Održana regionalna edukacija

Dana 20.6.2023. održana je regionalna edukacija na temu "Izazovi Europskog stupa socijalnih prava u Splitsko-dalmatinskoj županiji" koju je organizirao CERANEO - Centar za razvoj neprofitnih organizacija.

Na edukaciji je rečeno nešto više o projektu u sklopu kojeg se provodi edukacija, te je doc. dr. sc. Danijel Baturina predstavio Profil hrvatske socijalne države i trenutnu provedbu ESSP-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nakon toga održana je radionica pod nazivom "Poticaj raspravi u uvid u lokalne kapacitete provedve ESSP-a" gdje su dionici raspravljali o jednakim mogućnostima i pristupu tržištu rada, pravednim radnim uvjetima te socijalnoj zaštiti i uključenosti. Dionici su pričali o svojim iskustvima koliko su zapravo radnici informirani o uvjetima zaposlenja i zaštiti dobivanja otkaza, o plaćama, jednakim mogućnostima i sl.

Na samom kraju organizirana je panel rasprava "Jednake mogućnosti, zdravstvena skrb i dugotrajna skrb: dosezi primjene na području Splitsko-dalmatinske županije".

Kroz ovu edukaciju sudionicima se približio postupak praćenja zadanih pokazatelja na nacionalnoj razini kroz predstavljanje Profila hrvatske socijalne države te vrijednost koja može proizići iz primjene ESSP-a na svom području.

Panelistice su bile stručnjakinje u skrbi i svakodnevnom radu sa starijom populacijom: Inga Vučica - voditeljica Centra za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Rada Mužinić - ravnateljica MI Centra za pomoć u kući i Mirjana Gojsalić, osnivačica zdravstvene ustanove Vita, koje su dale bitan uvid u trenutno stanje i izazove kvalitete života starijih osoba te su rekle nešto više o budućem zalaganju za veću kvalitetu života starijih sukladno ESSP-u.

Edukacija je održana u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj" koji je podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Linheštajna i Norveške u okviru EGP fondova.

finpoUdruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa
Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

UNHCR logoUdruga "MI" - Split je dugogodišnji implementing partner Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u provedbi programa
"Izgradnja društva dobrodošlice".

hrvatska mreza

Ured za udruge

Projekt PROCAREFUL sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izražena stajališta isključiva su odgovornost Udruge "MI" - Split i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“