Godišnji operativni plan

Na skupštini udruge “MI”- Split, dana 27. listopada 2023. prihvaćen je Operativni plan za 2023. godinu. 

UDRUGA „MI“ – SPLIT   ---  OPERATIVNI PLAN ZA 2024. GODINU – TABLICA PROGRAMA I PODRUČJA

Programi/

područja

Projekti/aktivnosti

aktivnosti

status

financiranje

RAZVOJ

ZAJEDNICE

Međunarodni  projekti: Izgradnja društva dobrodošlice 2024

Projekt u području integracije UNHCR,  održavanje portala www.irh.hr

Ugovoreno, provedba; prijava za 2024

UNHCR, EU

SKRB O

STARIJIM

OSOBAMA

Socijalno uključivanje starijih

Edukativne, animacijske, promotivne i volonterske aktivnosti u Centru treće dobi i dr.;

program u provedbi:

korisnici, Grad Split, udruga; Županija SD;

Dnevni centar za aktivne starije u GK

Proveden pilot u 2022. - u pregovorima za 2024.

Grad Split

Pomoć teže pokretnim starijim osobama

Dostava kuhanog ručka, pomoć u kući, prijevoz do ustanova, obavljanje administrativnih i drugih poslova  van kuće

Aktivnost provodi Mi centar za pomoć u kući

korisnici; planiran je ugovor s Gradom Splitom; u slučaju natječaja donatori

Prijenos dobre prakse na druge organizacije,  Partnerski programi

Konzultacije na upit,  Tehnička podrška za program Zaželi

Usluga dostupna

Resursi udruge i ustanove

Održavanje internetske stranice - portala

www.seniori.hr

Uspostavljeno

ESF, resursi udruge

PROGRAM

RAZVOJA VOLONTERSTVA

Volonterski servis za građane i organizacije

Regrutacija, informiranje, povezivanje, praćenje, provedba projekata

Usluga dostupna

 

Edukacijski program za građane i organizacije

Edukacija za volontere i organizacije, umrežavanje, zagovaranje, promocija, standardi kvalitete

Provedba u kontinuitetu; dvogodišnji ugovor

Nadležno ministarstvo  za Regionalni volonterski centar Split

Promocija i mobilizacija  dionika

Društvene mreže; javne manifestacije: Dani volonterskog rada, Hrvatska volontira, Međunarodni dan volontera, Lučka biciklijada, Luški šušur

Nastavak provedbe

 

Podrška djelovanju Hrvatskog centra za razvoj volonterstva

Koordiniranje rada HCRV-a; koordiniranje suradnje mreže volonterskih centara;

Provedba u tijeku, HCRV; program u tijeku

Nadležno ministarstvo,   ESF;

Unaprjeđenje međunarodne suradnje u području razvoja volonterstva

Održavanje kontakata s CEV-om; sudjelovanje na međunarodnim skupovima; planiranje novih projekata

U programa Udruge i HCRV-a

Resursi udruge;    nadležno ministarstvo

Provedba programa Europskkih snaga solidarnosti

Nastavak projekta

Licenca aktivna

AMPEU

PROGRAM

RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Program Regionalnog razvoja organizacija civilnoga društva

edukacija, konzultacije,

Nastavak

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Unutar sektorska suradnja

Sudjelovanje na skupovima; sudjelovanje u inicijativama,

Nastavak

Podrška kroz program udruge i HCRV

Međusektorska suradnja

konzultacije u ciljanim zajednicama

Nastavak

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

OK 2015 sustav upravljanja kvalitetom

Provedba u organizaciji i na upit

Nastavak

resursi udruge i projektne aktivnosti

Pro-NGO - kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena

Partnerski projekt

1.4.2021. - 1.4.2024.

ACF program aktivno građanstvo

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

„Zelena mreža“ d.o.o.

Mi centar za pomoć i njegu

Održavanje djelovanja

Nastavak

prihodi od prodaje usluga

Prodaja usluga

Edukacija, konzultacije, promotivne aktivnosti, organiziranje skupova itd.

U provedbi kroz djelatnost udruge; planirano preko ZM d.o.o

Poslovni suradnici, slobodno tržište

SURADNJA S DIONICIMA

Suradnja sa sveučilištima

U projektu Izgradnja društva dobrodošlice; ugovori za suradnji Baze znanja

U tijeku

UNHCR, Sveučilište, resursi udruge

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

Strateško, akcijsko planiranje

Praćenje i adaptacija akcijskog plana

Nastavak

Kao dio projektnih aktivnosti i djelovanja Udruge

Razvoj i primjena poslovnih procedura

Unaprjeđenje monitoring alata i procedura, praćenje standarda kvalitete

Nastavak

U programu i na poziv organizacija

Dugoročno ugovaranje usluga

Održavanje višegodišnje suradnje (Nacionalna zaklada); ugovaranje usluga volonterskog centra ; ugovaranje usluga za starije

U tijeku

Resursi udruge

Prikupljanje sredstava

Intenzivirati zbog završetka projekata

Nastavak

Resursi udruge

Održavanje vidljivosti

Održavanje internetskih stranica; kontakti s medijima

Nastavak

Resursi udruge

Jačanje tima

Intenzivirati interni prijenos znanja;  mentoriranje

Nastavak

Resursi udruge

Prodaja usluga

Edukacija, konzultacije, promotivne aktivnosti, organiziranje skupova itd.

Nastavak

Resursi udruge

Program udruge

prihodi od prodaje usluga

projektna sredstva

Procedure i alati

Održavanja, razvoj i unaprjeđenje sofisticiranih alata za praćenje poslovanja

provedbe projekata

U provedbi;

 

 

Slobodan Škopelja, predsjednik

finpoUdruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa
Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

UNHCR logoUdruga "MI" - Split je dugogodišnji implementing partner Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u provedbi programa
"Izgradnja društva dobrodošlice".

hrvatska mreza

Ured za udruge

Projekt PROCAREFUL sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izražena stajališta isključiva su odgovornost Udruge "MI" - Split i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“