Korisnici

•    Institucije
•    Djeca- Djeca u vrtićima, osnovnim i srednjim školama se uključuju u aktivnosti međugeneracijskog povezivanja i volontiranja
•    Građanstvo- Jedna od temeljnih odrednica udruge je neposredni rad s korisnicima, tako da je građanstvo u više projekata ciljna skupina. Obraćamo mu se s namjerom senzibliziranja javnosti, okupljanja volontera i pružanja usluga.
•    Izbjeglice / prognanici- Osobe izbjegle zbog rata iz Bosne i Hercegovine, nastanjene u području od Zadra do Dubrovnika u kolektivnim centrima i privatnom smještaju, su korisnici psihosocijalnih i pravnih usluga. Tendencija je smanjenja ciljne skupine pronalaženjem trajnih rješenja njihovog izbjegličkog statusa.
•    Lokalna vlast- S idejom razvoja zajednice loklana vlast je za rad udruge važana na više načina: kao suradnik, partner i korisnik usluga edukacija i mobiliziranja zajednice. Udruga primarno radi s predstavnicima uprave u području četiri županije od Zadra do Dubrovnika, ali i u drugim područjima Hrvatske.
•    Mladi- Mladima se obraćamo u edukacijskim aktivnostima, kroz volontiranje ali i pružanjem neposrednih usluga (izbeglice, suicidalne osobe).
•    Organizacije civilnog društva
•    Prosvjetni radnici- Svi se projekti relaiziraju u suradnji s prosvjetnim djelatnicima, a u dijelu programa su i neposredni korisnici usluga edukacije. Projekti su primarno usmjereni na dio prosvjetnih radnika u Splitu izrazličitih obrazovnih institucija.
•    Udruge- Udruge u području četiri županije od Zadra do Dubrovnika, ali i u drugim područjima Hrvatske su korisnici usluga programa Centar za razvoj civilnog društva, ali i suradnici u provođenju drugih programa udruge. Udruge iz Bosne i Hercegovine su u više navrata koristile usluge Centra.

finpoUdruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa
Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

UNHCR logoUdruga "MI" - Split je dugogodišnji implementing partner Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u provedbi programa
"Izgradnja društva dobrodošlice".

hrvatska mreza

Ured za udruge

Projekt PROCAREFUL sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izražena stajališta isključiva su odgovornost Udruge "MI" - Split i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“