6. sastanak partnera i završna konferencija NET-Age projekta

25. ožujka održan je šesti radni sastanak partnera u sklopu NET-Age projekta ("Osnaživanje pružatelja socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe te razvoj inovativnih usluga u jadranskoj regiji”). Tijekom sastanka partneri su razmijenili informacije o administrativnim i financijskim pitanjima, do sada odrađenim aktivnostima te planiranim aktivnostima u zadnjim mjesecima provedbe projekta.

Finalna konferencija projekta je održana 26. i 27. ožujka sa svrhom predstavljanja rezultata projektnih aktivnosti partnera te postignutih rezultata lokalnih radionica i konferencija. Time su predstavljene Preporuke za unapređenje skrbi za starije osobe te pilot projekti zemalja partnera, u sklopu čega je u našoj regiji, suradnjom Grada Splita i Udruge "MI” – Split, pokrenut web portal za treću dob www.seniori.hr. 

Tijekom konferencije održana je svečana ceremonija potpisivanja Memoranduma razumijevanja od strane projektnih partnera, kao temelja za nastavak suradnje te ostvarivanja dugoročnih ciljeva i aktivnosti na području skrbi za starije osobe nakon završetka projekta. Pritom su prikazane i nove mogućnosti te načini razvijanja suradnje i umrežavanja koje pružaju EU programi.
Također, različitim primjerima dobre prakse naglašena je i važnost volontiranja kao prilike za kvalitetno starenje, pri čemu je predstavnica Udruge "MI” - Split, Nives Ivelja, održala izlaganje o ulozi volontiranja u sredinama s rastućim udjelom starijih osoba kojima je potrebna dodatna podrška.

Naglašavamo da je cilj projekta "NET-Age" unapređenje koordinacije među javnim i privatnim dionicima na području skrbi za starije osobe, ohrabrujući ih na zajednički suradnju koja bi omogućila razvijanje te osnaženje održivih kapaciteta za provođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije i nemoćne osobe te promociju aktivnog i zdravog starenja na lokalnoj razini te u cijeloj jadranskoj regiji.
Sredstva za provođenje projekta NET-Age osigurana su putem IPA programa jadranske prekogranične suradnje 2007 – 2013, s ukupnim budžetom od 1.784.899,51 milijuna eura. Projekt, koji je započeo u listopadu 2012. godine, a završava u svibnju ove 2015. godine, bazira se na suradnji 13 partnera iz zemalja jadranske regije: Italije, Albanije, Hrvatske, Crne gore, Srbije i Slovenije.

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.