početak"

U okviru projekta "Za bolji početak - jačanje lokalnih kapaciteta zajednica za unaprjeđenje usluga potpore ranom razvoju djece", započela je implementacija lokalnih mikro projekata u Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji.

 Sisačko-moslavačka županija:

 "Za sretno odrastanje" - Klub žena Dvor

Cilj projekta je poticati rani razvoj djece predškolske dobi, a posebno onih iz udaljenih područja koja ne idu u vrtić. Kroz različite igre i radionice, djeca će učiti o brizi za okoliš i zdravom i sigurnom životu. U radionice će posebno biti uključena socijalno izolirana djeca, ali i njihovi nezaposleni roditelji (naročito majke).

 "Za osmijeh na licu" - Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

Cilj projekta je razvoj dopunskih i alternativnih socijalnih usluga usmjerenih djeci s teškoćama u razvoju kroz veću dostupnost i proširenje postojećih usluga koje nudi Udruga te javni sektor u Sisačko moslavačkoj županiji. U projektne aktivnosti bit će uključeno 20-ak djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju, od toga dvoje iz romske zajednice.

 "Sisačko šareno ljeto" - Grad Sisak

Cilj je projekta poticanje i olakšavanje procesa socijalizacije i uključivanja 150 predškolske djece u društveni život na način da im se predstavi njihov grad i mogućnosti koje im pružaju pojedine ustanove te da im se kroz druženje omogući međusobno upoznavanje prije polaska u školu. Naglasak je na integraciji Romske djece u zajednicu prije polaska u školu te pružanje besplatno ponuđenih sadržaja koji će, u ovom razdoblju smanjenih financijskih mogućnosti roditelja, proširiti mogućnosti za kvalitetno i edukativno provođenje vremena.Važan naglasak je na učenju hrvatskog jezika.

 

Vukovarsko-srijemska županija:

"Dramske radionice za predškolsku djecu" - LAG Srijem

Osnovni cilj ovog projekta je da putem dramskog nastupa kod motivirane djece predškolske dobi otkriva i razvija sposobnosti scenskog izražaja i da se pritom dobro druže i zabave te nadasve korisno upotpune svoje slobodno vrijeme, kao i da se razvije generacija koja će biti sposobna dati kvalitetniji doprinos kulturno-umjetničkom radu u lokalnoj zajednici. U projektne aktivnosti ukupno će biti uključeno do najmanje 30 djece u dvije grupe.

"Predškolski program za djecu u Općini Tompojevci" - Udruga Luč za dijalog i nenasilje

Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje kvalitete života stanovnika na području Općine Tompojevci jačanjem usluga stanovnicima putem organiziranja i povećanja kvalitete predškolskog odgoja. U projektne aktivnosti će biti ukupno uključeno do maksimalno 25 djece koja žive u općini Tompojevci.

 "Zajedno u sretnu budućnost" - Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"

Cilj projekta je uvođenje nove usluge rane intervencije u lokalnoj zajednici i približavanje usluge djeci s razvojnim teškoćama i njihovim obiteljima. Rana intervencija je usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i savjetodavnu pomoć njihovim obiteljma kod nekog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

 

Šibensko-kninska županija:

"U najboljem interesu djeteta” - Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet”

Cilj projekta je omogućiti poticajno okruženje za igru i druženje djeci kojoj nije dostupan nikakav oblik institucionalnog i vaninstitucionalnog odgoja u Biskupiji i Kninu te roditeljima kroz zajedničke radionice i edukativna predavanja pružiti podršku u osnaživanju roditeljskih kompetencija. U projektne aktivnosti bit će uključena djeca iz udaljenih i izoliranih zajednica, djeca iz socijalno ugroženih obitelji, u dobi od tri do sedam godina starosti.

 "I roditeljstvo se uči!” - Udruga ZvoniMir

Cilj projekta je osigurati podršku roditeljima /skrbnicima jačanjem pozitivnog roditeljstva kao i povećati razinu svijesti o važnosti edukacije djece. Ovim projektom će se kroz interaktivan pristup roditeljima pružiti informacije, savjeti kao i edukacija koja za cilj ima razvoj pozitivnog roditeljstva. U projektne aktivnosti bit će uključeni roditelji i skrbnici kroz radionice i rad Savjetovališta.

"Rano otkrivanje jezičnih i govornih smetnji” - Gradska knjižnica Vodice

Ovim projektom se za djecu s jezičnim teškoćama želi kroz dostupnost informacija iz knjižne građe, namijenjene djeci te pozivajući stručnjake iz navedenih područja, pomoći savladati jezik, govor i komunikaciju. Obuhvatit će se sva djeca koja pohađaju vrtić i djeca koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem u dječjem vrtiću. Projektom će se znatno smanjiti poteškoće u govoru kod male djece.

 

O projektu "Za bolji početak"

Projekt "Za bolji početak” dio je obuhvatnog UNICEF- ovog programa i akcije pod nazivom: Igraj za naše boje – naša zajednica za najmlađe, čiji je cilj da svako dijete u zajednici dobije priliku ispuniti svoje potencijale i životne snove. Cilj programa je angažirati stručnjake i donositelje odluka u lokalnim zajednicama da svojim osobnim i profesionalnim angažmanom, uz podršku UNICEF-a, doprinesu poboljšanju uvjeta za djecu u svojim sredinama,  povezati sve kojima je stalo do promjena za djecu i koji su spremni raditi da bi ostvarili pozitivne promjene koje će podržati razvoj svakog djeteta: uključiti svako dijete u jednako dostupne usluge predškolskog odgoja, zdravstvene usluge i usluge stručnjaka za rani razvoj i rane intervencije u djetinjstvu; svakom roditelju i skrbniku osigurati pristup svim potrebnim informacijama o ranom razvoju djece te potrebnu podršku za odrastanje svog djeteta u svojoj zajednici.

 

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.