Izdvojeni programi udruge

Creating Welcoming Communities
Creating Welcoming Communities

Naziv projekta: "Creating Welcoming Communities" Trajanje projekta: od 2017.Implementing partner: Udruga "MI" - Split Donator:...

Volonterski centar Split
Volonterski centar Split

Trajanje: od 1998.- nadalje  Dosadašnji donatori: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva AED Ured za udruge Vlade RH Ministarstva...

Mi i mudrost grada
Mi i mudrost grada

Trajanje:Od 1998 - kontinuirano Korisnici: Starije osobe, VolonteriDonatori:CNF, Ministarstvo u Vladi RH; Poglavarstvo Grada...

Centar za razvoj civilnoga društva
Centar za razvoj civilnoga društva

Cilj: Pruža usluge udrugama u regiji, promiče i razvija volonterski rad i međusektorsku suradnju. (Do)sadašnji projekti: Program...

Programi/projekti trenutno u provedbi

PROCAREFUL - PRO.active CARE F.or U.sers L.ife
PROCAREFUL - PRO.active CARE F.or U.sers L.ife

Projekt PROCAREFUL - PRO.active CARE F.or U.sers L.ife podržava Interreg CENTRAL EUROPE Program uz sufinanciranje iz Europskog...

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj

Projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ Razdoblje trajanja...

"Najjača karika - volontiraj za sebe, volontiraj za druge"

Kroz projekt „Najjača karika-volontiraj za sebe, volontiraj za druge“ Udruga „MI“–Split i „ZvoniMir“ će ojačati kapacitete 10...

Početak projekta “SOS za OCD”
Početak projekta “SOS za OCD”

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”, Mreža...

Projekt
Projekt "Aktiviraj se i kreni!"

Centar za cjeloživotno obrazovanje i kulturu Zlatna vrata je nositelj projekta Aktiviraj se i kreni! razvoj programa za aktivno...

Projekt
Projekt "Radius V"

Projekt "Radius V" je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene...

STEP - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.
STEP - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Trajanje: od 1.07.2007. Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Program je dio cjelovitog Programa regionalnog...

Centar Zlatno doba
Centar Zlatno doba

Cilj: Unaprijeđenje izvan-institucionalnih socijalnih usluga starijim građanima Splita prilagođenih potrebama korisnika uz...

Provedeni programi/projekti

Pro-NGO - kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena

Pro-NGO - kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena je projekt usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog...

Pilot projekt: Aktivnosti za starije osobe u dnevnom boravku gradskog kotara Bol

Kvaliteta života starijih ljudi odražava se na ukupnu kvalitetu života u zajednici pa i na sustav vrijednosti. U društvu...

Društveno poduzetništvo u turizmu - Inovativni volonturistički proizvod

Projekt "Društveno poduzetništvo u turizmu “Inovativni volonturistički proizvod" s provedbom je započeo 17. rujna 2020. Nositelj...

"Klis u centru“ partnerstvo za aktivnu zajednicu

Dobrovoljno vatrogasno društvo Klis nositelj je projekta "Klis u centru“ Partnerstvo za aktivnu zajednicu" poziva "Prostori...

Projekt "Prilika za rad": info o projektu

Kroz Zaželi - program zapošljavanja žena, cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom...

Aktivna i kvalitetna starost

Naziv projekta: Aktivna i kvalitetna starost Naziv korisnika/ partnera uprojektu: korisnik: Udruga MI- Split; partneri: udruga...

Volonteri kao snaga solidarnosti u vremenima krize

Međunarodni projekt "Volonteri kao snaga solidarnosti u vremenima krize" financiran je iz programa Europa za građane. Nositelj...

Usluge prijevoza za starije osobe na području grada Splita

U partnerstvu Udruge "MI"- Split, Centra za socijalnu skrb Split i MI Centra za pomoć u kući, a uz financijsku podršku...

Žene rade

Projekt "Žene rade" s provedbom je na području Općine Kistanje započeo 22. veljače 2019., a trajat će do 22. kolovoza 2021....

Prilika za rad

Naziv projekta: Prilika za rad Trajanje projekta: 30 mjeseci Nositelj projekta: Općina Klis Projektni partneri: Općina Dugopolje Općina...

Zaštita prava starijih osoba

S provedbom je u studenom 2017. započeo jednogodišnji projekt "Zaštita prava starijih osoba - promocija, informacija, edukacija",...

Volonteri iz školskih klupa

Naziv projekta:  "Volonteri iz školskih klupa" Trajanje projekta: 18 mjeseci (01.06.2017. – 30.11.2018.) Nositelj projekta:...

Hrvatska volontira - Pozitivna struja volonterstva

'Hrvatska volontira - pozitivna struja volonterstva' naziv je projekta, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog...

Zaštita starijih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba...

Naziv projekta: "Zaštita starijih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba te putem edukativnih, savjetodavnih i...

Volontiranjem protiv nasilja

Naziv projekta:  "Volontiraj protiv nasilja" Trajanje projekta: 12 mjeseci (1.11.2016.-31.10.2017.)Nositelj projekta: Udruga "MI" -...

Optimizing Volunteer Services in Times of Refugee Crisis

Naziv projekta: Optimizing Volunteer Services in Times of Refugee Crisis Trajanje projekta: 1.9.2016. – 30.11.2017. Vrijednost...

Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja

TRAJANJE 18 mjeseci, 15.4. 2016.-14.10.2017. PARTNERI: Nositelj koordinator: Udruga „MI“ - Split HR Partner: Udruga za razvoj...

Korporativno volontiranje kao forma filantropije

Broadening the field of cooperation – corporate volunteering as an innovative form of philanthropy and a resource for civil...

Volontiranje - prilika za nove kompetencije

Trajanje projekta: 16 mjeseci (12.2.2015. - 12.6.2016.) Vrijednost projekta: 153.253,77€ Opći cilj: Podržati socijalnu inkluziju i povećati...

Qualitywatch

Naziv projekta QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u...

Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga

U okviru Europskog socijalnog fonda, Udruga MI nositelj je projekta "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga" koji je...

Projekt "Za bolji početak"

Projekt “Za bolji početak” dio je obuhvatnog UNICEF- ovog programa i akcije pod nazivom: Igraj za naše boje – naša zajednica za...

Jednake mogućnosti - inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti

Nositelj projekta: Volonterski centar Osijek Trajanje projekta: 1 godina (prosinac '10 – prosinac '11) Vrijednost projekta:...

Kistanje - inkluzivna zajednica

Nositelj:Općina Kistanje Partner:Udruga Mi Donator:EU IPA 2007 Trajanje:18 mjeseci (ožujak 2014.-lipanj2015) Područje: Općina Kistanje,...

Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih

Trajanje projekta: 12 mjeseci (svibanj 2011 - travanj 2012)      Vrijednost projekta:  € 109.855     Geografski fokus:  Županije...

Zelena mreža d.o.o.

Provodeći program "Izgradnja održivih zajednica na PPDS-u" u suradnji s Uredom visokog povjerenika za izbjeglice u Hrvatskoj...

Pokreni sebe, promijeni svijet - mobilizacija potencijala volontiranja u prevenciji nasilja među mladima"

Opći cilj: Osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz...

Skrb o starijima na područjima od Posebne državne skrbi

"Skrb o starijima u PPDS-u kroz volonterski rad i sudjelovanje zajednice" naziv je novog IPA projekta kojeg će provoditi Udruga...

Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih

Trajanje projekta: 12 mjeseci (svibanj 2011 - travanj 2012)      Vrijednost projekta:  € 109.855     Geografski fokus:  Županije...

USAID CroNGO - financijske potpore udrugama

Cilj:Udruga Mi kao lokalni partner za Dalmaciju, pruža tehničku pomoć i sudjeluje u administriranju malih financijskih potpora za udruge...

Ustanova za njegu i pomoć u kući

Trajanje:Od 2004Korisnici:Starije osobeDonatori:CNF, INA, Europska zajednica, Ministarstvo u vladi RHCilj: Neprofitna...

Zaklada Kajo Dadić

Udruga je osnovala tri organizacije s kojima surađuje i dijeli resurse: Zakladu "Kajo Dadić" čija je djelatnost potpora studentima...

Info centar

Cilj: Savjetovanje, pravne i usluge socijalnog rada u savjetovalištu i na terenu s ciljem trajnog rješavanja izbjegličkog statusa....

Održivi razvoj u područjima povratka

Donatori: CARETrajanje: Projekt je započeo 15. svibnja 2004., a trajao je do kraja listopada 2005.Udruga Mi je od listopada...

Unaprjeđenje suradnje između civilnoga sektora i lokalne vlasti

Donatori: OSCE Kratko opis:Udruga MI, uz potporu organizacije OESS (OSCE) krajem lipnja 2005. počela je s aktivnostima vezanih za...

Podrška organizacijama civilnoga društva Zadra

Donatori: OSCEUkratko opis:U sklopu projekta predstavnici zadarskih udruga imali su priliku razviti plan i strategiju...

Mi centar za pomoć i njegu

Udruga je osnovala tri organizacije s kojima surađuje i dijeli resurse: Zakladu "Kajo Dadić" čija je djelatnost potpora studentima slabijeg...

Knjižnica

U prostoru Sinjske 7, djeluje i knjižnica. Od 1999. godine Udruga Mi posuđuje knjige iz područja psihologije, socijalnog rada,...

Program za prevenciju suicida

Cilj: Edukacije o odnosu prema suicidalnom ponašanju i pružanje savjetodavnih usluga suicidalnim osobama i članovima njihovih...

Održivi razvoj u područjima povratka

Udruga Mi je od listopada 2004. uključena kao implementacijski partner Care International-a u projekt "Održivi razvoj u područjima od...

Mreža socijalne potpore

Mobiliziranje resursa lokalne zajednice u rješavanju socijalnih pitanja - provodio se kao pilot projekt 2003. i 2004. godine u...

Projekti u suradnji s Gradom Splitom

Opći cil:Unaprijediti socijalnu uključenost starijih građana poticanjem aktivnog starenja i utjecajem na stavove javnosti o ulozi...

Projekti u suradnji sa Županijom Splitsko-dalmatinskom

Opći cilj: Unaprjeđenje kvalitete življenja  starijih i nemoćnih osoba osiguranjem socijalnih usluga u zajednici i sprječavanjem njihove...

finpoUdruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa
Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

UNHCR logoUdruga "MI" - Split je dugogodišnji implementing partner Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u provedbi programa
"Izgradnja društva dobrodošlice".

hrvatska mreza

Ured za udruge

Projekt PROCAREFUL sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izražena stajališta isključiva su odgovornost Udruge "MI" - Split i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“