Održan edukacijski ciklus u sklopu projekta "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga"

U sklopu projekta "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga”, sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, održan je edukacijski ciklus namijenjen predstavnicima organizacija koje se bave pružanjem šireg područja socijalnih usluga.

 Edukacija je bila podijeljena u tri komponente:

• Menadžment volontera za organizacije civilnog društva u području socijalnih usluga;
• Sustav kvalitete za volonterske programe;
• Standardi socijalnih usluga.

Opći cilj edukacije je bio unaprjeđenje kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga kroz sustavno angažiranje volontera. Edukacija je ukupno trajala 4 dana te se provodila u manjim skupinama, intenzivnim korištenjem interaktivnih tehnika.

Kroz Menadžment volontera za organizacije civilnog društva u području socijalnih usluga (15-16.6.2015) sudionici su se upoznali sa zakonodavnim okvirom volonterskog rada u RH te stekli elementarna znanja o ciklusu menadžmenta volontera i svim njegovim fazama te su im također bili predstavljeni nacionalni i međunarodni primjeri dobre prakse. 

Druga i treća komponenta edukacije, Sustav kvalitete za volonterske programe, sudionicima (19.6.2015) i Standardi socijalnih usluga (29.6.2015) imale su za cilj unaprjeđenje kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga kroz sustavno angažiranje volontera i unaprjeđenje kvalitete volonterskih programa u organizacijama koje pružaju socijalne usluge na području RH.

O projektu "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga"

Projekt "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga” provode: Udruga "MI” – Split (nositelj) i partneri Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga za razvoj civilnog društva Smart, UOSIKAŽU – Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Udruga za prevenciju socijalno-patološkog ponašanja mladih "PREVENCIJA".

Projekt direktno djeluje na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga na području cijele Hrvatske u smislu unaprjeđenja organiziranog uključivanja volontera (menadžment volontera) kroz:
• edukaciju predstavnika OCD-a za koordinatore volontera;
• razvoj temeljnog sustava kvalitete za volonterske programe;
• mentorsku podršku i savjetovanje OCD-a prema sustavu kvalitete za volonterske programe;
• promociju razvoja volonterskih programa i volontiranja u pružanju socijalnih usluga.

 

Ulaganje u budućnost

  

Europska unija        www.strukturnifondovi.hr

 

 

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.