Godišnji operativni plan

Na skupštini udruge “MI”- Split, dana 22. rujna 2021. prihvaćen je Operativni plan za 2022. godinu.

 

UDRUGA „MI“ – SPLIT   ---  OPERATIVNI PLAN ZA 2022. GODINU – TABLICA PROGRAMA I PODRUČJA

Programi/

područja

Projekti/aktivnosti

aktivnosti

status

financiranje

RAZVOJ

ZAJEDNICE

Međunarodni  projekti: Izgradnja društva dobrodošlice 2022

Projekt u području integracije UNHCR,  održavanje portala www.irh.hr

Ugovoreno, provedba; prijava za 2022

UNHCR

Mobilizacija zajednice Klis

ESF - Klis u centru Partnerstvo za aktivnu zajednice, UP.04.2.07.0162

Socijalizacija u lokalnoj zajednici

Nositelj DVD Klis 5.11.2020.-5.11.2022.

ESF

SKRB O

STARIJIM

OSOBAMA

Socijalno uključivanje starijih

Edukativne, animacijske, promotivne i volonterske aktivnosti u Centru treće dobi i dr.;

program u provedbi:

korisnici, Grad Split, udruga; Županija SD;

Program  ESF - Aktivna i kvalitetna starost, UP.04.2.1.09.0020 – 8 partnera

program u provedbi od 6.2020. do 31.5.2022.

ESF

Dnevni centar za aktivne starije GK Bol

Proveden pilot u 2021. - u pregovorima za 2022.

Grad Split

 

ITU - Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a,  UP.02.1.1.12.0012

Nositelj: učilište Zlatna vrata

15.3.2021-15.11.2022

EU, ITU mehanizmi

Pomoć teže pokretnim starijim osobama

Dostava kuhanog ručka, pomoć u kući, prijevoz do ustanova, obavljanje administrativnih i drugih poslova  van kuće

Aktivnost provodi Mi centar za pomoć u kući

korisnici; planiran je ugovor s Gradom Splitom; u slučaju natječaja donatori

Prijenos dobre prakse na druge organizacije

Konzultacije na upit

   

Održavanje internetske stranice - portala

www.seniori.hr

 

ESF, resursi udruge

PROGRAM

RAZVOJA VOLONTERSTVA

Volonterski servis za građane i organizacije

Regrutacija, informiranje, povezivanje, praćenje

Usluga dostupna

 

Edukacijski program za građane i organizacije

Edukacija za volontere i organizacije, umrežavanje, zagovaranje, promocija, standardi kvalitete

Provedba u kontinuitetu; dvogodišnji ugovor

Nadležno ministarstvo  za Regionalni volonterski centar Split

Promocija i mobilizacija  dionika

Društvene mreže; javne manifestacije: Dani volonterskog rada, Hrvatska volontira, Međunarodni dan volontera, Lučka biciklijada, Luški šušur

Nastavak provedbe

 

Podrška djelovanju Hrvatskog centra za razvoj volonterstva

Koordiniranje rada HCRV-a; koordiniranje suradnje mreže volonterskih centara;

ESF - Radius V, UP.04.2.1.06.0038 (I-101/2020)

Provedba u tijeku, HCRV; program u tijeku

Nadležno ministarstvo,   ESF;

Unaprjeđenje međunarodne suradnje u području razvoja volonterstva

Održavanje kontakata s CEV-om; sudjelovanje na međunarodnim skupovima; planiranje novih projekata

U programa Udruge i HCRV-a

Resursi udruge;    nadležno ministarstvo

Volontiranje u krizi

Europe for citizens_"the action": Volunteers as a force of solidarity in times of crisis, 615100

međunarodni partnerski program

Nastavak

1.3.2020-30.8.2022.

EU, Agencija za mobilnost i programe EU

Certifikacija za Europske snage solidarnosti 2022

 

Uspostavljanje od 2022.

ESS

PROGRAM

RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Program Regionalnog razvoja organizacija civilnoga društva

edukacija, konzultacije,

Nastavak

EU za građane

Unutar sektorska suradnja

Sudjelovanje na skupovima; sudjelovanje u inicijativama,

Nastavak

Podrška kroz program udruge i HCRV

Međusektorska suradnja

konzultacije u ciljanim zajednicama

Nastavak

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

OK 2015 sustav upravljanja kvalitetom

Provedba u organizaciji i na upit

Nastavak

resursi udruge i projektne aktivnosti

Pro-NGO - kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena

Partnerski projekt

1.4.2021. - 1.4.2024.

ACF program aktivno građanstvo

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

ESF - Društveno poduzetništvo u turizmu Inovativni turistički proizvod, UP.02.3.1.03.0066

Nositelj: Ventula d.o.o.

Edukacija, konzultacije, PM, podrška partneru – nositelju projekta;

9.2020.-8.2022.

ESF

U tijeku, testiranje i razvoj

ESF- Lokalno društveno poduzetništvo- Kaštela natives, UP 02.3.1.03.0099

Nositelj: Udruga Mastrinka

Edukacija i promocija d. poduzetništva

1.1.2022. – 31.12.2022.

ESF

SURADNJA S DIONICIMA

Suradnja sa sveučilištima

U projektu Izgradnja društva dobrodošlice; ugovori za suradnji Baze znanja

U tijeku

UNHCR, Sveučilište, resursi udruge

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

Strateško, akcijsko planiranje

Praćenje i adaptacija akcijskog plana

Nastavak

Kao dio projektnih aktivnosti i djelovanja Udruge

Razvoj i primjena poslovnih procedura

Unaprjeđenje monitoring alata i procedura, praćenje standarda kvalitete

Nastavak

U programu i na poziv organizacija

Dugoročno ugovaranje usluga

Održavanje višegodišnje suradnje (Nacionalna zaklada); ugovaranje usluga volonterskog centra ; ugovaranje usluga za starije

U tijeku

Resursi udruge

Prikupljanje sredstava

Intenzivirati zbog završetka projekata

Nastavak

Resursi udruge

Održavanje vidljivosti

Održavanje internetskih stranica; kontakti s medijima

Nastavak

Resursi udruge

Jačanje tima

Intenzivirati interni prijenos znanja;  mentoriranje

Nastavak

Resursi udruge

Prodaja usluga

Edukacija, konzultacije, promotivne aktivnosti, organiziranje skupova itd.

Nastavak

Resursi udruge

Program udruge

prihodi od prodaje usluga

projektna sredstva

Procedure i alati

Održavanja, razvoj i unaprjeđenje sofisticiranih alata za praćenje poslovanja

provedbe projekata

U provedbi;

 

 

Osnaživanje tima za rukovođenje

Kapacitiranje, konzultacije o transferu zaduženja

prilagodba dokumentacije

U provedbi kroz djelatnost udruge; planirano i preko ZM d.o.o

Poslovni suradnici, slobodno tržište

OSNOVANE

ORGANIZACIJE

Mi centar za pomoć u kući

Potpora u provedbi;

U tijeku

NZRCD; min,  donatori

Zaklada „Kajo Dadić“

Potpora na upit;

U tijeku

Interni resursi

„Zelena mreža“ d.o.o.

Održavanje djelovanja

U tijeku

Prodaja usluga

Slobodan Škopelja

predsjednik

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.