Srijeda, 04 Kolovoz 2010 13:12

Mreža socijalne potpore

Mobiliziranje resursa lokalne zajednice u rješavanju socijalnih pitanja - provodio se kao pilot projekt 2003. i 2004. godine u partnerstvu s Upravnim odjelom za socijalnu skrb Grada Splita. Obuhvaćao je edukaciju tajnika svih gradskih kotareva i neposredan rad u dva gradska kotara.

Trajanje: Od 2003.-  2004. godine
Korisnici
: Volonteri
Donatori
: Europska zajednica

Riječ je o pilot - projektu okrenutom mobilizaciji zajednice u rješavanju socijalnih pitanja. S obzirom na prethodno iskustvo u dosadašnjim programima koji su se odnosili na međusektorsku suradnju u pružanju socijalnih usluga u Splitu, a koji su polučili pozitivne primjere, ovaj je projekt zapravo bio nastavak i širenje daljnih aktivnosti na razini zajednice s posebnim naglaskom na same stanovnike koji će biti i nositelji promjena.

Cilj projekta je bio promicanje dobrobiti u lokalnoj zajednici s ciljem korištenja njezinih kapaciteta u rješavanju socijalnih pitanja i angažiranje svih postojećih resursa na području dva gradska kotara, Kman i Lučac – Manuš. Ova dva gradska kotara odabrana su kako bi na određeni način „testirali“ mobilizaciju dvije različite zajednice i stvorili sliku socijalnih potreba i načina pružanja pomoći koje su dostupne u njihovom susjedstvu.

Učinci provođenja projektnih aktivnosti
poslužili su za poticanje i osnaživanje drugih zajednica. Za postizanje spomenutih ciljeva važno je bilo nekoliko aspekata:
a)razvoj modela suradnje na polju socijalne skrbi, između tijela javne uprave, nevladinog sektora i ostalih dionika zajednice,
b)identificiranje potreba socijalno isključenih i osjetljivih članova zajednice, socijalnih usluga provedenih u dvije lokalne zajednice  kroz istraživanje,
c)promoviranje mobilizacije građana, osnaživanje volonterstva i solidarnosti na razini zajednice.

Ciljani korisnici su nemoćne starije osobe, disfunkcionalne obitelji, psihijatrijski bolesnici, rizična djeca, nezaposleni, osobe s posebnim potrebama, materijalno ugroženi i drugi kojima je potrebna podrška šire zajednice.

Razlog obuhvaćanja tako različite razine i kategorije korisnika jest otkrivanje potencijala za promoviranje suradnje i odgovornosti u pružanju boljeg društvenog standarda. Projekt je zamišljen u skladu s planiranom reformom sektora socijalne skrbi u okviru koje je predviđeno jačanje kapaciteta zajednice, građanske solidarnosti i rasterećenje državne administracije. Na taj se način veći značaj pridao ulozi drugih sudionika koji mogu preuzeti i obavljati poslove i aktivnosti koje su do sada obavljale državne službe, što bi u budućnosti rezultiralo povećanjem solidarnosti i aktivnim planiranjem socijalne politike.

Za postizanje željenih ciljeva bilo je potrebno mobilizirati zajednicu informiranjem i izgradnjom mreže sudionika iz državne socijalne službe (Centar za socijalnu skrb), gradskih kotareva, nevladinih organizacija, vjerskih organizacija, škola, ambulanti, privatnih tvrtki i samih stanovnika kotara.

Tiskani su promotivni materijali u cilju informiranja što većeg broj stanovnika kotara i poticanja različitih načina dobrosusjedske pomoći.

Organizirani su seminari, za 34 administrativna koordinatora jedinica lokalne zajednice (tajnici gradskih kotareva) na temu  mobilizacije zajednice, međusektorske suradnje, civilnom društvu i volonterstvu.
Prvi je seminar organiziran u Supetru na Braču u srpnju 2003. Teme radionice su bile „Civilno društvo“ i  „Kapaciteti zajednice“.
Drugi je seminar održan u prosincu u Vodicama s temom „Menadžment  volontera“.

U početku realizacije projekta obavljeni su razgovori s crkvom, školama, Domom zdravlja, Caritasom pri župnom uredu, Centrom za socijalnu skrb, udrugama i privatnim firmama kojima je prezentiran projekt i dogovorena suradnja u provođenju određenih aktivnosti.
Kontaktirajući Centar za socijalnu skrb dobiveni su korisnici koji ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje, a tajnici gradskih kotareva su imali informacije o onima koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja od strane Poglavarstva Grada.

Potom je kontaktirana ambulanta  na području gradskog kotara, koja je  uključena na način da su među svojim pacijentima proširili informacije o projektu ili, kad su za pojedine slučajeve utvrdili da im je potreban neki oblik pomoći, kontaktirali gradski kotar i prijavili određenu potrebu za pomoći.
Suradnja s osnovnim školama uspostavljena je tako provođenjem upitnika za roditelje u kojem su ispitivani njihovi stavovi o siromaštvu, primanju i pružanju pomoći drugima, a koji su dali sliku potreba obitelji djece, njihov materijalni, stambeni i socijalni status. Svojim prijedlozima su tako participirali u kreiranju konkretnih oblika davanja i primanja pomoći.

Uspostavljena je suradnja sa župnim uredima na odabranim kotarevima preko kojih su proširene informacije o projektu. Značajnu ulogu u realizaciji projekta imale su i medicinske sestre u patronaži koje su imale informacije o pojedinim obiteljima i korisnicima s kojima su stalno u kontaktu preko kućnih posjeta.

Kroz uspostavljene kontakte i suradnju identificirani su korisnici, najčešće su to osobe koje žive u nepovoljnim materijalnim prilikama, starije i bolesne osobe, invalidi, osobe s posebnim potrebama. Veliki broj korisnika je materijalno ugrožen i potrebna im je, osim novčane i konkretna materijalna pomoć. Uglavnom je riječ o obiteljima s četvero ili više djece, starijim osobama kojima su potrebna druženja radi osamljenosti i nedostatka aktivnosti u društvenom životu te radi pomoći u kućanstvu. Korisnici međusobno komuniciraju i tako se javljaju gradskom kotaru radi potrebe za pomoći.

Stanovnici kotareva koji su prepoznali i reagirali na potrebe korisnika, shodno svojim mogućnostima, donirali su konkretne stvari i usluge te time pridonijeli izgradnji kvalitetnijeg načina življenja u zajednici. Njihovoj participaciji u projektu doprinijela je suradnja Udruge s državnim institucijama u smislu da im je ukazala na širinu interesa svih dionika za potrebe ljudi koja je prije bila okrenuta isključivo državnim i lokalnim administrativnim jedinicama koje su bile siromašnije u spektru ponuđenih usluga za korisnike. Osobe koje se nalaze u ulozi korisnika koji trebaju pomoć projekt su doživjeli pozitivno, ali izbjegavaju direktno obraćanje za pomoć. U tom smislu ključnu ulogu imaju tajnici gradskih kotareva koji poznaju obiteljske okolnosti korisnika pa ih pitaju što bi im konkretno trebalo. U okviru projekta provedeno je  istraživanje u dvije osnovne škole o  stavovima roditelja o siromaštvu.

Projekt je financirala Europska unija tijekom godinu dana, a provodio se u partnerstvu s Poglavarstvom Grada Splita- Upravnim odjelom za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.
Pročitano 5618 puta